17-01-2024 | 11.00 uur

Ruim 2,7 miljoen coronaprikken gezet in de najaarsronde van 2023

In de najaarsronde van 2023 hebben ruim 2.731.000 mensen een coronaprik gekregen. Voor 60-plussers is de vaccinatiegraad 50,5%. De vaccinatiegraad verschilt per leeftijdsgroep en regio. De coronaprik was tot en met 22 december 2023 beschikbaar, en aangeraden voor mensen van 60 jaar en ouder, personen vanaf 18 jaar die in aanmerking komen voor de griepprik, overige kinderen en volwassenen met ernstige aandoeningen waardoor ze risico lopen op ernstige COVID-19, zorgmedewerkers met patiënt- en/of cliëntcontact en zwangeren.

Lees het nieuwsbericht : Ruim 2,7 miljoen coronaprikken gezet in de najaarsronde van 2023


 

Grafiek 2.2

Sla de grafiek Aantal personen dat gevaccineerd is binnen de najaarsronde 2023 over en ga naar de datatabel

Figuur 1: Cumulatief aantal personen dat gevaccineerd is binnen de najaarsronde 2023, week 40 t/m week 52. 1–2

  1. Bron: CIMS
  2. De coronaprik is beschikbaar voor personen vanaf  60 jaar, medisch risicogroepen en zorgpersoneel. Ook is het mogelijk voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, om een coronaprik te ontvangen. Mensen kunnen een coronaprik krijgen vanaf 6 maanden na hun laatste coronaprik of 6 maanden na het doormaken van corona.

Grafiek 3.1

Sla de grafiek Vaccinatiegraad najaarsronde 2023 naar geboortejaar en week over en ga naar de datatabel

Figuur 2: Vaccinatiegraad coronaprik binnen de najaarsronde van 2023 t.o.v. totale bevolking, naar geboortejaar en week, t/m week 52, 2023.1–2

  1. Bron: CIMS
  2. De coronaprik is beschikbaar voor personen vanaf 60 jaar, medisch risicogroepen en zorgpersoneel. Ook is het mogelijk voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, om een coronaprik te ontvangen. Mensen kunnen een coronaprik krijgen vanaf 6 maanden na hun laatste coronaprik of 6 maanden na het doormaken van corona.

Publicatiemomenten COVID-19 updates

Updates Publicatiemoment
Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 Wekelijks op woensdagmiddag
Cijfers vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname De datum van het eerstvolgende publicatiemoment is nog onbepaald
Sterftecijfers Wekelijks op donderdagmiddag
Cijfers virusvarianten kiemsurveillance Elke even week op woensdagmiddag
Cijfers rioolwatersurveillance Wekelijks op woensdagmiddag
Het RIVM heeft van verschillende coronaonderwerpen de onderliggende datasets beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de data van de meldingen van COVID-19, de resultaten uit de kiemsurveillance en de data uit de rioolwatersurveillance. Deze data zijn voor iedereen te downloaden.