Een COVID-19-boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een langere periode wordt toegediend, nadat de basis-serie van de COVID-19 vaccinatie is afgerond. Deze boostervaccinatie is bedoeld als oppepper, om de bescherming en immuniteit weer op peil te brengen als deze na verloop van tijd is afgenomen.

Advies Gezondheidsraad

Een booster voor de hele bevolking is nu nog niet nodig.
De bescherming en effectiviteit van de vaccins is heel hoog. Ook voor ouderen en tegen de deltavariant is er nog geen afname te zien in de bescherming tegen ernstige ziekte. Ook niet bij de mensen die het eerst gevaccineerd zijn. De vaccins bieden 95% bescherming tegen ziekenhuisopname en 97% tegen ICintensive care-opname. 

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu monitort continu

Het RIVM houdt de opnamedata van de ziekenhuizen, de situatie in verpleeghuizen en studies in het buitenland continu goed in de gaten. Als de bescherming van de COVID-19-vaccinatie minder wordt, dan zal er snel een boostercampagne worden uitgevoerd.