Er zijn veel mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Er zijn ook mensen met twijfels, zorgen, angsten en vragen over de COVID-19-vaccinatie. Het is belangrijk dat zij daarover goed in gesprek kunnen gaan met (hun) zorgverleners of andere (medisch) professionals. Voor deze counselingsgesprekken over de COVID-19-vaccinatie is voldoende inhoudelijke kennis, gespreksvaardigheid en tijd nodig. 

Hier vind je een overzicht van informatie, toolkits, handreikingen en veelgestelde vragen die in gesprekken kunnen helpen.


Gespreksvoering

 

 • Nascholingsvideo (geaccrediteerd): ‘Hoe voer ik een goed gesprek over vaccinatie?’
  Hoe kun je een goed gesprek over vaccinatie voeren met iemand die veel vragen of twijfels heeft, of er uitgesproken kritisch of afwijzend tegenover staat? In deze geaccrediteerde nascholing wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk en geeft hoogleraar Hedwig te Molder (VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit)(Vrije Universiteit) Amsterdam) concrete adviezen en tips voor het voeren van betere gesprekken over vaccinatie. 
   
 • Begin een goed gesprek
  De wensen, angsten en zorgen van mensen in de spreekkamer doen ertoe.  Op deze website lees je hoe zorgprofessionals en cliënten samen beslissen over de beste zorg en waarom dat nodig is.
   
 • E-learning COVID-19-vaccinatie (met module gespreksvoering)
  De e-learning is een verdiepende scholing voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van COVID-19-vaccinatie.
   
 • Zo blijf je in gesprek
  Over coronavaccinatie kunnen de meningen flink verschillen. Hoe praat je met vrienden of familieleden die hier heel anders over denken dan jij? Een onderzoeker en docent gedragsverandering aan de Radboud Universiteit legt uit hoe je je elkaar ruimte geeft en in gesprek blijft.
   
 • Engaging patients (english)
  Een introductie voor medisch professionals in gesprekstechnieken. De manier waarop een gesprek over vaccinatie wordt gevoerd, kan invloed hebben op de bereidheid om vaccinatie te overwegen. 
   
 • Communicating with patients about COVID-19 vaccination (english)
  Een trainingsmodule van de WHO World Health Organization (World Health Organization) voor medisch professionals voor het voeren van een goed counselingsgesprek over COVID-19-vaccinaties.

 

Motieven en overwegingen

 • Wel of niet laten vaccineren? Hoe maken jongeren de keuze? 
  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland heeft Stichting Alexander gevraagd te onderzoeken wat jongeren tussen 18-27 jaar motiveert om zich wel of niet te laten vaccineren. Dit om inzichtelijk te maken welke informatiebehoefte er is bij jongeren als zij nadenken over vaccineren tegen corona en met wie zij hier het liefst over willen praten.
   
 • 'Voor mij geen coronavaccin'
  Inzicht in beweegredenen van vaccinatieweigeraars en handelingsopties voor beleidsmakers en professionals. (Working Papers Maatschappelijke Impact COVID-19)
   
 • Verkenning factoren van invloed op deelname aan COVID-19-vaccinatie
  Onderzoek over welke sentimenten spelen en welke overwegingen mensen hebben bij de keuze voor een coronavaccinatie. Insteek hierbij is begrip te krijgen voor de vragen en twijfels die mensen hebben. Met de hiermee opgehaalde informatie ophalen kan de overheid transparant communiceren over de vaccinatiecampagne.
   
 • Gedragswetenschappelijk onderzoek vaccinatie 
  In dit onderzoek zijn deelnemers gevraagd of zij zich hebben laten vaccineren of dat willen laten doen, en hoe ze denken over vaccineren tegen het coronavirus. Nieuwe resultaten uit dit lopende onderzoek worden hier regelmatig gepubliceerd.


Twijfel over vaccineren

 • Over Vaccineren

  Of het nou om de eerste prik of een herhaalprik gaat, er kunnen altijd twijfels of vragen zijn. Om mensen te helpen bij hun beslissing, vind u hier overzichtelijk uitgebreide antwoorden op veelvoorkomende vragen en zorgen. 

 • Vragen over corona
  Bij vragenovercorona.nl kun je je - telefonisch of via chat - gratis laten informeren door een onafhankelijke professional. Over de vaccinatie, bijwerkingen of over ziek worden door COVID-19 en de gevolgen daarvan.

 • Online keuzehulp coronavaccinatie 
  Voor mensen die twijfelen over hun keuze om tehet vaccineren tegen corona, hebben TNO en Radboudumc Radboud University Medical Centre (Radboud University Medical Centre) een keuzehulp ontwikkeld. Met de keuzehulp wordt betrouwbare informatie op een toegankelijke manier weergegeven. Daarnaast kunt u lezen welke ervaringen anderen hebben bij het maken van een keuze en wat zij daarbij belangrijk vinden. 


AlgemeenInformatie en desinformatie

 • Communicatiemiddelen over COVID-19-vaccinatie 
  Op deze pagina vindt u verschillende communicatiemiddelen over coronavaccinatie. Zoals folders, factsheets, infographics, advertenties en radiospots. 
   
 • Telefoonlijn voor vragen over corona
  Stel je vraag aan een professional. Deze telefoonlijn of chat is bedoeld voor algemene vragen over corona en de coronavaccins. Bijvoorbeeld over hoe het vaccin gemaakt is, hoe het precies werkt in je lichaam en wat mogelijke bijwerkingen kunnen zijn. Je kunt ook vragen stellen over het virus, over de ernst en de gevolgen ervan of als je vragen hebt over veiligheid, zwangerschap of vruchtbaarheid. 
   
 • Feiten over coronavaccinatie 
  Actuele informatie en vragen over coronavaccinatie en handvaten om desinformatie te herkennen en hoe hierover in gesprek te gaan.
   
 • Informatie over de coronavaccinatie in eenvoudige taal
  Hier staat uitleg over de prik tegen corona met plaatjes en verwijzing naar andere websites met begrijpelijke uitleg over corona.
   
 • Handreiking Desinformatie 
  Deze handreiking desinformatie geeft handvatten om desinformatie te herkennen en om hierover in gesprek te gaan. De handreiking bundelt wetenschappelijke inzichten en is gebaseerd op ervaringen met desinformatie over coronavaccins.
   
 • COVID-19 en zwangerschap en vaccineren tijdens zwangerschap
  Informatie, adviezen, richtlijnen en veelgestelde vragen rondom zwangerschap en vaccinatie.


Zwangerschap

 • COVID-19 en zwangerschap 
  LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen en informatie over vaccinatie van zwangeren 
   
 • Vaccineren en zwangerschap; veelgestelde vragen
  Antwoorden op vragen over de invloed van vaccinatie op: anticonceptie, vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding


Prikangst

 • Zes tips om prikangst te overwinnen
  Van flinke weerzin tot totale paniek: maar liefst 1 op de 3 Nederlanders is bang voor prikken. Ook de GGD zet zich dagelijks in om mensen met prikangst te helpen. Zes dingen die je kunt doen als iemand het vaccineren spannend vindt, maar tóch die prik wil halen.