Het bevolkingsonderzoek heeft geen commercieel belang. Het wordt gefinancierd met overheidsgeld en hier is nauwe controle op.

Naast het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werken alle betrokken partijen zonder winstbelang. Een overzicht van alle betrokken partijen is te vinden op de website van het RIVM (46). De kosten van het bevolkingsonderzoek zijn terug te vinden in openbare verslagen en jaarverslagen van de screeningsorganisaties (1).

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is naar nationale en internationale maatstaven een relatief goedkope interventie (35, 36). De Gezondheidsraad geeft in haar recent verschenen advies een voorbeeld van kosteneffectiviteitsanalyse voor Nederland van € 1.600 per gewonnen levensjaar (5). Soms zit er een verschil in de kosteneffectiviteitsanalyses doordat verschillende model-aannames worden gedaan en verschillende kosten worden inbegrepen.

In 2012 werd in totaal € 92 miljard uitgegeven aan de gezondheidszorg (37). In Nederland geven we per hoofd van de bevolking ongeveer € 1.360 uit aan ziekenhuiszorg (2011) (37, 38). Er wordt per jaar € 64 miljoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker besteed (0.07% van de totale gezondheidszorg uitgaven in 2012) (1). Dit zijn de uitvoeringskosten van € 61 miljoen en de € 3 miljoen landelijke kosten voor onder andere kwaliteitsbewaking, monitoring en coördinatie. In 2012 waren de kosten voor één onderzoek ongeveer € 64 (1).

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

1. Fracheboud J, van Luijt PA, Sankatsing VDV, Ripping TM, Broeders MJM, Otten JDM, et al. Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland 1990 – 2011/2012. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MCErasmus University Medical Center, 2014.
5. VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Adviesaanvraag bevolkingsonderzoek borstkanker. 2012.
35. Feenstra T, van Baal P, de Wit G, Polder J, de Hollander A. Kosteneffectiviteitsanalyses over de keten van preventie, cure en care - Discussie van een raamwerk voor integrale kosteneffectiviteitsanalyse. Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2006  Contract No.: 270091003/2006.
36. Sachs J, Judge Ahluwalia I, Amoako K, Aninat E, Cohen D, Diabre Z, et al. Macroeconomics and Health: investing in health for economic development: report of the Commision on Macroeconomics and Health. Geneva: World Health OrganizationWorld Health Organization (WHO), 2001.
37. Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Zorg Loont http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/: 2013.
38. RIVM. Kosten van Ziekten 2011 [27-11-2013]. Available from: http://www.kostenvanziekten.nl/cijfers/.
46. RIVM. Wie voeren het bevolkingsonderzoek uit?  [27-11-2013]. Available from: www.rivm.nl/bevolkingsonderzoeken-en-screeningen/bevolkingsonderzoek-organisatie/wie-voeren-bevolkingsonderzoek-uit