U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en resultaten voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en voor wetenschappelijk onderzoek.

Dit bezwaar moet u maken bij de partij die de persoonsgegevens uitwisselt met een andere partij;

  • Voor de gegevensuitwisseling van het ziekenhuis met PALGA Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR Nederlandse Kanker Registratie (Nederlandse Kanker Registratie)) moet u bezwaar maken bij het ziekenhuis.
  • Voor de gegevensuitwisseling van de screeningsorganisatie met de partijen, waardoor de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek kan worden bewaakt, moet u bezwaar maken bij de screeningsorganisatie. Meer informatie hierover is te vinden via de website. Uiteraard heeft uw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na het bevolkingsonderzoek wordt behandeld.

Waar kunt u geen bezwaar tegen maken?

Als u meedoet aan het bevolkingsonderzoek worden er persoonsgegevens uitgewisseld tussen de screeningsorganisatie, laboratoria en de huisarts. Dit is nodig om uw onderzoek goed te kunnen uitvoeren. U kunt hier geen bezwaar tegen maken. Als u niet wilt dat deze persoonsgegevens worden uitgewisseld kunt u helaas niet mee doen. Bij het gebruik van de zelfafnameset krijgt de huisarts geen gegevens van u, ook niet als er HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) aanwezig is.

Terug naar Privacy