De virologische weekstaten geven inzicht in het voorkomen van bepaalde virusinfecties. Deze gegevens zijn van belang voor professionals in de infectieziektenbestrijding en voor het diagnostisch beleid van medisch microbiologische laboratoria.

Doel

We gebruiken de weekstaten om het voorkomen van virussen te monitoren. De weekstaten tonen welke virusinfecties optreden. Hiermee is het één van de gegevensbronnen die we gebruiken om de volksgezondheid te bewaken.

Structuur en deelnemende professionals

Eenmaal per week melden ongeveer 21 medisch microbiologische laboratoria het aantal keer dat een bepaalde virusinfectie bij patiënten gevonden werd. Alle deelnemende laboratoria zijn aangesloten bij de Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie (NWKV Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie (Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie)), onderdeel van de NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie). Zij melden de bevindingen in het registratiesysteem Osiris, dat beheerd wordt door het RIVM.

Populatie en representativiteit

Het is niet zeker of de populatie, gedekt door het werkgebied van de deelnemende laboratoria, representatief is voor de hele Nederlandse bevolking. Het precieze werkgebied van een laboratorium is moeilijk te bepalen. De laboratoria zijn goed over Nederland verspreid. Daarnaast bleek uit onderzoek dat de dekkingsgraad ruim voldoende is om landelijke trends in virusinfecties tijdig en realistisch weer te geven.

Verzamelde informatie

Laboratoria melden het aantal positieve uitslagen van verschillende virussen en subtyperingsuitslagen van een aantal virussen. Daarnaast bevatten de weekstaten informatie over de week waarin de virusinfectie werd vastgesteld en welk laboratorium de melding verrichtte.

Looptijd

Deze virologische surveillance bestaat sinds 1990.

Meer informatie over de virologische weekstaten.Contactpersoon: Gijs Klous, RIVM