Op deze pagina staat informatie voor behandelend (kinder)artsen/medisch specialisten en andere uitvoerders over de vaccinatie voor kinderen van 6 maanden tot en met 17 jaar met een medisch hoog risico.

Zoekt u informatie over de coronaprik voor uw eigen kind?
Zie Coronaprik voor kinderen.

 

Welke kinderen komen in aanmerking?

Door een onderliggende ziekte of medicatie kunnen sommige kinderen een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19 (ondanks eerdere vaccinatie(s) en/of infectie(s)). Zij kunnen één COVID-19-vaccinatie ontvangen in de najaarsronde (16 september tot en met 6 december 2024).  

De criteria voor kinderen met een verhoogd medisch risico zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde ( NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde)). De criteria zijn terug te vinden in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie.

Uw patiënt ontvang geen persoonlijke uitnodiging voor de vaccinatie in de najaarsronde. Het staat u vrij om uw patiënt met een verhoogd medisch risico te informeren over de mogelijkheid om een coronavaccinatie te halen in de najaarsronde. Hiervoor worden communicatiemiddelen beschikbaar gesteld via het RIVM.

Hoe kan mijn patiënt de coronaprik halen?

Uw patiënt kan één coronavaccinatie krijgen in de najaarsronde (16 september tot en met 6 december 2024).

Buiten de najaarsronde stelt u als behandelend (kinder)arts de indicatie voor een extra COVID-19-vaccinatie. U kunt de patiënt verwijzen naar de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) met een verwijsbrief. In deze verwijsbrief staat informatie over het optimale vaccinatiemoment en hoe uw patiënt een afspraak kan maken via 0800-7070. U kunt de voorbeeldverwijsbrief gebruiken die de ziekenhuiskoepels  NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen) en  NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra) en de NVK van het RIVM heeft ontvangen.  De COVID-19-vaccinatie is buiten de najaarsronde alleen beschikbaar op indicatie en verwijzing van u als behandelend arts.

Kan mijn patiënt de coronaprik halen zonder verwijzing?

Uw patiënt kan zonder verwijzing één vaccinatie krijgen in de najaarsronde. 

Buiten de najaarsronde of indien meer dan één vaccinatie gewenst is, is een verwijzing nodig. U kunt de voorbeeldverwijsbrief die door het RIVM verstrekt is aan de ziekenhuiskoepels NVZ en NFU en de NVK gebruiken. In de verwijsbrief wordt vermeld om hoeveel vaccinaties het gaat en wat het optimale vaccinatiemoment is.

Hoeveel prikken?

In principe is één (jaarlijkse) coronaprik in het najaar voldoende om de bestaande immuniteit te versterken. Sommige kinderen met een medisch hoog risico houden ondanks vaccinatie een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Zij kunnen mogelijk baat hebben bij een coronavaccinatie vaker dan 1 keer per jaar. 

Wanneer er niet vanuit gegaan kan worden dat er al bestaande immuniteit door infectie en/of vaccinatie aanwezig is, of vanwege verlies van immuniteit, is 1 vaccinatie niet voldoende. Zie hoofdstuk 2 van de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie  voor het te voeren beleid.

Welk vaccin wordt gebruikt?

Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn verschillende doseringen van het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) beschikbaar: 

  • Voor kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar: 3 microgram.
  • Voor kinderen van 5 t/m 11 jaar: 10 microgram.
  • Voor personen vanaf 12 jaar: 30 microgram.

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Voor vragen over de coronavaccinatie voor kinderen met een medisch hoog risico kunt u verwijzen naar www.rivm.nl/coronaprik.