Bewoners van een zorginstelling kunnen vanaf 1 januari 2024 alleen nog een coronaprik krijgen op advies en verwijzing van een behandelend arts. De aanpak verschilt tussen zorginstellingen met- en zonder medische dienst.    

Coronaprik door zorginstelingen met medische dienst

In 2024 kan de behandelend arts de bewoner van een zorginstelling doorverwijzen voor een coronaprik. De zorginstelling kan zelf vaccineren of hiervoor contact opnemen met de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Toestemming en registratie 

De werkinstructie ‘Werkinstructie Instellingen Met Medische Dienst’ beschrijft de vaccinatie van bewoners in zorginstellingen met eigen medische dienst. Hierin staat informatie over het proces. Van toestemming vragen tot aan registratie van de vaccinatie.  

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal 

Mensen met algemene vragen over de coronaprik kunnen terecht op mijnvraagovercorona.nl. 

Coronaprik door zorginstellingen zonder medische dienst

In 2024 kan de behandelend arts de bewoner van een zorginstelling doorverwijzen voor een coronaprik. De regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) geeft de coronaprik na verwijzing.

Toestemming en registratie

De werkinstructie Instellingen Zonder Medische Dienst beschrijft het proces van toestemming vragen tot vaccineren door de GGD.

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Mensen met algemene vragen over de coronaprik kunnen terecht op mijnvraagovercorona.nl.