Bewoners van een zorginstelling, die meer kans hebben door corona ernstig ziek te worden, kunnen een coronaprik krijgen. De zorginstelling organiseert de vaccinatie. De aanpak verschilt tussen zorginstellingen met en zonder medische dienst.    

Coronaprik door zorginstelingen met medische dienst

De zorginstelling kan zelf bewoners selecteren, uitnodigen, de coronaprik geven en vaccineren. Ook registreert de zorginstelling de vaccinatie.   

Toestemming en registratie 

De werkinstructie ‘Werkinstructie Instellingen Met Medische Dienst’ beschrijft de vaccinatie van bewoners in zorginstellingen met eigen medische dienst. Hierin staat informatie over het proces. Van toestemming vragen tot aan registratie van de vaccinatie.  

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal 

Mensen met algemene vragen over de coronaprik kunnen terecht op mijnvraagovercorona.nl. 

Coronaprik door zorginstellingen zonder medische dienst

Bij zorginstellingen zonder medische dienst geeft de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) de coronaprik aan bewoners. De zorginstelling organiseert de vaccinatie. 

Toestemming en registratie

De werkinstructie Instellingen Zonder Medische Dienst beschrijft het proces van toestemming vragen tot vaccineren van deze patiëntgroepen door de GGD.

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Mensen met algemene vragen over de coronaprik kunnen terecht op  coronavirusvaccinatie op mijnvraagovercorona.nl.