Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt gegevens over de voedselconsumptie en de samenstelling van voedingsmiddelen in Nederland. Dat gebeurt met de Voedselconsumptiepeiling, het Nederlands Voedingsstoffenbestand en Voedingsstatusonderzoek.

Voedselconsumptiepeiling

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt periodiek gegevens over de voedselconsumptie van de hele Nederlandse bevolking en van afzonderlijke bevolkingsgroepen. Dat onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCPVoedselconsumptiepeiling). In november 2018 werd de nieuwste voedselconsumptie gepubliceerd. Deze beschrijft de inname van energie en voedingsstoffen van de algemene Nederlandse bevolking van 1 tot en met 79 jaar. De Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 is gepubliceerd op www.wateetnederland.nl.

Nederlands Voedingsstoffenbestand

Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen die in Nederland regelmatig worden gebruikt of die van belang zijn voor bepaalde groepen in de bevolking. Het gaat hier om gegevens over energie en voedingsstoffen, zoals  eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en mineralen. Via de website NEVO-online zijn van 2389 voedingsmiddelen de gegevens over energie en 136 voedingsstoffen in te zien. Daarnaast beheert het RIVM ook de Nederlandse Supplementendatabank (NES), een aanvullende databank met samenstellingsgegevens van voedingssupplementen.

Voedingsstatusonderzoek

De meest nauwkeurige manier om de inname van zout, jodium en kalium te bepalen is door de uitscheiding ervan te meten in 24-uurs urine. Het RIVM monitort in het Voedingsstatusonderzoek de inname van zout, jodium en kalium door middel van 24-uurs urines te analyseren. Dat gebeurt in samenwerking met de Doetinchem Cohort Studie.

Portiegrootte voedingsmiddelen

Portie-online bevat informatie over gewichten en inhoudsmaten van voedingsmiddelen die in Nederland verkrijgbaar zijn en wordt uitgegeven door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De informatie is afkomstig uit de database die door het RIVM in samenwerking met het Voedingscentrum (VCVoedingscentrum) en de Wageningen Universiteit (WURWageningen University & Research) is samengesteld en wordt onderhouden.