Op deze pagina staat informatie voor kinderartsen/medisch specialisten en andere uitvoerders over de vaccinatie voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar met een hoog medisch risico.

Zoekt u informatie over de coronaprik voor uw kind?
Zie Coronaprik voor kinderen.

Op 15 november 2022 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om een COVID-19 vaccinatie aan te bieden aan kinderen van 6 maanden tot en met 5 jaar met een ernstige onderliggende medische aandoening waardoor zij een verhoogd risico hebben op ernstig beloop van COVID-19. 

De EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) heeft het kindervaccin van Pfizer goedgekeurd voor kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar oud, en Moderna voor kinderen van 6 maanden t/m 5 jaar oud. De Gezondheidsraad maakt in zijn advies geen onderscheid tussen Pfizer en Moderna en spreekt daarom over een leeftijd tot en met 5 jaar oud. Omdat Nederland het Pfizervaccin heeft ingekocht voor de leeftijdscategorie 6 maanden t/m 4 jaar oud gaat de voorbereiding van het uitvoeringstraject ook specifiek over deze leeftijdscategorie.  

De minister heeft op 2 december 2022 besloten om het advies van de Gezondheidsraad op te volgen. Dit houdt in dat vanaf 16 januari 2023 ook kinderen vanaf 6 maanden tot en met 4 jaar met een medisch hoog risico op ernstig beloop van COVID-19 een vaccinatie kunnen halen op speciaal geselecteerde GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) locaties. Aan de ziekenhuizen en umc’s wordt gevraagd om vanaf 11 januari 2023 een uitnodiging te versturen naar ouders/verzorgers van deze kinderen, welke geselecteerd worden door de kinderarts. De basisserie bestaat uit drie prikken met een dosis van het kindervaccin van BioNTech/Pfizer. 

Voor kinderen van 5 jaar en ouder met- en zonder medisch risico is de coronaprik sinds begin 2022 beschikbaar

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Voor vragen over de coronavaccinatie voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar met een medisch hoog risico kunt u verwijzen naar de veelgestelde vragen.

Mensen met algemene vragen over de coronavaccinatie kunt u verwijzen naar coronavirusvaccinatie op Rijksoverheid.nl.