Op deze pagina staat informatie over de bijwerkingen van de coronavaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Meer informatie over bijwerkingen van de coronavaccins staan op de CBG Geneesmiddeleninformatiebank en op coronavaccinatie.nl.

Meeste voorkomende bijwerkingen COVID-19-vaccins

Bij een groot deel van de mensen treden bijwerkingen op als koorts, hoofdpijn en moeheid na vaccinatie met COVID-19-vaccins. Ook spierpijn, gewrichtspijn, rillingen, misselijkheid en braken kunnen optreden na vaccinatie met COVID-19 vaccins. Deze klachten ontstaan binnen één of enkele dagen na vaccinatie en gaan vanzelf weer over, maar kunnen wel vervelend zijn. Het aantal mensen dat na een vaccinatie deze bijwerkingen ervaart verschilt per vaccin. Vrouwen en jongeren ervaren vaker bijwerkingen. Zie: vragenlijstonderzoek van Lareb.

Zie voor een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen de bijsluiters van de vaccins.

Zeer zeldzame ernstige bijwerking Janssen en AstraZeneca

Heel soms zijn er ook ernstige bijwerkingen. Die komen maar heel weinig voor. Bij de vaccins van AstraZeneca en Janssen kan het gaan om een propje in het bloed (trombose) in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes (trombopenie). Deze bijwerking wordt afgekort als TTS (trombose en trombocytopenie syndroom). 

Vanwege de kleine kans op deze zeldzame bijwerking, worden deze vaccins gericht voor sommige groepen ingezet. Het AstraZeneca vaccin wordt alleen gegeven aan mensen geboren in 1960 of eerder. De Gezondheidsraad heeft op 2 juni geadviseerd om het Janssen vaccin te gebruiken in situaties waarbij het voordeel van 1-vaccinatie (ipv 2 prikken) erg groot is. Hierbij speelt ook dat  er inmiddels voldoende mRNA vaccins beschikbaar zijn en de oudste doelgroepen al gevaccineerd zijn. Lees hier het advies

Het is belangrijk om direct medische hulp in te schakelen als u deze klachten krijgt na vaccinatie met Janssen of AstraZeneca:

  • kortademigheid;
  • pijn op de borst of in de buik;
  • zwelling of kou in arm of been;
  • ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht;
  • aanhoudende bloeding;
  • meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Als deze klachten optreden, dan is dat meestal binnen drie weken na de vaccinatie.

Meer informatie is te vinden op de pagina over bijwerkingen AstraZeneca. Kijk ook op de website van het CBGCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen voor meer informatie over AstraZeneca en Janssen

Myocarditis en pericarditis 

Na vaccinatie met Pfizer of Moderna kan in zeer zeldzame gevallen een ontsteking van de hartspier (myocarditis), of een ontsteking van het hartzakje (pericarditis) ontstaan. Dat heeft het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) vastgesteld na onderzoek naar meldingen uit landen binnen en buiten Europa.

Uit de meldingen blijkt dat myocarditis en pericarditis meestal optreden binnen de eerste veertien dagen na vaccinatie. Het gebeurt vaker na de 2e vaccinatie dan na de 1e. Klachten zijn kortademigheid, pijn op de borst en hartkloppingen die soms onregelmatig zijn. De klachten kunnen sterk verschillen in ernst en gaan meestal vanzelf over, of zijn met medicijnen goed te behandelen. Wie deze klachten heeft, moet contact opnemen met een arts.

Myocarditis en pericarditis komen elk jaar voor bij 1 tot 10 op de 100.000 mensen. De aandoeningen kunnen ontstaan door een infectie of immuunziekte en gaan doorgaans vanzelf over. Meer is te lezen op de websites van het CBG en Lareb.

Allergie

Het is mogelijk dat er direct na de vaccinatie een ernstige allergische reactie optreedt (anafylactische shock). Inmiddels is het vaccin wereldwijd heel vaak gegeven en blijkt dat een anafylactische shock maar heel zelden voorkomt. 
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt op dit moment samen met de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie aan een oplossing om onder medische begeleiding gevaccineerd te worden. Hierover is binnenkort meer bekend.

Als je ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad of ademhalingsproblemen na een vaccinatie, meld dit altijd aan de arts op de priklocatie. 
Na vaccinatie blijft iedereen vijftien minuten langer op de priklocatie aanwezig zodat eventuele allergische reacties direct behandeld kunnen worden.

Medicijnen tegen bijwerkingen

Je kunt paracetamol innemen om de klachten te verlichten. Neem daarbij niet meer in dan de hoeveelheid die in bijsluiter vermeld staat. Als je je toch zorgen maakt kun je contact opnemen met je huisarts. 

Koorts na de vaccinatie tegen corona

Als je binnen 48 uur na de vaccinatie koorts krijgt, is de kans groot dat het bijwerking is van de vaccinatie. Je kunt het beste zelf wel thuis blijven, maar uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven. Heb je naast koorts ook nog andere klachten die passen bij corona, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, maak dan een afspraak voor een corona-test. Blijf zelf thuis en uw huisgenoten blijven ook thuis tot de uitslag van de test bekend is. Bij twijfel kun je overleggen met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst. Krijg je ná 48 uur na de vaccinatie koorts, dan kan er sprake zijn van een corona-infectie. Laat je dan testen en jij en je huisgenoten moeten dan thuis blijven tot de testuitslag bekend is.

Overlijden na vaccinatie

Als iemand overlijdt na een vaccinatie wordt dat gemeld aan het LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen . Daarna wordt onderzocht wat de oorzaak is en of er een direct verband is tussen de vaccinatie, mogelijke bijwerkingen en het overlijden. Er zijn in Nederland enkele meldingen van overlijden na vaccinatie tegen COVID-19 bekend. De Europese medicijnautoriteit EMAEuropean Medicines Agency houdt meldingen over bijwerkingen en overlijden uit alle landen in de gaten. Zij brengen hier maandelijks een rapportage over uit. 

Iedereen in Nederland boven de 18 jaar krijgt een vaccinatie tegen corona aangeboden. Ook mensen op hoge leeftijd of mensen met een (zeer) kwetsbare gezondheid. Op 18 januari is gestart met vaccinatie van kwetsbare ouderen. Gemiddeld overlijden er in Nederland naar schatting tweeduizend 80-plussers per week. Hier zullen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn  gevaccineerd. 

Je kunt bijwerkingen van het coronavaccin melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

Onderzoek bijwerkingen coronavaccin

Vanaf 1 februari is Bijwerkingencentrum LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen gestart met het actief volgen van bijwerkingen na coronavaccinatie. Bij dit onderzoek krijgen gevaccineerden gedurende een half jaar 7 vragenlijsten toegestuurd. Zo kan inzicht worden verkregen in welke bijwerkingen optreden, hoe vaak ze optreden en wat het beloop is. Mensen kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek binnen 48 uur na de eerste coronavaccinatie of nadat ze een afspraak hebben gemaakt voor deze vaccinatie. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.mijncoronavaccin.nl.