Vragen

Heeft u vragen over uw uitnodiging, het onderzoek, de zelfafnameset of andere praktische vragen? Neem dan contact op met Bevolkingsonderzoek Nederland, via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/contact.

Heeft u vragen over het beleid, de keuze om wel of niet mee te doen, of andere vragen over het bevolkingsonderzoek? Stuur dan een e-mail naar cvb@rivm.nl.

Klachten

Heeft u een klacht over het maken van het uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek?
Het uitstrijkje wordt meestal gemaakt in de huisartsenpraktijk door de doktersassistente of de huisarts. Als u een klacht hierover heeft, dien deze dan in bij uw huisartsenpraktijk.

Heeft u een klacht over uw vervolgonderzoek?
Het vervolgonderzoek valt niet onder het bevolkingsonderzoek. Als u een klacht hierover heeft, dien deze dan in bij het ziekenhuis waar u bent geweest.

Heeft u een klacht over het RIVM ?
Heeft u een klacht over de voorlichtingsmaterialen over het bevolkingsonderzoek, zoals deze website, de filmpjes of de folders over het bevolkingsonderzoek? Of heeft u een klacht over dit bevolkingsonderzoek of het RIVM?
Dien deze in bij het RIVM.