Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu monitort de hoeveelheid straling in het milieu als één van zijn wettelijke taken. 

RIVM milieumonitoring

Om te bepalen hoeveel straling er in het milieu aanwezig is doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verschillende type metingen. Het RIVM meet bijvoorbeeld de hoeveelheid radioactiviteit in de lucht en in neerslag. Samen met de gegevens van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit geven de gemeten stralingsniveaus een beeld van de blootstelling van de bevolking aan straling in het milieu. Door continu te meten is het normale stralingsniveau in Nederland bekend. Ongewone stralingsniveaus kunnen zo opgespoord worden. Deze kunnen wijzen op een incident dat plaatsgevonden heeft. Of kunnen ontstaan zijn door natuurlijke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van Saharazand in de lucht bij langdurige wind uit het zuiden. 

Monitoring van het milieu, en het periodiek rapporteren hierover, is één van de wettelijke taken van het RIVM. De monitoring van straling in het milieu hoort hier ook bij. Daarnaast hebben verschillende Europese landen in het EuratomEuropean Atomic Energy Community-verdrag  uit 1957 afgesproken om de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en voeding jaarlijks te meten. Het RIVM brengt hierover namens Nederland verslag uit. Hierin werkt het RIVM samen met partnerorganisaties waaronder Rijkswaterstaat,  Wageningen Food Safety Research en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.