Bij het maken van de röntgenfoto wordt de borst vastgeklemd tussen twee platen. Dit kan pijnlijk zijn.

Röntgenfoto’s zijn tot nu toe de beste manier om borstkanker te ontdekken (27). Hierbij spelen factoren als sensitiviteit/specificiteit van de meetmethode, kosten en snelheid een belangrijke rol.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar minder pijnlijke methoden. Bijvoorbeeld naar het effect van speciale folie op de platen van de mammograaf en verschil in pijnbeleving wanneer in plaats van kracht druk op de borst plaatsvindt. In een standaard mammografie wordt bij iedere vrouw dezelfde hoeveelheid kracht uitgeoefend (28). Terwijl bij kleinere borsten minder kracht nodig is om dezelfde druk te creëren. Ook wordt in het wetenschappelijke domein veel onderzoek gedaan naar andere technieken, zoals de ademtest, thermogenese en pammografie. Zie voor meer informatie ontwikkelingen naar pijn reductie. Het LRCBNational Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening volgt de uitkomsten van deze studies op de voet (29) en brengt de resultaten van deze onderzoeken en de implicaties voor het bevolkingsonderzoek zoveel mogelijk in kaart.

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst

27. IKNLintegraal Kankercentrum Nederland. Landelijke Richtlijn Mammacarcinoom. 2012.
28. de Groot JE, Broeders MJ, Branderhorst W, den Heeten GJ, Grimbergen CA. A novel approach to mammographic breast compression: Improved standardization and reduced discomfort by controlling pressure instead of force. MedMedical Exposure Directive Phys. 2013;40(8):081901.
29. LRCB. Dutch reference centre for screening  [26-11-2013]. Available from: http://www.lrcb.nl/.