In Nederland geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGalgemene verordening gegevensbescherming). Op grond van deze privacywet kunt u zich beroepen op een aantal rechten. Hieronder lichten we de belangrijkste rechten toe voor uw COVID-19 vaccinatieregistratie. 

Als u een beroep wilt doen op uw AVGalgemene verordening gegevensbescherming-rechten, moet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uw identiteit kunnen vaststellen. Daarom vragen wij u om aan ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) te sturen. U kunt een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maken met de KopieID-app. Deze app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RIVM gebruikt de kopie van uw identiteitsbewijs alleen om uw identiteit vast te stellen. Daarna vernietigen we de kopie. 

In de privacyverklaring vindt u informatie over welke gegevens wij van u verwerken. U heeft op ieder moment het recht om in te zien welke gegevens wij over u hebben voor de COVID-19 vaccinatieregistratie. Inzage in uw gegevens is gratis. Voor inzage in de gegevens die wij van u hebben voor de COVID-19 vaccinatieregistratie, verwijzen wij u naar het webformulier voor recht op inzage

Bent u gemachtigd om de gegevens van iemand anders op te vragen? Dan vragen wij u bij het inzageverzoek een machtigingsbewijs mee te sturen.

Let op: als u ten minste één COVID-19-vaccinatie heeft gekregen, dan kunt u uw vaccinatiegegevens inzien via mijn.RIVM.nl/vaccinaties.

Kloppen uw gegevens bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet? Dan wilt u natuurlijk dat deze zo snel mogelijk aangepast worden. Maar let op: het RIVM kan zelf geen persoonsgegevens en vaccinatiegegevens aanpassen. De gegevens zijn namelijk van andere instanties en worden bij het RIVM als volgt aangeleverd:

  • Uw persoonsgegevens krijgen we direct aangeleverd vanuit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRPBasisregistratie personen), die wordt bijgehouden door de gemeenten. 
  • Uw vaccinatiegegevens ontvangt het RIVM van de zorgverlener die de vaccinatie heeft uitgevoerd, zoals uw huisarts, de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst of een zorginstelling. 

Wilt u gegevens aanpassen, dan verwijzen u door naar (een van) deze instanties. 

Voorbeeld 1
Wilt u een adreswijziging doorgeven? Dan kunt u dat doen bij de gemeente waar u gaat wonen. Ons systeem wordt dagelijks bijgewerkt.

Voorbeeld 2: 
Klopt de informatie in de CoronaCheck-App niet? En heeft u toestemming gegeven om uw gegevens met het RIVM te delen? Dan kunt u dat laten aanpassen door de zorgverlener die u heeft gevaccineerd. 

Het RIVM beschikt in het kader van het COVID-19 vaccinatieprogramma alleen over uw persoonsgegevens (BRP) en vaccinatiegegevens. Heeft u andere vragen over uw gegevens bij het RIVM, bijvoorbeeld in het kader van bevolkingsonderzoeken, dan verwijzen wij u graag door naar de algemene pagina over privacy van het RIVM.

Wilt u in het kader van het COVID-19 vaccinatieprogramma uw persoonsgegevens en/of uw vaccinatiegegevens bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwijderen? Dan kunt u gebruikmaken van uw recht op vergetelheid. Wij verwijderen dan - op uw verzoek - uw gegevens. 

Geen toestemming, wel in het RIVM-systeem

Heeft u aan uw zorgverlener geen toestemming gegeven om uw vaccinatiegegevens te delen met het RIVM? Maar ziet u toch uw vaccinatiegegevens terug in het systeem van het RIVM? Neem dan contact op met uw zorgverlener. Uw zorgverlener zorgt er dan voor dat uw gegevens worden verwijderd. Ook kunt u bij uw zorgverlener terecht om uw toestemming om uw vaccinatiegegevens te delen met het RIVM in te trekken.

Gevolgen van verwijderen vaccinatiegegevens

Wilt u uw COVID-19 vaccinatiegegevens uit ons systeem laten verwijderen? Het RIVM beschikt dan niet meer over uw gegevens. Houd er rekening mee dat dit invloed kan hebben op de werking van de CoronaCheck-app. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Ook zult u geen uitnodigingen meer van het RIVM ontvangen voor de COVID-19 vaccinatie, behalve als deze uitnodiging ten tijde van de verwerking van uw verzoek al is verstuurd. 

Ga naar het webformulier voor recht op vergetelheid.

U kunt in specifieke gevallen bezwaar maken bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van Covid-19 programma, vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u dat verzoek voldoende toe te lichten.

Let op: bezwaar maken betekent niet dat het RIVM uw gegevens zal verwijderen. Voor het verwijderen van uw gegevens moet u gebruikmaken van het hierboven genoemde Recht op Vergetelheid.

Ga naar het webformulier voor recht van bezwaar.

Wilt u om een specifieke reden dat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het gebruik van uw gegevens in het kader van Covid-19-vaccinatie beperkt (en deze dus niet verwijdert)? Dan kunt u in specifieke gevallen het recht op beperking van de verwerking uitoefenen. U moet dat verzoek dan voldoende toelichten. Een voorbeeld hiervan is een tijdelijke stop met het gebruik van u gegevens in het kader van Covd-19 omdat uw gegevens niet juist lijken te zijn.

Let op: gebruikmaken van het Recht op beperking betekent niet dat het RIVM uw gegevens zal verwijderen. Voor het verwijderen van uw gegevens moet u gebruikmaken van het hierboven genoemde Recht op Vergetelheid.

Ga naar het webformulier voor recht op beperking van de bewerking.

Meer informatie, vragen en/of klachten

  • Meer informatie over uw COVID-19 vaccinatieregistratie bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en uw privacy.
  • Meer informatie over privacy binnen het RIVM.
  • Vragen over privacy en verwerkingen van persoonsgegevens in relatie tot COVID-19 en het RIVM? Neem dan contact op met vaccinatieregistratie@rivm.nl
  • Algemene vragen over privacy en het RIVM? Neem dan contact op met avg-rivm@rivm.nl. Als u algemene vragen hebt over de AVGalgemene verordening gegevensbescherming of een klacht, dan kunt u daarmee terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afzien van deelname aan coronavaccinatie 

Wilt u niet meedoen aan de coronavaccinatie? U kunt het RIVM vragen u geen uitnodiging voor de vaccinatie te sturen. Als u later wel een coronavaccinatie wilt, dan kunt u het RIVM verzoeken u alsnog een uitnodiging voor vaccinatie te sturen.
Let op: als een uitnodiging al verzonden is, kan het RIVM dit niet meer ongedaan maken. 

Ga naar het webformulier voor afzien van deelname aan coronavaccinatie.