Doel

Het doel van het Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation (SOAPSeksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation) is inzicht verschaffen in trends van seksueel overdraagbare aandoeningen en hivhumaan immunodeficientievirus bij soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-centra in Nederland.

Deelnemende professionals

Aan deze surveillance nemen 26 centra seksuele gezondheid deel.

Populatie en representativiteit

De centra seksuele gezondheid zijn aanvullend op de eerste lijns-zorg bij onder andere huisartsen, en deze zijn gericht op specifieke hoog-risicogroepen (mannen die seks hebben met mannen, prostituees, mensen uit soa/hiv endemische gebieden, jongeren, etc). De centra seksuele gezondheid zijn daarom niet representatief voor de gehele Nederlandse bevolking.

Verzamelde informatie

Bij elk consult bij een centrum seksuele gezondheid wordt een korte vragenlijst ingevuld met demografische gegevens, epidemiologische kenmerken, laboratoriumonderzoek en soa-diagnoses. Deze gegevens worden ingevoerd in een internetapplicatie (SOAP) en opgestuurd naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Looptijd

De soa surveillance is sinds 2004 landelijk dekkend.

 

Kijk voor meer informatie over SOAP op de SOAP webpagina.


Contact: soap@rivm.nl