De Gezondheidsraad heeft op 2 november jl. geadviseerd dat er uit voorzorg een booster wordt ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. Bij ouderen is de bescherming tegen COVID-19 na de eerste twee prikken wat lager dan bij jongere mensen. Met een booster kan de bescherming worden verhoogd. Zo zijn zij beter beschermd en hebben nieuwe virusvarianten ook minder kans zich te ontwikkelen en te verspreiden. De minister heeft dit advies overgenomen.

De minister heeft ook het advies van de Gezondheidsraad van 17 november jl. overgenomen om de boostervaccinatie ook aan volwassenen met het downsyndroom aan te bieden. Zij hebben, vergelijkbaar met ouderen, een hoger risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 en daarom is optimale bescherming door vaccinatie van belang.

Een COVID-19-boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een langere periode wordt toegediend nadat de basis-serie van de COVID-19 vaccinatie is afgerond. Deze boostervaccinatie is bedoeld als oppepper die de werking van de eerste vaccinatieserie kan verbeteren. Een booster is nodig als de beschermende werking van de eerste serie vaccins na een tijd te veel afneemt. Of wanneer de vaccinaties minder goed blijken te beschermen tegen nieuwe varianten van een virus. 

Voor de  hele bevolking beschermen de COVID-19-vaccins nog steeds erg goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname (respectievelijk 94% tegen ziekenhuis- en 97% tegen IC intensive care-opname).

Voor meer informatie over planning en uitnodiging:  website Rijksoverheid

Voor wie is de boostervaccinatie?

Alle mensen van 60 jaar en ouder en volwassenen met het syndroom van down kunnen een booster krijgen. 
Ook alle bewoners van instellingen (verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen, begeleid beschermd wonen, revalidatiecentra en GGZ geestelijke gezondheidszorg-instellingen) die ouder zijn dan 18 jaar kunnen worden geprikt als zij dat willen. In deze instellingen neemt het aantal infecties toe, wonen overwegend kwetsbare mensen en bestaat er een hogere kans op besmetting en op ernstige ziekte.

Ook zorgmedewerkers krijgen een booster. De boostervaccinatie moet voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona en dat de druk op de zorg daarmee verder toeneemt.

Uiteindelijk is voor iedereen die het wil een boostervaccinatie beschikbaar.

Animatie boostervaccinatie COVID-19

Veelgestelde vragen

Ik heb het Janssen-vaccin gehad, krijg ik ook een booster?

Of mensen jonger dan 60, die het Janssen-vaccin hebben gekregen ook een booster zouden moeten krijgen, wordt nog onderzocht. Op dit moment is er nog geen medische noodzaak hiervoor.

Welk vaccin wordt voor de booster gebruikt?

De vaccinatie wordt gezet met een mRNA vaccin: Pfizer/BioNTech of Moderna. Het maakt niet uit welk vaccin iemand als 1e en 2e prik heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.

  • Mensen die een booster krijgen met Pfizer/BioNTech worden gevaccineerd met dezelfde dosis als de 1e en 2e prik.
  • Mensen die een booster krijgen met Moderna, krijgen een dosis die de helft is van wat er bij de 1e en 2e prik is gegeven.  

Waarom is de Moderna-booster een halve dosis?

Het komt vaker voor dat bij een boosterprik een kleinere dosis wordt gegeven dan bij de basisserie.
Het immuunsysteem heeft dan genoeg aan een kleinere dosis om weer aan het werk gezet te worden. Een halve dosis is dus voldoende voor een goede reactie. En het kan zijn dat een halve dosis ook minder bijwerkingen geeft.

In het onderzoek naar de Moderna-booster is een halve dosis (van 50 microgram) 6-8 maanden na de basisserie gegeven. Het bleek dat mensen een goede oppepper van hun immuunssyteem kregen. De EMA European Medicines Agency heeft vervolgens de boosterprik met Moderna goedgekeurd (alleen) voor die halve dosis.
Bij Pfizer is alleen onderzoek gedaan met dezelfde dosis (30 microgram). Deze dosis is door de EMA goedgekeurd om te gebruiken in de boostercampagne. Of een kleinere dosis Pfizer ook voor net zo’n goede afweerreactie zorgt, is nog niet onderzocht

Is het veilig als ik de boosterprik met een ander merk vaccin krijg?

