Op deze pagina staat informatie over de bijwerkingen van de coronavaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Meer informatie over bijwerkingen van de coronavaccins staan op de CBG Geneesmiddeleninformatiebank en op coronavaccinatie.nl.

Meeste voorkomende bijwerkingen COVID-19-vaccins

De meest voorkomende bijwerkingen zijn een pijnlijke en soms wat gezwollen plek op je arm daar waar je geprikt bent, moeheid, hoofdpijn, koorts. Ook kun je last krijgen van spierpijn, misselijkheid en braken en gewrichtspijn. Deze klachten ontstaan binnen één of enkele dagen na vaccinatie en gaan vanzelf weer over. Jongeren hebben over het algemeen meer last van deze bijwerkingen dan ouderen. Dit soort bijwerkingen zijn geen reden om de tweede vaccinatie niet te nemen. De bijwerkingen kunnen wel hinderlijk zijn en ertoe leiden dat een deel van de gevaccineerde personen niet inzetbaar is voor het werk in de eerste 24-48 uur na vaccinatie. Het is goed om daar bij het plannen van de vaccinaties voor bepaalde beroepsgroepen, zoals zorgmedewerkers, rekening mee te houden.

Zie voor een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen de samenvatting van de productkenmerken.

Allergie

Als je weet dat je allergisch bent voor (één van) de bestanddelen van het vaccin mag je niet gevaccineerd worden. En als je na de eerste vaccinatie een ernstige allergische reactie kreeg (die waarschijnlijk door de vaccinatie is veroorzaakt) mag de tweede vaccinatie niet gegeven worden. 

Het is mogelijk dat er direct na de vaccinatie een ernstige allergische reactie optreedt (anafylactische shock). Inmiddels is het vaccin wereldwijd heel vaak gegeven en blijkt dat een anafylactische shock maar heel zelden voorkomt. 
Als je ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad of ademhalingsproblemen na een vaccinatie, meld dit altijd aan de arts op de priklocatie. 
Na vaccinatie blijft iedereen vijftien minuten langer op de priklocatie aanwezig zodat eventuele allergische reacties direct behandeld kunnen worden.  

Proefdosis mogelijk?

Je kunt geen proefdosis krijgen van de vaccins.  Wel wordt iedereen gedurende 15 minuten na de vaccinatie in de gaten gehouden. Als er een allergische reactie optreedt, kan die direct behandeld worden.

Medicijnen tegen bijwerkingen

Je kunt paracetamol innemen om de klachten te verlichten. Neem daarbij niet meer in dan de hoeveelheid die in bijsluiter vermeld staat. Als je je toch zorgen maakt kun je contact opnemen met je huisarts. 

Koorts na de vaccinatie tegen corona

Als je binnen 48 uur na de vaccinatie koorts krijgt, is de kans groot dat het bijwerking is van de vaccinatie. Je kunt het beste zelf wel thuis blijven, maar uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven. Heb je naast koorts ook nog andere klachten die passen bij corona, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, maak dan een afspraak voor een corona-test. Blijf zelf thuis en uw huisgenoten blijven ook thuis tot de uitslag van de test bekend is. Bij twijfel kun je overleggen met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst. Krijg je ná 48 uur na de vaccinatie koorts, dan kan er sprake zijn van een corona-infectie. Laat je dan testen en jij en je huisgenoten moeten dan thuis blijven tot de testuitslag bekend is.

Overlijden na vaccinatie

Als iemand overlijdt na een vaccinatie wordt dat gemeld aan het LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen . Daarna wordt onderzocht wat de oorzaak is en of er een direct verband is tussen de vaccinatie, mogelijke bijwerkingen en het overlijden. Er zijn in Nederland enkele meldingen van overlijden na vaccinatie tegen COVID-19 bekend. De Europese medicijnautoriteit EMAEuropean Medicines Agency houdt meldingen over bijwerkingen en overlijden uit alle landen in de gaten. Zij brengen hier maandelijks een rapportage over uit. 

Iedereen in Nederland boven de 18 jaar krijgt een vaccinatie tegen corona aangeboden. Ook mensen op hoge leeftijd of mensen met een (zeer) kwetsbare gezondheid. Op 18 januari is gestart met vaccinatie van kwetsbare ouderen. Gemiddeld overlijden er in Nederland naar schatting tweeduizend 80-plussers per week. Hier zullen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn  gevaccineerd. 

Je kunt bijwerkingen van het coronavaccin melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

Onderzoek bijwerkingen coronavaccin

Vanaf 1 februari is Bijwerkingencentrum LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen gestart met het actief volgen van bijwerkingen na coronavaccinatie. Bij dit onderzoek krijgen gevaccineerden gedurende een half jaar 7 vragenlijsten toegestuurd. Zo kan inzicht worden verkregen in welke bijwerkingen optreden, hoe vaak ze optreden en wat het beloop is. Mensen kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek binnen 48 uur na de eerste coronavaccinatie of nadat ze een afspraak hebben gemaakt voor deze vaccinatie. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.mijncoronavaccin.nl.