Op deze pagina staat informatie voor behandelend artsen en andere uitvoerders over de COVID-19-vaccinatie in 2024. 

Welke patiënten komen in aanmerking?

Eén (jaarlijkse) COVID-19-vaccinatie volstaat voor bijna iedereen uit de risicogroepen. Echter, bij sommige patiënten kan het wenselijk zijn om een extra vaccinatie te geven. Bijvoorbeeld in het geval van ernstige immuunsuppressie door onderliggende ziekte of medicatie. Dit betreft dan een extra vaccinatie buiten de najaarsronde.  

In 2024 blijft vaccinatie daarom beschikbaar voor:  

  • zwangeren die langer dan 6 maanden geleden voor het laatst tegen corona zijn gevaccineerd i.v.m. het risico op een ernstig beloop van corona in de zwangerschap;
  • volwassenen en kinderen met een medisch hoog risico (op individuele indicatie van een behandelend arts);  
  • mensen die op individuele basis door een behandelend arts worden doorverwezen voor een extra vaccinatie.

Voor beide laatstgenoemde gevallen betreft dit maatwerk; er bestaat geen indicatie voor hele doelgroepen zoals in de najaarsronde van 2023.
Indien iemand zonder verwijzing van een behandelend arts (met uitzondering van zwangeren – zij hebben geen verwijzing nodig) gevaccineerd wil worden, valt dit buiten de kaders van het vaccinatieprogramma en is vaccinatie in principe niet mogelijk.

Mensen die op individuele basis door een behandelend arts worden doorverwezen voor een extra vaccinatie kunnen telefonisch een afspraak maken via 0800-7070.

 Verwijzing veelal door behandelend medisch specialist

In principe gaat het om patiënten met een medisch hoog risico waarbij een extra COVID-19-vaccinatie wenselijk kan zijn. Daarom zal vooral de medisch specialist of kinderarts in het ziekenhuis de indicatie stellen en verwijzen. Maar ook andere behandelend artsen die de medische situatie van de patiënt kennen, kunnen een verwijzing doen. Dit betreft individueel maatwerk. 

Meer informatie?

Zie de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie voor het te voeren COVID-19-vaccinatiebeleid in 2024, en paragraaf 2.1 voor de indicatiestelling.