Op deze pagina staat informatie voor medisch specialisten en andere uitvoerders over de vaccinatie voor mensen met een afweerstoornis.

Herhaalprik tegen COVID-19 najaarsronde 2022 voor immuungecompromitteerden

Iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft gehad kan in het najaar een herhaalprik krijgen via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

(Ernstig) immuungecompromitteerde patiënten vallen onder de griepgroep die door de huisarts wordt uitgenodigd. Deze vaccinatie is ook aanvullend geadviseerd voor mantelzorgers en huisgenoten van mensen uit de medische hoogrisicogroep, waaronder ook de ernstig immuungecompromitteerde patiënten. De medisch specialisten kunnen in de komende maanden bij de communicatie over de herhaalprik een rol spelen door (ernstig) immuungecompromitteerde patiënten en hun huisgenoten/mantelzorgers te adviseren over de herhaalprik.

Iedere ernstig immuungecompromitteerde patiënt kan na de afgeronde basisserie een herhaalprik tegen corona halen. Zij hoeven niet eerst de andere boostervaccinatie(s) ‘in te halen’. 

Patiënten met een solide tumor die in de laatste 6 maanden behandeld zijn met chemotherapie en/of radiotherapie

Patiënten met een solide tumor die in de laatste 6 maanden behandeld zijn met chemotherapie en/of radiotherapie vallen ook in de griepprikgroep die door de huisarts wordt uitgenodigd. Het is voor de huisarts echter niet goed mogelijk om alle oncologiepatiënten te selecteren. Het kan dus zijn dat niet alle oncologiepatiënten in oktober een uitnodiging van de huisarts ontvangen. De behandelend specialist aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie of de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie kan op verzoek alsnog een uitnodiging op naam verstrekken zodat de patiënt toch in oktober een herhaalprik kan halen. 

In de  Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten is onder andere het volgende te vinden:

  • Indicatiestelling en route voor de 3e prik in de basisserie voor ernstig immuungecompromitteerden.
  • Indicatiestelling en route voor hervaccinatie (hervaccinatie is het opnieuw ontvangen van de vaccinaties uit de basisserie gevolgd door een herhaalprik) na allogene stamceltransplantatie of na stoppen van B-cel-depleterende therapie.

Zie ook

Instructie COVID-19-vaccinatie oncologisch patiënten Herhaalprik Najaarsronde 2022