In Nederland geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming)). Op grond van deze privacywet kunt u zich beroepen op een aantal rechten. Een toelichting op de belangrijkste rechten voor uw COVID-19 vaccinatieregistratie vindt u hieronder. 

Afzien van deelname aan coronavaccinatie  

Wilt u niet gevaccineerd worden tegen corona? U kunt het RIVM vragen u geen uitnodiging voor de vaccinatie te sturen. Het kan gebeuren dat u toch een uitnodiging ontvangt, als die al verzonden was, voordat u het RIVM liet weten dat u geen vaccinatie wilt. 

Als u later wel een coronavaccinatie wilt, dan kunt u het RIVM verzoeken u alsnog een uitnodiging voor vaccinatie te sturen. 

Ga naar het webformulier voor afzien van deelname aan coronavaccinatie (inloggen met DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit)).

Let op: Afzien van deelname is geen privacyrecht en daarom geldt er geen wettelijk beslistermijn.

U kunt u uw vaccinatiegegevens inzien via Mijn.RIVM.nl als: 

  • U ten minste één COVID-19-vaccinatie gekregen heeft én 
  • U toestemming gegeven heeft om deze met het RIVM te delen. 

In de privacyverklaring vindt u informatie over welke gegevens wij van u verwerken. U heeft het recht om in te zien welke gegevens wij over u hebben voor de COVID-19 vaccinatieregistratie. Wilt u uw gegevens inzien dan kunt u dat aanvragen via het webformulier Inzage gegevens (inloggen met DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit)). U ontvangt dan (beveiligd) een overzicht van uw gegevens op het door u opgegeven e-mailadres.

Het RIVM kan geen persoonsgegevens en vaccinatiegegegvens wijzigen. Deze gegevens worden namelijk aan het RIVM aangeleverd door andere instanties: 

  • Persoonsgegevens krijgt het RIVM direct aangeleverd vanuit de Basisregistratie Persoonsgegevens ( BRP Basisregistratie personen (Basisregistratie personen)), die wordt bijgehouden door de gemeenten. Ons systeem wordt dagelijks bijgewerkt.
  • Vaccinatiegegevens ontvangt het RIVM van de zorgverlener die de vaccinatie heeft uitgevoerd, zoals uw huisarts, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of een zorginstelling. Als u uw vaccinatiegegevens wilt aanpassen, dan verwijzen wij u door naar (een van) deze instanties. 

Klopt de informatie in de CoronaCheck-App niet? En heeft u toestemming gegeven om uw gegevens met het RIVM te delen? Dan kunt u dat laten aanpassen door de zorgverlener die u heeft gevaccineerd.

Als u uw persoonsgegevens en vaccinatiegegevens bij het RIVM wilt laten verwijderen dan kunt u gebruikmaken van uw recht op vergetelheid. 
Ga naar het webformulier om uw gegevens te laten verwijderen (inloggen met DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit)).
Let op: Ziet u uw vaccinatiegegevens terug in het systeem van het RIVM en heeft u daar geen toestemming voor gegeven? Neem dan contact op met uw zorgverlener. Uw zorgverlener zorgt er dan voor dat uw gegevens worden verwijderd.

U kunt in specifieke gevallen bezwaar maken bij het RIVM tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van het COVID-19 vaccinatieprogramma. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u het verzoek toe te lichten.
Ga naar het webformulier om bezwaar te maken (inloggen met DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit)). 

Let op: bezwaar maken betekent niet dat het RIVM uw gegevens zal verwijderen. Voor het verwijderen van uw gegevens kunt u gebruikmaken van het formulier ‘Ik wil mijn gegevens verwijderen’.  

U heeft het recht om het RIVM te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat het RIVM uw gegevens niet verder verwerkt, maar dus ook niet verwijdert. Dit kunt u bijvoorbeeld vragen als u wilt dat het RIVM tijdelijk stopt met het gebruik van uw gegevens. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet juist blijken te zijn en u aan uw gemeente of zorgverlener heeft gevraagd deze gegevens te wijzigen. 

Ga naar het webformulier om uw gegevens beperkt te laten verwerken (inloggen met DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit)).

Meer informatie, vragen en/of klachten