Persoonsgegevens is informatie over een persoon, waarmee deze persoon te identificeren is. Dit kan directe of indirecte informatie zijn. Iemands geboortedatum, adres of geslacht zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Maar bijvoorbeeld ook heel gedetailleerde informatie over iemands gezondheid.

De overheid heeft regels opgesteld voor het beschermen van uw persoonsgegevens (privacy-bescherming). Deze staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp Wet bescherming persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens)) en de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)). De regels bepalen hoe de screeningsorganisaties en andere zorgpartijen met uw persoonsgegevens moeten omgaan. U heeft daarbij zelf een belangrijke stem. De organisaties die voor het bevolkingsonderzoek werken, houden zich aan deze regels. Hoe zij dit doen, is meestal vastgelegd in het privacyregelement van de organisaties. U kunt het privacyreglement van bijvoorbeeld de screeningsorganisatie in uw regio bekijken via haar website.