Naar aanleiding van de invoering van Nutri-Score en behoeften van fabrikanten en koepelorganisaties is een aantal aanpassingen doorgevoerd op de grenswaarden. Dit zijn aanpassingen op de grenswaarden van de Nationale Aanpak Productverbetering ( NAPV Nationale Aanpak Productverbetering (Nationale Aanpak Productverbetering)), die het RIVM begin 2022 publiceerde. Ook zijn er nu criteria voor het zoutgehalte van kant-en-klaarmaaltijden. De aangepaste grenswaarden zijn hieronder te zien. 'Suiker' is hier het gehalte aan mono- en disachariden in het voedingsmiddel. 

Aanpassing grenswaarden

•    De grenswaarden voor natrium, verzadigd vet, suiker en vezel zijn, waar mogelijk, in lijn gebracht met de nieuwe afkappunten van Nutri-Score (vaste voedingsmiddelen: 26 juli 2022; dranken: 30 maart 2023). Gelijke grenswaarden voor de NAPV Nationale Aanpak Productverbetering (Nationale Aanpak Productverbetering) en Nutri-Score helpen fabrikanten bij productverbetering. 
•    De grenswaarden voor het natriumgehalte zijn omgezet naar grenswaarden voor het zoutgehalte in producten (conform Nutri-Score). Dezelfde eenheid voor de NAPV en Nutri-Score geeft fabrikanten duidelijkheid. 
•      Ondergrenzen voor zout en suiker zijn aangepast aan Nutri-Score. Producten met gehalten kleiner dan de ondergrenzen zijn niet meegenomen bij het opstellen van grenswaarden en krijgen bij Nutri-Score geen punten voor deze gehalten. 
•    Voedingswaarden zijn afgerond en gepresenteerd volgens de Europese Leidraad. Door de originele manier van afronden en presenteren was het voor fabrikanten niet duidelijk in welke treden hun producten vielen. Ter illustratie: het zoutgehalte van een product is 1,22 g/100 g volgens de fabrikant. Voldoet dit product aan de grenswaarde van 1,2 g/100 g? De Europese Leidraad geeft richtlijnen voor de weergave van voedingswaarden voor op het etiket  van voedingsmiddelen.
•    Er is een dataset gebruikt die nog completer is en een verbeterde weergave van het productaanbod in 2020 geeft. In deze dataset staan nog meer merkproducten. Het RIVM heeft ontdekt dat bepaalde merkproducten niet in de data-extractie van de Levensmiddelendatabank over 2020 zijn meegekomen. We hebben dit moment aangepakt om de producten toe te voegen.
•    Er zijn nu ook criteria opgesteld voor het zoutgehalte van kant en klaarmaaltijden.

De oorspronkelijke grenswaarden zijn terug te vinden in het rapport van 2022. 

Criteria Suiker

´╗┐Hoofdgroep Code Subgroep Mono- en dissachariden GW1 g/100 g Mono- en dissachariden GW2 g/100 g Mono- en dissachariden GW3 g/100 g

GW= Grenswaarde

Vragen?