In Nederland komt borstkanker steeds meer voor: de incidentie stijgt. Toch is op dit moment de kans op overlijden aan borstkanker voor de Nederlandse vrouw, ondanks het toegenomen vóórkomen van borstkanker, gedaald tot onder de 3% (1, 5).

Bij de start van het bevolkingsonderzoek bedroeg de kans om te overlijden aan borstkanker nog 5%. In 2011 zijn ongeveer 71 per 100.000 vrouwen van 55-74 jaar overleden aan borstkanker in Nederland (6, 7). Dit aantal is ongeveer 30% lager dan het gemiddeld aantal overleden vrouwen in de periode 1986-88, de jaren voor de start van het landelijke bevolkingsonderzoek (8). Met het computermodel MISCAN is geschat dat dankzij het bevolkingsonderzoek in 2011 tussen de 683 en 858 sterfgevallen als gevolg van borstkanker zijn voorkomen in de screeningspopulatie. Dat komt neer op een gemiddelde van ongeveer 850 vrouwen per jaar (1). Vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek hebben de helft (50%) minder kans om te overlijden aan borstkanker. Vaak is ook een minder ingrijpende behandeling nodig als borstkanker vroeg wordt gevonden.

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

1. Fracheboud J, van Luijt PA, Sankatsing VDV, Ripping TM, Broeders MJM, Otten JDM, et al. Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland 1990 – 2011/2012. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MCErasmus University Medical Center, 2014.
5. VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Adviesaanvraag bevolkingsonderzoek borstkanker. 2012.
6. CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. Bevolking per maand; leeftijd, geslacht, herkomst, generatie 2012 [1-5-2013]. Available from: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71090ned&D1=0&D2=l&D3=0,51-75&D4=0&D5=0&D6=48-59,72-83,91-93&HDR=T,G3,G1&STB=G2,G4,G5&VW=T.
7. CBS. Doodsoorzaken; uitgebreide lijst, leeftijd en geslacht 2012 [1-5-2013]. Available from: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7233&D1=0,218&D2=l&D3=0,12-16&D4=0,4,9,14-16&HDR=G2,G1,G3&STB=T&VW=T.
8. Otto SJ, Fracheboud J, Looman CW, Broeders MJ, Boer R, Hendriks JH, et al. Initiation of population-based mammography screening in Dutch municipalities and effect on breast-cancer mortality: a systematic review. Lancet. 2003;361(9367):1411-7.