Bij sommige mensen met een (ernstige) afweerstoornis werken vaccinaties minder goed. Daarom hebben deze mensen meer vaccinaties nodig dan andere mensen. Op deze pagina staat meer informatie over het vaccineren van mensen met een (ernstige) afweerstoornis, ook wel aangeduid als immuungecompromitteerde patiënten. 

Vragen over de herhaalprik voor mensen met een afweerstoornis

Een herhaalprik tegen corona (ook wel 2de boosterprik genoemd) is een extra prik die 3 maanden na de laatste prik wordt toegediend. De herhaalprik verbetert de werking van eerdere vaccinatie(s). 

Als u hoort bij de groep patiënten die eerder een derde prik heeft gekregen, dan ontvangt u in principe ook een uitnodiging voor de herhaalprik.

Dan kunt u eerst uw boosterprik halen en minimaal 3 maanden later de herhaalprik.

Dit kan ermee te maken hebben dat er iets is veranderd in uw medische situatie of behandeling. Daarnaast zijn eerder voor de 3e prik alle patiënten met een behandeling voor kanker (immuuntherapie of chemotherapie) uitgenodigd, terwijl dit bij de herhaalprik alleen gebeurt wanneer de arts dat nodig vindt.

Dit kan ermee te maken hebben dat er iets is veranderd in uw medische situatie of behandeling.

Vragen over vaccineren bij mensen met een afweerstoornis

Voor mensen met ernstige afweerstoornissen, ook jonger dan 60 jaar, heeft COVID-19 vaak ernstige gevolgen.  Het risico is niet gelijk voor de verschillende groepen patiënten, maar hangt sterk af van hoeveel het afweersysteem onderdrukt is. 

Ja, maar bij sommige specifieke groepen mensen met een (ernstige) afweerstoornis werkt de bescherming minder goed of minder lang. Uit recent onderzoek naar COVID-19 blijkt dat sommige patiëntengroepen pas na meerdere keren vaccineren voldoende beschermd zijn tegen de ernstige gevolgen van COVID-19.

Nee, dat heeft nu nog geen zin, omdat we nog niet weten hoeveel antistoffen of afweercellen genoeg zijn voor bescherming.

Het afweersysteem kan goed omgaan met vaccineren. Er is geen reden om vaccinatie achterwege te laten.

Neem contact op met uw behandelend specialist, zodra de testuitslag bekend is. Dan kan de arts beoordelen of er speciale adviezen nodig zijn en of er nog behandelopties zijn of niet. Vanaf drie maanden na de infectie met corona kunt u een boosterprik halen.

 

Vragen over de derde prik van de basisvaccinatie voor mensen met een (ernstige) afweerstoornis

Het gaat om ruim 200.000 patiënten met een ernstige afweerstoornis, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist:

 • Na orgaantransplantatie; 
 • Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;
 • Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR Calculation of Air Pollution from Road traffic-T-cel therapie*; 
 • Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*; 
 • Alle kankerpatiënten (solide tumoren) die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen;
 • Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva;
 • Alle dialysepatiënten; 
 • Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt (volgens gedefinieerde lijst met indicaties door de Nederlandse Internisten Vereniging); 
 • Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva: 
  • B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab; 
  • sterk lymfopenie-inducerende medicatie: fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten),
  • cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal); 
  • mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva

* indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

 

Een derde prik kan ervoor zorgen dat mensen die na 2 prikken nog onvoldoende beschermd zijn alsnog een betere bescherming krijgen (‘een immuunreactie opbouwen’). Deze derde prik is voor deze mensen daarmee onderdeel van de basisvaccinatie. Voor de meeste  mensen bestaat de basisserie uit één of twee prikken.

Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem. Die is voor mensen die na 1 of 2 prikken wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming daarna is afgenomen. 

De derde prik is geen booster en wordt ook niet als boosterprik geregistreerd.

Mensen met een (ernstige) afweerstoornis worden gevaccineerd met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). U kunt niet kiezen. 

Vragen over opnieuw vaccineren

Door sommige behandelingen kan het zijn dat de opgebouwde bescherming helemaal of voor een deel verdwijnt. Dat is het geval na (allogene) stamceltransplantatie. U heeft dan alle coronaprikken opnieuw nodig. Als dit voor u geldt, zal de medisch specialist u dit laten weten. Ook zijn er speciale behandelingen die alle gezonde B cellen (de cellen die antistoffen maken) hebben vernietigd, waardoor er bij vaccinatie tijdens de behandeling onvoldoende antistoffen worden opgebouwd. Als die behandeling helemaal gestopt kan worden, is het advies om na een aantal maanden de vaccinaties opnieuw te nemen.

Van de mensen die het betreft krijgt iedereen, vanaf 12 jaar, een basisserie van 3 prikken. Tussen elke prik zit een tussentijd van 4 weken. Na de basisserie volgt een boosterprik, (minimaal 3 maanden na de laatste prik). Kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud, kunnen 2 prikken opnieuw krijgen met een tussentijd van 4 weken.

U ontvangt hiervoor een uitnodiging van uw medisch specialist en u krijgt de prikken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Soms besluit de specialist om u of uw kind in het ziekenhuis te vaccineren.