De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging)) heeft tijdens haar ledenvergadering op 23 mei 2023 het standpunt ingenomen dat de huisartsen geen rol meer spelen in de COVID-19 najaarsronde.

Wilt u als  huisarts alsnog bijdragen aan de COVID-19-vaccinatiecampagne van het najaar 2023? Dan kunt u contact opnemen met uw regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.

COVID-19 vaccinatie aan huis

Sinds 1 juli 2023 kunnen huisartsen geen vaccins meer ophalen bij de GGD voor het vaccineren van niet mobiele thuiswonenden. Het blijft nog wel mogelijk om uw niet mobiel thuiswonende patiënten bij uw regionale GGD aan te melden. U kunt daarnaast ook een actieve rol spelen bij het vaccineren bij de GGD op locatie en/of onderdeel uitmaken van een mobiel team van de GGD. Neem in deze gevallen contact op met uw regionale GGD om dit af te stemmen.

Niet-mobiel thuiswonende patiënten

U kunt niet-mobiel thuiswonende patiënten informeren dat zij zelf tot uiterlijk 8 december een afspraak kunnen maken bij de GGD via het landelijke telefoonnummer: 0800 – 2077.