Bekijk de dagelijkse situatie en het aantal gezette prikken op het Coronadashboard van Rijksoverheid)

26-09-2023 | 15.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde 2022

In de najaarsronde van 2022 (van 19 september 2022 tot en met 17 september 2023) zijn er ruim 4,1 miljoen mensen gevaccineerd tegen COVID-19. Voor de 60-plussers was de vaccinatiegraad van de herhaalprik op 17 september 59,5%.

Op 2 oktober begint een nieuwe vaccinatieronde tegen COVID-19 voor risicogroepen en zorgmedewerkers. Op deze pagina vind je of je binnen de doelgroep valt die de coronaprik kan halen, of je een uitnodigingsbrief ontvangt en hoe je een afspraak kan maken.

Dit is de laatste rapportage over de vaccinatiecijfers van de najaarsronde van 2022. Vanaf 10 oktober zullen wekelijks op dinsdag vaccinatiecijfers van de nieuwe vaccinatieronde worden gepubliceerd op deze webpagina. Een uitgebreider rapport over de vaccinatiecijfers zal vanaf 24 oktober elke vier weken op dinsdag worden uitgebracht.

Tabel 1. Vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde t.o.v. afgeronde basisserie, week 38, 2022 t/m week 37, 2023.1-2.

Leeftijdsgroep Geboortejaren Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. bevolking
Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. afgeronde basisserie
12 jaar en ouder 2011 en eerder 26,4 % 33,5%
18 jaar en ouder 2005 en eerder 28,4 % 34,8 %
60 jaar en ouder 1963 en eerder 59,5 % 64,1 %
  1. Bron:  CIMS+methode
  2. De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Vanaf 22 februari 2023 is de herhaalprik ook beschikbaar voor kinderen van 5 t/m 11 jaar met een verhoogd medisch risico die de basisserie hebben afgerond. Mensen die in aanmerking komen voor een herhaalprik kunnen deze vaccinatie krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na het doormaken van corona.

Grafiek 2.2

Sla de grafiek Aantal personen bij wie een herhaalprik toegediend is over en ga naar de datatabel

Figuur 1: Cumulatief aantal personen bij wie een herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde toegediend is, week 38 (2022) t/m week 37 (2023). 1–2

  1. Bron: CIMS/CoronIT
  2. De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Vanaf 22 februari 2023 is de herhaalprik ook beschikbaar voor kinderen van 5 t/m 11 jaar met een verhoogd medisch risico die de basisserie hebben afgerond. Mensen die in aanmerking komen voor een herhaalprik kunnen deze vaccinatie krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na het doormaken van corona.

Grafiek 3.1

Sla de grafiek Vaccinatiegraad herhaalprik COVID-19 naar geboortejaar en week over en ga naar de datatabel

Figuur 2: Vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde t.o.v. totale bevolking, naar geboortejaar en week, week 38, 2022 t/m week 37, 2023.1–2

  1. Bron: CIMS/CoronIT
  2. De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Vanaf 22 februari 2023 is de herhaalprik ook beschikbaar voor kinderen van 5 t/m 11 jaar met een verhoogd medisch risico die de basisserie hebben afgerond. De grootte van deze groep is niet bekend bij het RIVM. Daarom kan deze groep niet worden weergegeven in de lijngrafiek. Mensen die in aanmerking komen voor een herhaalprik kunnen deze vaccinatie krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na het doormaken van corona.

Publicatiemomenten COVID-19 updates

Updates Publicatiemoment
Webpagina cijfers vaccinatiegraad Wekelijks op dinsdagmiddag
Rapport cijfers vaccinatiegraad Vierwekelijks op dinsdagmiddag
Cijfers vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname De datum van het eerstvolgende publicatiemoment is nog onbepaald
Sterftecijfers Wekelijks op donderdagmiddag
Cijfers virusvarianten kiemsurveillance Wekelijks op woensdagmiddag
Reproductiegetal

Twee keer per week op het Coronadashboard

Cijfers rioolwatersurveillance 3 x per week op het Coronadashboard
Het RIVM heeft van verschillende coronaonderwerpen de onderliggende datasets beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de data van de meldingen van COVID-19, de resultaten uit de kiemsurveillance en de data uit de rioolwatersurveillance. Deze data zijn voor iedereen te downloaden.