Doel

Het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen ( SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)) heeft als doel inzicht te krijgen in het vóórkomen van infectieziekten in verpleeghuizen. De surveillance levert de verpleeghuizen inzicht in het aantal infecties en daarmee inzicht in verbeterpunten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

Structuur en deelnemende professionals

Bij de surveillance zijn specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie betrokken uit ongeveer 50 verpleeghuizen.

Populatie en representativiteit

De deelnemende verpleeghuizen zijn gelijkmatig verspreid over Nederland.

Verzamelde informatie

Er zijn verschillende surveillance-modules waaraan verpleeghuizen kunnen deelnemen: wekelijkse incidentiemeting, prevalentieonderzoek en/of verdiepende surveillance. Elke module geeft inzicht in een specifieke groep zorginfecties, zoals infecties in de urinewegen of in de luchtwegen.

Looptijd

SNIV is gestart op 1 januari 2009.

 

Meer informatie over SNIV.

Contact: SNIV@rivm.nl