U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en resultaten voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en voor wetenschappelijk onderzoek.

Dit bezwaar moet u maken bij de partij die de persoonsgegevens uitwisselt met een andere partij;

  • Voor de gegevensuitwisseling van het ziekenhuis met PALGAPathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief en de Nederlandse Kankerregistratie (NKRNederlandse Kanker Registratie) moet u bezwaar maken bij het ziekenhuis.
  • Voor de gegevensuitwisseling van de screeningsorganisatie met de partijen, waardoor de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek kan worden bewaakt, moet u bezwaar maken bij de screeningsorganisatie. Meer informatie hierover is te vinden via de website. Uiteraard heeft uw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na het bevolkingsonderzoek wordt behandeld.

Waar kunt u geen bezwaar tegen maken?

Als u meedoet aan het bevolkingsonderzoek worden er persoonsgegevens uitgewisseld tussen de screeningsorganisatie, laboratoria en de huisarts. Dit is nodig om uw onderzoek goed te kunnen uitvoeren. U kunt hier geen bezwaar tegen maken. Als u niet wilt dat deze persoonsgegevens worden uitgewisseld kunt u helaas niet mee doen. Bij het gebruik van de zelfafnameset krijgt de huisarts geen gegevens van u, ook niet als er HPVhumaan papillomavirus aanwezig is.

Terug naar Privacy