Berichtenservice voor dierenartsen over zoönosen

Vetinfact  is een berichtenservice voor dierenartsen die wordt uitgegeven door de WBVRWageningen Bioveterinary Research, Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, GDGezondheidsdienst voor Dieren, KNMvDMaatschappij voor Diergeneeskunde, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De Vetinfactberichten hebben als doel om dierenartsen te informeren over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van zoönosen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de handelingsmogelijkheden voor de dierenartsen. Door zo snel mogelijk hierover te communiceren wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de dier- en volksgezondheid. Ook wordt de berichtenservice gebruikt om actuele zoönotische onderwerpen onder de aandacht brengen van dierenartsen.

Indien u geen dierenarts bent, kunt u geen Vetinfactberichten ontvangen. De Vetinfactberichten in het archief zijn wel voor een bredere groep professionals beschikbaar: voor alle leden van het Signaleringsoverleg zoönosen. De Vetinfact-berichten worden ongeveer een week na versturen opgenomen in het archief.

Inloggen

Voor wie is Vetinfact?

  • Uitsluitend voor dierenartsen

Aanmelden

Vragen over in- en uitschrijven signaleringsservices

Ook andere berichten ontvangen?

Als u al bekend bent in het systeem, logt u in en klikt u via 'profiel bewerken' in het archief.

Wachtwoord vergeten? 

Uw wachtwoord voor het archief kunt u altijd opnieuw aanvragen via 'wachtwoord vergeten'.

Uitschrijven

U kunt zich direct uitschrijven via de link onderaan de ontvangen berichten.

Andere vragen?

Neem contact op met de redacties van SO(z) en (Lab)Infact via de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding op telefoonnummer 030 274 7000 of mail lci@rivm.nl.

Links

Aanmelden Signalerings- en alerteringservices infectieziekten (besloten services)
Aanmelden alle RIVM-nieuwsbrieven