Doel

Het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) -netwerk coördineert het op gestandaardiseerde wijze meten van zorginfecties in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Het geeft inzicht in hoe vaak deze infecties voorkomen in de eigen instelling en levert de landelijke referentiecijfers die dienen als spiegelinformatie, zodat een effectief infectiepreventiebeleid ingezet kan worden.  Daarnaast worden de resultaten van de surveillance gebruikt ter ondersteuning van het landelijke beleid (publiek belang); het doen van/faciliteren van (interventie)onderzoek en faciliteren van interventies door samenwerking met andere partijen.

 

Structuur en deelnemende professionals

Bij de surveillance zijn onder andere de afdeling infectiepreventie (deskundigen infectiepreventie en artsen microbioloog), medisch specialisten en IT-afdeling betrokken. De gepseudonimiseerde gegevens worden  per surveillancemodule opgenomen in de landelijke database voor infectieziekten op het RIVM (OSIRIS information system (information system)).

 

Populatie en representativiteit

Ongeveer 80% van de Nederlandse ziekenhuizen neemt deel aan één of meerdere modules van PREZIES. Voor de zelfstandige behandelcentra is deelname aan de module ‘incidentiemeting van PostOperatieve WondInfecties (POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties))’ onder andere afhankelijk van welke operaties er worden uitgevoerd in het centrum.

 

Verzamelde informatie

Er zijn drie modules binnen PREZIES, waarbij gegevens over de zorginfecties en over de  risicofactoren die de kans op het krijgen van een zorginfectie beïnvloeden, worden verzameld:

1.                 Incidentiesurveillance van POWI

2.                  Incidentiesurveillance van centraal veneuze katheter gerelateerde sepsis (lijnsepsis), en

3.                  Puntprevalentiesurveillance (PPS) van alle typen zorginfecties.

 

Looptijd

PREZIES bestaat sinds 1996.

 

Meer informatie over PREZIES

Contact: prezies@rivm.nl