Bij vrouwen met heel dicht borstweefsel (hoge densiteit) is veel klier- en bindweefsel in de borst aanwezig.

Klierweefsel wordt nadrukkelijker afgebeeld op een mammogram dan vetweefsel. Het ontdekken van een tumor op een borstfoto is dan moeilijker, omdat deze wordt versluierd (30-32). Naast deze verlaagde beoordelingssensitiviteit van een mammogram is ook bekend dat de weefselkenmerken behorend bij een hoge borstdichtheid een onafhankelijke risicofactor is voor het ontwikkelen van borstkanker. Vrouwen met een hoge klierdichtheid hebben een (4-6 keer) grotere kans op het ontstaan van borstkanker (30-32).

Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in deze problematiek. Daarom worden de groep vrouwen en mogelijke alternatieve of aanvullende strategieën onderzocht. Het Julius Centrum van het UMCUUniversitair Medisch Centrum Utrecht onderzoekt momenteel of het zinvol is om bij vrouwen met dicht borstweefsel een aanvullend MRImagnetic resonance imaging-onderzoek te doen naast de standaard screening (31, 33). De wetenschappelijke publicatie van de eerste resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2019 verwacht.

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

30. Boyd NF, Guo H, Martin LJ, Sun L, Stone J, Fishell E, et al. Mammographic density and the risk and detection of breast cancer. N Engl J MedMedical Exposure Directive. 2007;356(3):227-36.
31. Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: aanvullende MRI screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit. 2011.
32. Schreer I. Denseaanvullende MRI screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit Breast Tissue as an Important Risk Factor for Breast Cancer and Implications for Early Detection. Breast Care (Basel). 2009;4(2):89-92.
33. Julius Center. Dense Trial https://www.juliuscenter.com/dense/nl-nl/welkom/welkom [26-02-2019].