Op deze pagina staat informatie voor behandelend artsen/medisch specialisten en andere uitvoerders over de vaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten. Tijdens de najaarsronde van 2024 komen volwassenen en kinderen met een medisch hoog risico in aanmerking voor één COVID-19-vaccinatie waaronder ook (ernstig) immuungecompromitteerde patiënten. 

Wanneer een extra COVID-19-vaccinatie? 

De Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten geeft aan welke en hoeveel vaccinaties geïndiceerd zijn bij immuungecompromitteerde patiënten en wat hierbij de te volgen handelswijze is. 

Eén (jaarlijkse) dosis van een COVID-19-vaccin volstaat voor de meeste mensen uit de risicogroepen. Sommige volwassenen en kinderen uit de medisch-hoogrisicogroep houden ondanks vaccinatie een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Zij kunnen mogelijk baat hebben bij een coronavaccinatie vaker dan 1 keer per jaar.  

Vanwege een onderliggende ziekte of medicatie is het mogelijk dat patiënten met een medisch hoog risico in mindere mate een afweerrespons opbouwen na vaccinatie. Ook kan bij immuungecompromitteerde patiënten de duur van bescherming korter zijn dan bij personen zonder immuunstoornis. 

Hoe kan mijn patiënt een COVID-19-vaccinatie halen? 

Uw patiënt kan een COVID-19-vaccinatie halen in de najaarsonde van 2024 zonder verwijzing. Immuungecompromitteerde patiënten van 60 jaar en ouder ontvangen een uitnodigingsbrief voor de COVID-19-vaccinatie. Immuungecompromitteerde patiënten onder de 60 jaar ontvangen geen uitnodiging maar kunnen wel voor een vaccinatie terecht bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) door een afspraak te maken via planjeprik.nl of 0800-7070.  

Buiten de najaarsronde of indien meer dan één vaccinatie gewenst is, is een verwijzing nodig. Als behandelend arts dient u de indicatie voor een extra vaccinatie of hervaccinatie te stellen en de individuele patiënt met een medisch hoog risico te verwijzen met een verwijsbrief naar de GGD. 

Er is een voorbeeldverwijsbrief met de ziekenhuiskoepels  NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen) en  NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra),  NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde), FMS en werkgroep ‘COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten’ gedeeld. Deze verwijsbrief bevat informatie over het aantal te halen prikken op een door u te bepalen vaccinatiemoment. 

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal 

Voor vragen over de coronavaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten kunt u verwijzen naar   de publiekspagina over de coronaprik