Op deze pagina staat informatie voor behandelend (kinder)artsen/medisch specialisten en andere uitvoerders over de vaccinatie voor kinderen van 6 maanden tot en met 17 jaar met een medisch hoog risico.

Zoekt u informatie over de coronaprik voor uw eigen kind?
Zie Coronaprik voor kinderen.

 

Welke patiënten komen in aanmerking?

Door een onderliggende ziekte of medicatie kunnen sommige kinderen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19 ondanks eerdere vaccinatie(s) en/of infectie(s) een extra vaccinatie ontvangen. De COVID-19-vaccinatie (coronaprik) is alleen beschikbaar op indicatie en verwijzing van de behandelend arts.

De criteria voor kinderen met een verhoogd medisch risico zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde)). De criteria zijn terug te vinden in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie.

Hoe kan mijn patiënt de coronaprik halen?

U stelt als behandelend (kinder)arts de indicatie voor een extra COVID-19-vaccinatie. U kunt de patiënt verwijzen naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) met een verwijsbrief. In deze verwijsbrief staat informatie over het optimale vaccinatiemoment. U kunt de voorbeeldverwijsbrief gebruiken die de ziekenhuiskoepels NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen) en NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra) en de NVK van het RIVM heeft ontvangen.  

Kan mijn patiënt de coronaprik halen zonder verwijzing?

Nee. Vanaf 1 januari 2024 verwijst u een patiënt op individuele basis door voor een extra COVID-19-vaccinatie indien dit wenselijk is.  

Hoeveel prikken?

In principe is één (jaarlijkse) coronaprik in het najaar voldoende om de bestaande immuniteit te versterken. Sommige kinderen met een medisch hoog risico houden ondanks vaccinatie een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Zij kunnen mogelijk baat hebben bij een coronavaccinatie vaker dan 1 keer per jaar.

Wanneer er niet vanuit gegaan kan worden dat er al bestaande immuniteit door infectie en/of vaccinatie aanwezig is, of vanwege verlies van immuniteit, is 1 vaccinatie niet voldoende. Zie de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie  (paragraaf 2.2 en 2.3) voor het te voeren beleid.

U kunt de voorbeeldverwijsbrief die door het RIVM verstrekt is aan de ziekenhuiskoepels NVZ en NFU en de NVK gebruiken. In de verwijsbrief wordt vermeld om hoeveel vaccinaties het gaat en wat het optimale vaccinatiemoment is.

Welk vaccin wordt gebruikt?

Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn verschillende doseringen van het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech (Omicron XBB.1.5) beschikbaar:

  • Voor kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar: één dosis van 0,2 ml bevat 3 microgram raxtozinameran
  • Voor kinderen van 5 t/m 11 jaar: één dosis van 0,3 ml bevat 10 microgram raxtozinameran
  • Voor personen vanaf 12 jaar: één dosis van 0,3 ml bevat 30 microgram raxtozinameran

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Voor vragen over de coronavaccinatie voor kinderen met een medisch hoog risico kunt u verwijzen naar mijnvraagovercorona.nl