De vaccinaties tegen COVID-19 kunnen veilig gegeven worden in geval van immuunsupressie. Afhankelijk van de mate van immuunsupresse kan er sprake zijn van een verminderde immuunrespons na vaccinatie. Er kan daarom een indicatie bestaan voor (een) extra vaccinatie(s). 

In de  Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten is onder andere het volgende te vinden:

  • Indicatiestelling en route voor de 3e prik in de basisserie voor ernstig immuungecompromitteerden.
  • Indicatiestelling en route voor hervaccinatie (hervaccinatie is het opnieuw ontvangen van de vaccinaties uit de basisserie gevolgd door een herhaalprik) na allogene stamceltransplantatie of na stoppen van B-cel-depleterende therapie.