Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM surveilleert meldingsplichtige infectieziekten op landelijk niveau.

Doel

Door surveillance van meldingsplichtige infectieziekten kunnen we infectieziekten beter bestrijden en verspreiding voorkomen. Hierdoor weten we van ongeweer 50 infectieziekten hoe vaak ze voorkomen, waar ze voorkomen en bij welke bevolkingsgroepen.

Structuur en deelnemende professionals

De gegevens over meldingsplichtige infectieziekten worden verzameld door alle GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en in Nederland. GGD'en ontvangen deze gegevens weer van huisartsen en medisch microbiologische laboratoria. Uiteindelijk komt alle informatie in het registratiesysteem Osiris, dat beheerd wordt door het RIVM.

Populatie en representativiteit

De informatie over meldingsplichtige infectieziekten wordt verzameld door GGD’en. Zij representeren samen de hele Nederlandse bevolking.

Verzamelde informatie

Het registratiesysteem Osiris bevat informatie over de patiënt (o.a. geboortejaar, ziekenhuisopname, vaccinatiestatus), de infectieziekte (o.a. symptomen, verrichte diagnostiek, uitslagen van diagnostiek) en de mogelijke plaats en wijze van besmetting.

Looptijd

De meldingsplicht bestaat sinds 1865. In de loop der jaren zijn verschillende ziekten toegevoegd aan de lijst met meldingsplichtige infectieziekten. Tevens is de meldingsplicht voor een aantal ziekten afgeschaft. De database van het RIVM bevat informatie over meldingsplichtige infectieziekten vanaf 1988. 

Meer informatie over de meldingsplicht voor infectieziekten.