Hersentumoren zijn moeilijk te bereiken met geneesmiddelen. Onderzoekers uit Atlanta hebben een nanogeneesmiddel gemaakt dat beter in de hersenen komt en zo de tumor kan doden. Hiervoor maken ze gebruik van ultrageluid.

De bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen. Het laat alleen voedingsstoffen en hormonen door die voor de hersenen belangrijk zijn. Geneesmiddelen kunnen daardoor moeilijk vanuit het bloed in de hersenen komen. Dit leidt ertoe dat tumoren in de hersenen slecht bereikbaar zijn voor geneesmiddelen die bedoeld zijn om tumoren af te breken. 

Ultrageluid kan de bloed-hersenbarrière openen

Onderzoekers hebben geprobeerd de bloed-hersenbarrière tijdelijk te openen door heel kleine luchtbelletjes in de bloedbaan te spuiten. Deze kleine luchtbelletjes worden vervolgens een beetje vergroot onder invloed van ultrageluid. De vergrote luchtbelletjes rekken de wanden van de bloedvaten een beetje op. Dit verzwakt de bloed-hersenbarrière tijdelijk. Bepaalde geneesmiddelen kunnen dan door de bloed-hersenbarrière heen gaan. Als je het ultrageluid stopt, krimpen de belletjes en sluit de bloed-hersenbarrière weer.

Nanogeneesmiddel doodt hersentumoren

Het gebruikte nanogeneesmiddel blokkeert genen die belangrijk zijn voor de groei van tumoren. Het nanogeneesmiddel is getest bij muizen met hersentumoren die het vaakst bij mensen voorkomen. De onderzoekers lieten zien dat het nanogeneesmiddel in de hersenen komt door ultrageluid en daardoor sterven meer tumorcellen af. 

Wat vindt het RIVM?

De onderzoekers hebben veelbelovende eerste stappen gezet in het bestrijden van hersentumoren door een nanogeneesmiddel te combineren met ultrageluid. De combinatie van luchtbelletjes en ultrageluid om de bloed-hersenbarrière te openen is al in klinische studies gebruikt. Deze techniek bleek goed uitvoerbaar en veilig voor mensen. Het nanogeneesmiddel is nog niet bij mensen gebruikt. Er is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit en veiligheid van de combinatie nanogeneesmiddel en ultrageluid. De volgende stap is proefdieronderzoek waarin gekeken wordt hoeveel de tumor krimpt na behandeling, en of de overleving er ook door verbetert.  met nanomaterialen.