Voor de boostervaccinatie kunnen allebei de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) ingezet worden. Het maakt niet uit welk merk vaccin is gebruikt bij eerdere vaccinaties: Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Janssen.
Een boostervaccinatie van een ander merk dan de eerste of tweede prik, het combineren van vaccins, staat nog niet officieel beschreven in de bijsluiters van de vaccins en de EMA registratie. Wel is uit onderzoek tot nu toe gebleken dat er geen verschil in effectiviteit en bijwerkingen is. Daarom is door de Gezondheidsraad geadviseerd dat voor de booster de vaccins gecombineerd kunnen worden. 

Ik heb corona gehad en twee keer een prik gehaald. Moet ik nog een booster? 

Ook als je corona hebt gehad, krijg je een uitnodiging voor een boosterprik.
Heb je na je laatste vaccinatie nog corona gehad? Dan moet je 6 maanden wachten voordat je de booster kan halen.

Ik heb 1 prik gehad en daarna corona. Krijg ik dan ook een boostervaccinatie?

Alleen wanneer je Janssen hebt gehad. Voor de andere vaccins geldt dat als je corona hebt gehad nadat je 1 vaccinatie hebt gehad, je nog niet een volwaardige basisserie van het vaccin hebt gekregen. Je hebt dan nog eerst een tweede vaccinatie nodig. Daarna moet je 6 maanden wachten voordat je een booster kunt halen.

Kunt u niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst-locatie komen?

Dan krijgt u nog een aanvullend bericht van uw huisarts voor vaccinatie aan huis. U hoeft nu nog niets te doen.

Wat is het verschil tussen een booster en een 3de prik?

Een derde vaccinatie kan ervoor zorgen dat mensen die nog onvoldoende beschermd zijn na 2 vaccinaties alsnog een betere bescherming krijgen (‘een immuunreactie opbouwen’). Deze derde prik is voor deze mensen daarmee onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit 1 of 2 vaccinaties bestaat.

Dit is anders bij een booster. Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem, een oppepper. Die is voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties eerst wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming daarna is afgenomen. 

De 3de vaccinatie is een onderdeel van de basisserie met COVID-19-vaccinaties. De 3de prik is geen booster en wordt ook niet als booster geregistreerd. Tussen de 3de vaccinatie en de boostervaccinatie moeten 6 maanden zitten.

Hoeveel tijd moet er tussen mijn laatste vaccinatie en de booster zitten? 

Er moet minimaal 6 maanden zitten tussen je laatste vaccinatie en de booster. Eerder prikken dan 6 maanden na de laatste vaccinatie  geeft wel een boost aan de afweerreactie, maar deze is minder goed.
Heb je na je laatste vaccinatie nog corona gehad? Dan moet je 6 maanden wachten voordat je de booster kan halen.

Hoeveel tijd moet er tussen de booster en de griepprik zitten? 

Heeft u de griepprik eerst gekregen? Dan moet u minimaal 1 week wachten voordat u de coronavaccinatie kunt krijgen. Heeft u de coronavaccinatie het eerst gekregen? Dan moet u minimaal 2 weken wachten voordat u de griepprik kunt krijgen. Bij de GGD wordt in beide gevallen een wachttijd van 2 weken aangehouden. Dit is om logistieke redenen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen bij een booster? 

Er kunnen bijwerkingen optreden na een booster zoals dat ook kan na de 1ste en 2de prik. Het Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen monitort de bijwerkingen en publiceert de gegevens daarvan op haar website. 

Kunnen we die 15 minuten wachttijdtijd na de prik overslaan?

De 15 minuten wachttijd (observatietijd) is vastgesteld door de EMA en staat in de bijsluiter van de vaccins. 
In de 15 minuten observatietijd treden er heel soms ernstige allergische reacties op na vaccinatie. Bij de COVID-19-vaccinaties is dat 10x vaker dan wat we gewend zijn bij bekende vaccins. Een allergische reactie moet snel vastgesteld en behandeld kunnen worden.

Ik ben zwanger, moet ik nu wel een boosterprik nemen?

Ook als je zwanger bent, kun je de boosterprik nemen als je hiervoor een uitnodiging hebt gekregen. Als zwangere vrouw loop je meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Dit kan gevolgen hebben voor moeder en kind. Voor zwangere vrouwen geldt dat mRNA vaccins (Pfizer en Moderna) in de basisserie veilig zijn bevonden. De verwachting is dat de bijwerkingen na de boosterprik niet vaker of ernstiger zijn dan na de basisserie met mRNA vaccins.