Op deze pagina staat informatie voor behandelend artsen en andere uitvoerders over de COVID-19-vaccinatie in 2024. De informatie gaat over de huidige jaarlijkse vaccinatieronde in het najaar en het doorlopende aanbod (maatwerk). 

Wie kan de coronaprik krijgen dit najaar? 

In de najaarsronde van 2024 (16 september tot en met 6 december) komen de volgende mensen in aanmerking voor één COVID-19-vaccinatie (de coronaprik):  

  • mensen van 60 jaar en ouder; 
  • mensen van 18 tot en met 59 jaar die jaarlijks de uitnodiging ontvangen voor de griepprik 
  • volwassenen en kinderen met een medisch hoog risico (onder meer mensen met een niet goed werkend immuunsysteem);   
  • zorgmedewerkers met direct patiënt-/cliëntcontact in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie. 

Kan mijn patiënt een extra coronaprik krijgen? 

In de najaarsronde die loopt van 16 september tot en met 6 december kunt uw patiënt één COVID-19-vaccinatie krijgen zonder verwijzing. Eén (jaarlijkse) COVID-19-vaccinatie volstaat voor bijna iedereen uit de risicogroepen. Echter, bij sommige patiënten kan het wenselijk zijn om een extra vaccinatie te geven. Bijvoorbeeld in het geval van ernstige immuunsuppressie door onderliggende ziekte of medicatie. 

Indien u als behandelend arts een extra vaccinatie adviseert voor een patiënt met een hoog risico op ernstige ziekte kunt u de patiënt tijdens de najaarsronde en buiten de najaarsronde verwijzen naar een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-vaccinatielocatie. Buiten de najaarsronde is vaccinatie niet mogelijk zonder verwijzing van u als behandelend arts.  

Personen die op individuele basis door u als behandelend arts worden doorverwezen voor een extra vaccinatie, kunnen telefonisch een afspraak maken via 0800-7070. 

Dien ik rekening te houden met een interval bij verwijzen? 

U hoeft geen specifiek interval te hanteren met andere vaccinaties. Uw patiënt kan een eventuele andere afspraak voor bijvoorbeeld de griepvaccinatie laten staan. Het gelijktijdig toedienen van een ander vaccin kan veilig en heeft geen duidelijke invloed op de immunogeniciteit of reactogeniciteit van de vaccins. 

In de Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten worden handvaten geboden om rekening mee te houden bij de verwijzing waaronder de onderliggende aandoening van de patiënt en een gepland behandeling(traject).  

Wie kan verwijzen voor een extra coronaprik? 

In principe gaat het om patiënten met een medisch hoog risico waarbij een extra COVID-19-vaccinatie wenselijk kan zijn. Daarom zal vooral de medisch specialist of kinderarts in het ziekenhuis de indicatie stellen en verwijzen. Maar ook andere behandelend artsen die de medische situatie van de patiënt kennen, kunnen een verwijzing doen. Dit betreft individueel maatwerk.  

Meer informatie? 

Zie hoofdstuk 2 van de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie voor het te voeren COVID-19-vaccinatiebeleid in 2024.