Naar aanleiding van de invoering van Nutri-Score en behoeften van fabrikanten en koepelorganisaties is een aantal aanpassingen doorgevoerd op de grenswaarden. Dit zijn aanpassingen op de grenswaarden van de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV Nationale Aanpak Productverbetering (Nationale Aanpak Productverbetering)), die het RIVM begin 2022 publiceerde. Ook zijn er nu criteria voor het zoutgehalte van kant-en-klaarmaaltijden. De aangepaste grenswaarden zijn hieronder te zien.

Aanpassing grenswaarden

•    De grenswaarden voor natrium, verzadigd vet, suiker en vezel zijn, waar mogelijk, in lijn gebracht met de nieuwe afkappunten van Nutri-Score (vaste voedingsmiddelen: 26 juli 2022; dranken: 30 maart 2023). Gelijke grenswaarden voor de NAPV Nationale Aanpak Productverbetering (Nationale Aanpak Productverbetering) en Nutri-Score helpen fabrikanten bij productverbetering. 
•    De grenswaarden voor het natriumgehalte zijn omgezet naar grenswaarden voor het zoutgehalte in producten (conform Nutri-Score). Dezelfde eenheid voor de NAPV en Nutri-Score geeft fabrikanten duidelijkheid. 
•      Ondergrenzen voor zout en suiker zijn aangepast aan Nutri-Score. Producten met gehalten kleiner dan de ondergrenzen zijn niet meegenomen bij het opstellen van grenswaarden en krijgen bij Nutri-Score geen punten voor deze gehalten. 
•    Voedingswaarden zijn afgerond en gepresenteerd volgens de Europese Leidraad. Door de originele manier van afronden en presenteren was het voor fabrikanten niet duidelijk in welke treden hun producten vielen. Ter illustratie: het zoutgehalte van een product is 1,22 g/100 g volgens de fabrikant. Voldoet dit product aan de grenswaarde van 1,2 g/100 g? De Europese Leidraad geeft richtlijnen voor de weergave van voedingswaarden voor op het etiket  van voedingsmiddelen.
•    Er is een dataset gebruikt die nog completer is en een verbeterde weergave van het productaanbod in 2020 geeft. In deze dataset staan nog meer merkproducten. Het RIVM heeft ontdekt dat bepaalde merkproducten niet in de data-extractie van de Levensmiddelendatabank over 2020 zijn meegekomen. We hebben dit moment aangepakt om de producten toe te voegen.
•    Er zijn nu ook criteria opgesteld voor het zoutgehalte van kant en klaarmaaltijden.

De oorspronkelijke grenswaarden zijn terug te vinden in het rapport van 2022. 

GW= Grenswaarde

Criteria zout

´╗┐Hoofdgroep Code Subgroep Zout GW1 g/100 g Zout GW2 g/100 g Zout GW3 g/100 g

Criteria voor kant-en-klaarmaaltijden

Brongegevens

Voor gegevens over de hoeveelheid zout in kant-en-klaarmaaltijden is gebruikgemaakt van de Levensmiddelendatabank. Het ging hierbij om producten die in 2022 in de Levensmiddelendatabank aanwezig waren. 

Indeling

Voor het vaststellen van subgroepen is gestart met de indeling die ontwikkeld is voor de Kies Ik Gezond?-app van het Voedingscentrum. Met data-analyses en de expertise van onderzoeksdiëtisten is de indeling verder toegespitst op de NAPV Nationale Aanpak Productverbetering (Nationale Aanpak Productverbetering). In het algemeen is gekozen voor minder subgroepen om het systeem werkbaar te houden. Maaltijdpakketten, salades en belegde broodjes zijn vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Vleesragout valt nu onder ragout binnen de kant-en-klaarmaaltijden.

Criteria

Per subgroep zijn 3 grenswaarden (hoog, midden, laag) voor zout opgesteld. Hiervoor is de methode gebruikt zoals beschreven in het rapport 'Nieuwe criteria voor productverbetering'. Bij zuurkoolstamppot is de maximumhoeveelheid volgens een eerdere afspraak uit het Akkoord Verbetering Productsamenstelling overgenomen als grenswaarde 3.
 

Vragen?