Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt gegevens over de voedselconsumptie en de samenstelling van voedingsmiddelen in Nederland. Dat gebeurt met de Voedselconsumptiepeiling, het Nederlands Voedingsstoffenbestand,  Voedingsstatusonderzoek en de Herformuleringsmonitor. Daarnaast is er op de website overzicht te vinden over gewichten en huishoudmaten van voedingsmiddelen. 

Voedselconsumptiepeiling

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt periodiek gegevens over de voedselconsumptie van de hele Nederlandse bevolking en van afzonderlijke bevolkingsgroepen. Dat onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCP Voedselconsumptiepeiling). In november 2018 werd de nieuwste voedselconsumptie gepubliceerd. Deze beschrijft de inname van energie en voedingsstoffen van de algemene Nederlandse bevolking van 1 tot en met 79 jaar. De Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 is gepubliceerd op www.wateetnederland.nl.

Nederlands Voedingsstoffenbestand

Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen die in Nederland regelmatig worden gebruikt of die van belang zijn voor bepaalde groepen in de bevolking. Het gaat hier om gegevens over energie en voedingsstoffen, zoals  eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en mineralen. Via de website NEVO-online zijn van 2389 voedingsmiddelen de gegevens over energie en 136 voedingsstoffen in te zien. Daarnaast beheert het RIVM ook de Nederlandse Supplementendatabank (NES), een aanvullende databank met samenstellingsgegevens van voedingssupplementen.

Voedingsstatusonderzoek

Voedingsstatusonderzoek bestudeert de hoeveelheid voedingsstoffen in het menselijk lichaam. Deze vorm van onderzoek is een aanvulling op onderzoek naar de inname van voeding, zoals de Voedselconsumptiepeiling. Het RIVM voert voedingsstatusonderzoek uit om twee redenen:

  • Om bevindingen uit de Voedselconsumptiepeilingen te bevestigen;
  • Omdat het, voor sommige voedingsstoffen zoals jodium en natrium (zout), de beste methode is om innames te schatten.

Indien mogelijk analyseert het RIVM bloed- en/of urinemonsters. Het RIVM werkt hierbij samen met andere bestaande onderzoeken, zoals de Doetinchem Cohort Studie. Als dit niet mogelijk is, onderzoekt het RIVM de gezondheidseffecten die kunnen ontstaan door een tekort of een overschot van de voedingsstof in het lichaam.

Portiegrootte voedingsmiddelen

Portie-online bevat informatie over gewichten en inhoudsmaten van voedingsmiddelen die in Nederland verkrijgbaar zijn en wordt uitgegeven door het RIVM. De informatie is afkomstig uit de database die door het RIVM in samenwerking met het Voedingscentrum (VC Voedingscentrum) en de Wageningen Universiteit (WUR Wageningen University & Research) is samengesteld en wordt onderhouden.

Herformuleringsmonitor

Het Nederlandse voedingsbeleid is erop gericht om het voor consumenten gemakkelijk te maken voor gezonde producten te kiezen.  Dat gebeurt onder andere door producenten te stimuleren om de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen te verlagen. Het RIVM monitort daarom elke twee jaar hoeveel zout, suiker en verzadigd vet in het aanbod van voedingsmiddelen in supermarkten zit.