Vetinfact  is een berichtenservice voor dierenartsen die wordt uitgegeven door de WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research), Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren), KNMvD Maatschappij voor Diergeneeskunde (Maatschappij voor Diergeneeskunde), RIVM en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

De Vetinfactberichten hebben als doel om dierenartsen te informeren over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van zoönosen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de handelingsmogelijkheden voor de dierenartsen. Door zo snel mogelijk hierover te communiceren wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de dier- en volksgezondheid. Ook wordt de berichtenservice gebruikt om actuele zoönotische onderwerpen onder de aandacht brengen van dierenartsen.

Indien u geen dierenarts bent, kunt u geen Vetinfactberichten ontvangen. De Vetinfactberichten in het archief zijn wel voor een bredere groep professionals beschikbaar: voor alle leden van het Signaleringsoverleg zoönosen. De Vetinfact-berichten worden ongeveer een week na versturen opgenomen in het archief.

Aanmelden, inloggen & archief 

Voor wie is Vetinfact?

  • Uitsluitend voor dierenartsen