Op deze pagina staat informatie voor verloskundigen, gynaecologen en andere professionals over de vaccinatie van zwangeren.

Bent u zelf zwanger en zoekt u informatie over de coronaprik bij zwangerschap?
Zie Coronaprik bij zwangerschap.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die zwanger is kan zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Het maakt niet uit hoeveel vaccinaties eerder zijn gegeven. Dit geldt voor zowel gezonde zwangeren als voor zwangeren met onderliggende ziekten (zoals diabetes, hart- of longziekten). De kans om ernstig ziek te worden door corona tijdens de zwangerschap is groter. Vaccinatie maakt deze kans kleiner. Zie voor meer informatie de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

Hoe kunnen zwangeren een afspraak maken voor de coronaprik ?

Zwangeren kunnen online een afspraak maken via planjeprik.nl of via 0800-7070. Zij ontvangen tijdens de huidige najaarsvaccinatieronde geen uitnodigingsbrief van het RIVM. 

Wanneer kan een zwangere de COVID-19-vaccinatie krijgen?

Voor een optimale bescherming tegen een gecompliceerd beloop van COVID-19 in de zwangerschap, vindt vaccinatie bij voorkeur plaats in het tweede trimester (week 13 t/m 26). Er is geen contra-indicatie om eerder of later in de zwangerschap te vaccineren.

Is een interval nodig met andere maternale vaccinaties?

Voor de COVID-19-vaccinatie, influenzavaccinatie en de kinkhoest-vaccinatie geldt dat er geen interval tussen de vaccinaties hoeft te worden aangehouden. 
Bij voorkeur wordt een interval van 6 maanden na laatste vaccinatie of doorgemaakte infectie aangehouden. Het minimum interval is 3 maanden (12 weken). 

Hoeveel prikken?

Eén coronaprik tijdens de zwangerschap is voldoende om de bestaande immuniteit te versterken.

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal