Op deze pagina staat informatie voor medisch specialisten en andere uitvoerders over de vaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten. Vanaf 2 oktober 2023 start een nieuwe najaarsronde tegen het coronavirus. Ook volwassen uit de medische hoog risicogroepen, waaronder immuungecompromitteerde patiënten, komen in aanmerking voor de coronaprik. Zij lopen een verhoogd risico op ziekenhuisopname of sterfte door COVID-19.

Patiënten vanaf 60 jaar krijgen via het RIVM een uitnodiging voor de najaarsronde. Mensen die jonger zijn dan 60, kunnen zelf een afspraak inplannen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Er is geen verwijsbrief nodig om een afspraak te maken en om de coronaprik te krijgen.

De vaccinaties tegen COVID-19 kunnen veilig gegeven worden in geval van immuunsupressie. Afhankelijk van de mate van immuunsupresse kan er sprake zijn van een verminderde immuunrespons na vaccinatie. Er kan daarom een indicatie bestaan voor (een) extra vaccinatie(s). 

Indicatiestelling en route coronavaccinatie

De Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten vermeldt welke en hoeveel vaccinaties geïndiceerd zijn bij immuungecompromitteerde patiënten en wat hierbij de te volgen handelswijze is.

Naast informatie over de najaarsronde COVID-19-vaccinatie in 2023 voor medische risicogroepen, bevat de handleiding ook informatie over het maatwerktraject voor individuele patiënten met een medisch hoog risico (waaronder immuungecompromitteerde patiënten). Onder andere de indicatiestelling en route voor hervaccinatie na allogene stamceltransplantatie of na stoppen van B-cel-depleterende therapie worden vermeld.

Immuungecompromitteerde patiënten kunnen ook buiten de najaarsronde om in aanmerking komen voor COVID-19-vaccinaties. U als medisch specialist stelt daarvoor de indicatie en kan patiënten verwijzen naar de GGD middels een verwijsbrief met informatie over het aantal te halen prikken op een door u te bepalen vaccinatiemoment.

In de Handleiding is een overzicht te vinden van de medische hoog risicogroepen.

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Voor vragen over de coronavaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten kunt u verwijzen naar mijnvraagovercorona.nl.

Publieksinformatie om te gebruiken op uw poli in het ziekenhuis kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Deze online toolkit bevat ook een infographic en folder die u kunt uitprinten en op uw poli kunt neerleggen ter informatie.