Op deze pagina staat informatie voor verloskundigen, gynaecologen en andere professionals over de vaccinatie van zwangeren tegen COVID-19.

Bent u zelf zwanger en zoekt u informatie over de coronaprik tijdens uw zwangerschap?
Zie Vaccineren tegen corona tijdens zwangerschap.

Op 27 maart 2024 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om de COVID-19-vaccinatie niet meer standaard aan te bieden aan alle zwangeren. De (demissionair) minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het geactualiseerde Gezondheidsraad advies overgenomen.

Waarom is een coronaprik niet meer nodig?

Een COVID-19-vaccinatie kan tijdens de zwangerschap veilig gegeven worden, maar is meestal niet nodig. Diverse onderzoeken laten zien dat het verhoogde risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus voor zwangeren op dit moment laag is. Ook vroeggeboortes komen minder vaak voor. Dit komt waarschijnlijk doordat infecties met de omikronvariant een minder ernstig beloop hebben dan eerdere varianten, en door de hoge mate van immuniteit onder de bevolking als gevolg van doorgemaakte infecties en vaccinatie. Volgens de Gezondheidsraad is daarom de toegevoegde waarde van vaccinatie voor alle zwangeren inmiddels te beperkt.

Wat betekent dit besluit in de praktijk?

Naar aanleiding van het besluit van de (demissionair) minister van VWS komen niet meer alle zwangeren in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie. Als een zwangere wordt verwezen voor de coronaprik door een behandelend arts, kan deze vaccinatie door het jaar heen gegeven worden. Personen die in het najaar van 2024 in aanmerking komen voor een coronaprik omdat zij tot één van de doelgroepen behoren, kunnen gevaccineerd worden als zij (dan) zwanger zijn. Vaccinatie is veilig tijdens de zwangerschap. 

Voor het bieden van maatwerk aan medisch hoogrisico patiënten door het jaar heen is een voorbeeldverwijsbrief gedeeld met de ziekenhuiskoepels NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen) en NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra), NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde), FMS en werkgroep ‘COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten’.

Voor meer informatie over het vaccinatiebeleid en de onderbouwing zie COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl)