Op deze pagina staat informatie voor kinderartsen/medisch specialisten en andere uitvoerders over de vaccinatie voor kinderen van 6 maanden tot en met 17 jaar met een medisch hoog risico.

Zoekt u informatie over de coronaprik voor uw kind?
Zie Coronaprik voor kinderen.

 

Welke patiënten komen in aanmerking?

Kinderen die voldoen aan de indicatiecriteria opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde)) kunnen door hun kinderarts/medisch specialist op de vaccinatie gewezen worden. Zodra de indicatiecriteria bekend zijn, worden ze gepubliceerd in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie.

Hoe kan mijn patiënt de coronaprik halen?

U kunt een kind met een medisch hoog risico die de poli bezoekt wijzen op het halen van de coronaprik bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) in het najaar van 2023. De (ouders/verzorgers van) kinderen ontvangen geen uitnodiging per post.

Kan mijn patiënt de najaarsprik halen zonder verwijsbrief?

Ja. Op de GGD-locatie is geen verwijsbrief nodig voor de najaarsprik 2023. Echter, er is wel een verwijsbrief nodig voor het leveren van maatwerk, wanneer een extra coronaprik geïndiceerd is of een volledige nieuwe primaire serie.

Hoeveel prikken?

In principe is één coronaprik voldoende om de bestaande immuniteit te versterken. Echter, indien er niet vanuit kan worden gegaan dat er al bestaande immuniteit door infectie of vaccinatie aanwezig is, of vanwege verlies van immuniteit, volstaat 1 vaccinatie niet. Dit geldt voor kinderen <5 jaar met een medisch hoog risico die vermoedelijk geen SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2-infectie hebben doorgemaakt en ook niet eerder gevaccineerd zijn. Ook geldt dit voor hervaccinatie van kinderen na een stamceltransplantatie of B-cel depleterende therapie. Zie de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie (paragraaf 2.2) voor het te voeren beleid.

De verwijsbrief die u verstrekt voor het leveren van maatwerk moet informatie bevatten over het aantal te halen prikken en het optimale vaccinatiemoment. Met deze verwijsbrief kan uw patiënt bij de GGD terecht voor een vaccinatie.

Welk vaccin wordt gebruikt?

Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn verschillende doseringen beschikbaar:

  • Voor kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar: één dosis van 0,2 ml bevat 3 microgram raxtozinameran.
  • Voor kinderen van 5 t/m 11 jaar: één dosis van 0,3 ml bevat 10 microgram raxtozinameran
  • Voor personen vanaf 12 jaar: één dosis van 0,3 ml bevat 30 microgram raxtozinameran.

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Voor vragen over de coronavaccinatie voor kinderen met een medisch hoog risico kunt u verwijzen naar mijnvraagovercorona.nl. 
Publieksinformatie om te gebruiken op uw poli in het ziekenhuis kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Deze online toolkit bevat ook een infographic en folder die u kunt uitprinten en op uw poli kunt neerleggen ter informatie.