Op deze pagina staat informatie voor behandelend artsen/medisch specialisten en andere uitvoerders over de vaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten. In 2024 blijft vaccinatie mogelijk buiten de najaarsronde voor volwassenen en kinderen met een medisch hoog risico op individuele indicatie van de behandelend arts. 

Wanneer een extra coronaprik?

De Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten(externe link) vermeldt welke en hoeveel vaccinaties geïndiceerd zijn bij immuungecompromitteerde patiënten en wat hierbij de te volgen handelswijze is.

Eén (jaarlijkse) dosis van een COVID-19-vaccin volstaat voor de meeste mensen uit de risicogroepen. Sommige volwassenen en kinderen uit de medisch hoogrisicogroep houden ondanks vaccinatie een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Zij kunnen mogelijk baat hebben bij een coronavaccinatie vaker dan 1 keer per jaar. 

Vanwege een onderliggende ziekte of medicatie is het mogelijk dat patiënten met een medisch hoog risico in mindere mate een afweerrespons opbouwen na vaccinatie. Ook kan bij immuungecompromitteerde patiënten de duur van bescherming korter zijn dan bij personen zonder immuunstoornis.

Hoe kan mijn patiënt de coronaprik halen?

Als behandelend arts dient u de indicatie voor een extra vaccinatie of hervaccinatie te stellen en de individuele patiënt met een medisch hoog risico te verwijzen met een verwijsbrief naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).   

Er is een voorbeeldverwijsbrief met de ziekenhuiskoepels NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen) en NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra), NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde), FMS en werkgroep ‘COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten’ gedeeld. Deze verwijsbrief bevat informatie over het aantal te halen prikken op een door u te bepalen vaccinatiemoment.

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Voor vragen over de coronavaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten kunt u verwijzen naar mijnvraagovercorona.nl.