In Nederland geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming)). Op grond van deze privacywet heeft u een aantal rechten. Een toelichting op de belangrijkste rechten voor uw COVID-19-vaccinatieregistratie vindt u hieronder. 

Afzien van deelname aan coronavaccinatie  

Wilt u geen uitnodiging meer ontvangen voor de coronaprik? Dan kunt u dit bij het RIVM aangeven. Ga naar het webformulier voor afzien van deelname aan coronavaccinatie (inloggen met  DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit)). 

Let op: Afzien van deelname is geen privacyrecht en daarom geldt er geen wettelijk beslistermijn

Besluit u op een later moment dat u wel een uitnodiging voor de coronaprik wilt ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen met dit verzoek naar: vaccinatieregistratie@rivm.nl.

U kunt u uw vaccinatiegegevens bekijken via MijnRIVM als:  

  • U minimaal één coronaprik gekregen heeft én  
  • U toestemming heeft gegeven om vaccinatiegegevens met het RIVM te delen.  

In de privacyverklaring vindt u informatie over welke gegevens wij van u verwerken. U heeft het recht om te zien welke gegevens wij over u hebben voor de COVID-19-vaccinatieregistratie. Wilt u uw gegevens bekijken? Dan kunt u dat aanvragen via het webformulier Inzage gegevens (inloggen met  DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit)). U ontvangt dan (beveiligd) een overzicht van uw gegevens op het door u opgegeven e-mailadres.

Het RIVM kan zelf geen persoonsgegevens en vaccinatiegegevens wijzigen. Deze gegevens ontvangt het RIVM namelijk van andere instanties: 

  • Persoonsgegevens krijgt het RIVM uit de Basisregistratie Persoonsgegevens ( BRP Basisregistratie personen (Basisregistratie personen)). Die wordt bijgehouden door de gemeenten. Ons systeem (COVID-vaccinatie en informatie- en Monitoringssyteem (CIMS)) wordt elke dag bijgewerkt.
  • Vaccinatiegegevens ontvangt het RIVM van de zorgverlener die de vaccinatie heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), een zorginstelling of een ziekenhuis. Als u uw vaccinatiegegevens wilt aanpassen, dan kan dat via (een van) deze instanties.

Wilt u uw persoonsgegevens en vaccinatiegegevens bij het RIVM laten verwijderen? Dan kunt u gebruikmaken van uw recht op vergetelheid. Ga naar het webformulier om uw gegevens te laten verwijderen(inloggen met  DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit)). 

Let op: Ziet u uw vaccinatiegegevens in het systeem van het RIVM en heeft u daar geen toestemming voor gegeven? Neem dan contact op met uw zorgverlener. Uw zorgverlener zorgt er dan voor dat uw vaccinatiegegevens worden verwijderd.

U kunt in specifieke gevallen bezwaar maken bij het RIVM tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het COVID-19-vaccinatieprogramma. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u het verzoek toe te lichten.

Ga naar het webformulier om bezwaar te maken (inloggen met  DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit)).

Let op: bezwaar maken betekent niet dat het RIVM uw gegevens verwijdert. Voor het verwijderen van uw gegevens gebruikt u het formulier ‘Ik wil mijn gegevens verwijderen’.

U heeft het recht om het RIVM te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat het RIVM uw gegevens niet verder verwerkt, maar ook niet verwijdert. Dit kunt u bijvoorbeeld vragen als u wilt dat het RIVM tijdelijk stopt met het gebruik van uw gegevens. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet juist blijken te zijn en u aan uw gemeente of zorgverlener heeft gevraagd deze gegevens te wijzigen.

Ga naar het webformulier om uw gegevens beperkt te laten verwerken (inloggen met  DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit)).

Meer informatie, vragen en/of klachten: