Aan ieder bevolkingsonderzoek zitten voor- en nadelen. De Gezondheidsraad, een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , onderzoekt of de voordelen voor een grote groep mensen groter zijn dan de nadelen.

In haar recente advies heeft de Gezondheidsraad aangegeven dat het bevolkingsonderzoek borstkanker nog steeds loont (5). De Gezondheidsraad doet haar uitspraak op populatieniveau. Voor een individuele vrouw kunnen bepaalde voor- of nadelen specifiek lichter of zwaarder wegen. Op basis van de geboden informatie kan zij een eigen keuze maken om wel of niet deel te nemen. Op de website vindt u de voor- en nadelen.

Terug naar Fabels en Feiten


Literatuurlijst:

5. VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Adviesaanvraag bevolkingsonderzoek borstkanker. 2012.