Het Front Office Voedsel- en Productveiligheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het WFSRWageningen Foodsafety Research beantwoordt ad hoc vragen van de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere chemische en microbiologische veiligheid van voedsel en diervoeder en genetisch gemodificeerde organismen. Daarnaast wordt vragen beantwoord over chemische stoffen in consumentenproducten zoals speelgoed en cosmetica. Ook voert het Front Office Voedsel- en Productveiligheid chemische analyses van voedingssupplementen uit.

Jaarlijks worden er ongeveer 30 ad hoc vragen gesteld door Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering van de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-BuROBureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering).  De NVWA bewaakt onder meer de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en de gezondheid van dieren. NVWA-BuRO adviseert de ministers van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en LNVMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over deze onderwerpen. Voor de wetenschappelijke onderbouwing van de advisering en handhaving kan de NVWA het Front Office Voedsel- en Productveiligheid vragen om een (spoed) risicobeoordeling uit te voeren.