In vergelijking met Europese bevolkingsonderzoeken presteert het Nederlandse bevolkingsonderzoek goed (24-26).

Het percentage vrouwen dat in Nederland wordt doorverwezen is ruim 2% (Europa: 2-15%) (25). De positief voorspellende waarde is bijna 30% (25). De positief voorspellende waarde is het deel van de gescreende vrouwen met een doorverwijzing, dat ook daadwerkelijk borstkanker heeft. Ook op het gebied van effectiviteit en overdiagnose scoort het Nederlandse bevolkingsonderzoek goed in vergelijking met andere Europese landen. Zo is de verhouding tussen overdiagnose en aantal sterfgevallen dat wordt voorkomen in Nederland 1:2 (15). Dit betekent dat per voorkomen sterfgeval er 0,5 gevallen van overdiagnose zijn. Ter vergelijking in Groot-Brittannië is deze verhouding berekend als 3:1, waarbij er dus per voorkomen sterfgeval drie gevallen van overdiagnose voorkomen (16).

Er is een aantal factoren dat de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek beïnvloedt. Voorbeelden van deze factoren zijn:

  1. de organisatie van het bevolkingsonderzoek (in Nederland is dit landelijk georganiseerd met veel aandacht voor kwaliteitsbewaking, monitoring en evaluatie); 
  2. screeningsinterval (in Nederland is dit twee jaar); 
  3. beoordeling van de foto’s (in Nederland gebeurt dit door twee speciaal hiervoor opgeleide radiologen, onafhankelijk van elkaar).

In Nederland wordt het bevolkingsonderzoek intensief gevolgd en waar nodig bijgestuurd waarbij o.a. het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCBNational Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening, Nijmegen) en het Landelijk Evaluatie Team voor Bevolkingsonderzoek (LETBLandelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker, Erasmus Universiteit, Rotterdam) betrokken zijn. Het LRCB voert periodiek visitaties uit om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te waarborgen. Tevens zijn er eisen vastgesteld waaraan MBBBeeldvormings- en Bestralingsdeskundigen-ers in de screening (screeningslaboranten) en –radiologen moeten voldoen voordat zij in de screening mogen werken. Het LETB zorgt voor monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek. Het meest recente rapport van het LETB is het XIII evaluatie rapport.

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst

15. de Gelder R. General discussion - the predicted effects of screening: Erasmus University Rotterdam; 2012.
16. Independent UKUnited Kingdom Panel on Breast Cancer Screening. The benefits and harms of breast cancer screening: an independent review. Lancet. 2012;380(9855):1778-86.
24. Broeders M, Moss S, Nystrom L, Njor S, Jonsson H, Paap E, et al. The impact of mammographic screening on breast cancer mortality in Europe: a review of observational studies. J MedMedical Exposure Directive Screen. 2012;19 Suppl 1:14-25.
25. Hofvind S, Ponti A, Patnick J, Ascunce N, Njor S, Broeders M, et al. False-positive results in mammographic screening for breast cancer in Europe: a literature review and survey of service screening programmes. Journal of Medical Screening. 2012;19(suppl 1):57-66.
26. Puliti D, Duffy SW, Miccinesi G, de Koning H, Lynge E, Zappa M, et al. Overdiagnosis in mammographic screening for breast cancer in Europe: a literature review. Journal of Medical Screening. 2012;19(suppl 1):42-56.