Hoewel steeds meer mensen al zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn er ook mensen met twijfels, zorgen, angsten of vragen over de COVID-19-vaccinatie. Het is belangrijk dat ook zij goed geholpen worden in hun keuze. Daarvoor moeten ze de mogelijkheid hebben om in gesprek te kunnen gaan met (hun) zorgverleners of andere (medisch) professionals. Voor dergelijke counselingsgesprekken over de COVID-19-vaccinatie is voldoende inhoudelijke kennis, gespreksvaardigheid en tijd nodig.


Hier vind je als (medisch) professional een overzicht van informatie, toolkits, handreikingen en veelgestelde vragen die daarbij kunnen helpen.


Gespreksvoering

 • Begin een goed gesprek
  De wensen, angsten en zorgen van mensen in de spreekkamer doen ertoe.  Op deze website lees je hoe je als zorgprofessional en cliënt samen beslist over de beste zorg en waarom dat nodig is.
   
 • E-learning COVID-19-vaccinatie (met module gespreksvoering)
  De e-learning is een verdiepende scholing voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van COVID-19-vaccinatie.
   
 • Zo blijf je in gesprek
  Over coronavaccinatie kunnen de meningen flink verschillen. Hoe praat je met vrienden of familieleden die hier heel anders over denken dan jij? Een onderzoeker en docent gedragsverandering aan de Radboud Universiteit legt uit hoe je je elkaar ruimte geeft en in gesprek blijft.
   
 • Engaging patients (english)
  Een introductie voor medisch professionals in gesprekstechnieken. De manier waarop een gesprek over vaccinatie wordt gevoerd, kan invloed hebben op de bereidheid om vaccinatie te overwegen. 
   
 • Communicating with patients about COVID-19 vaccination (english)
  Een trainingsmodule van de WHO voor medisch professionals voor het voeren van een goed couselingsgesprek COVID-19-vaccinaties.

 

Motieven en overwegingen

 • Wel of niet laten vaccineren? Hoe maken jongeren de keuze? 
  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland heeft Stichting Alexander gevraagd te onderzoeken wat jongeren tussen 18-27 jaar motiveert om zich wel of niet te laten vaccineren. Dit om inzichtelijk te maken welke informatiebehoefte er is bij jongeren als zij nadenken over vaccineren tegen corona en met wie zij hier het liefst over willen praten.
   
 • 'Voor mij geen coronavaccin'
  Inzicht in beweegredenen van vaccinatieweigeraars en handelingsopties voor beleidsmakers en professionals. (Working Papers Maatschappelijke Impact COVID-19)
   
 • Verkenning factoren van invloed op deelname aan COVID-19-vaccinatie
  Onderzoek over welke sentimenten spelen en welke overwegingen mensen hebben bij de keuze voor het ontvangen van een coronavaccinatie. Insteek hierbij is begrip te krijgen voor de vragen en twijfels die mensen hebben. Met de hiermee opgehaalde informatie ophalen kan de overheid transparant communiceren over de vaccinatiecampagne.
   
 • Gedragswetenschappelijk onderzoek vaccinatie 
  In dit onderzoek zijn deelnemers gevraagd of zij zich hebben laten vaccineren of dat willen laten doen, en hoe ze denken over vaccineren tegen het coronavirus. Nieuwe resultaten uit dit lopende onderzoek worden hier regelmatig gepubliceerd.


Twijfel over vaccineren

 • Over Vaccineren

  Of het nou om de eerste prik of de booster gaat, er is niets mis met twijfelen. Om mensen te helpen bij hun beslissing, vind u hier overzichtelijk uitgebreide antwoorden op veelvoorkomende vragen en zorgen. 

 • Vaccinatie Twijfeltelefoon
  Bij twijfel, vragen of persoonlijk medisch advies met betrekking tot de coronavaccinatie, kunnen mensen terecht bij de Vaccinatie Twijfeltelefoon. Ervaren medisch studenten staan u te woord en kunnen u informeren over de laatste stand van zaken omtrent de coronavaccins. Er is altijd een medisch specialist of huisarts aanwezig voor eventuele complexe vragen.

 • Online keuzehulp coronavaccinatie 
  Voor mensen die twijfelen over hun keuze inzake het vaccineren tegen corona, hebben TNO en Radboudumc Radboud University Medical Centre deze keuzehulp ontwikkeld. Met de keuzehulp wordt betrouwbare informatie op een toegankelijke manier weergegeven. Daarnaast kunt u lezen welke ervaringen anderen hebben bij het maken van een keuze en wat zij daarbij belangrijk vinden. 


Algemeen  Informatie en desinformatie

  • Communicatiemiddelen over COVID-19-vaccinatie 
   Op deze pagina vindt u verschillende communicatiemiddelen over vaccinatie tegen het coronavirus. Zoals folders, factsheets, infographics, advertenties en radiospots. 
    
  • Telefoonlijn voor vragen over corona
   Deze telefoonlijn is bedoeld voor al je algemene vragen over corona en de coronavaccins. Bijvoorbeeld over hoe het vaccin gemaakt is, hoe het precies werkt in je lichaam en wat mogelijke bijwerkingen kunnen zijn. Je kunt ook vragen stellen over het virus, over de ernst en de gevolgen ervan of als je vragen hebt over veiligheid, zwangerschap of vruchtbaarheid. 
    
  • Feiten over coronavaccinatie 
   Actuele informatie en vragen over coronavaccinatie en handvaten om desinformatie te herkennen en hoe hierover in gesprek te gaan.
    
  • Informatie over de coronavaccinatie in eenvoudige taal
   Hier staat uitleg over de prik tegen corona met plaatjes en andere websites met begrijpelijke uitleg over corona.
    
  • Handreiking Desinformatie 
   Deze handreiking desinformatie geeft handvatten om desinformatie te herkennen en om hierover in gesprek te gaan. De handreiking bundelt wetenschappelijke inzichten en is gebaseerd op ervaringen met desinformatie over coronavaccins.
    
  • COVID-19 en zwangerschap en vaccineren tijdens zwangerschap
   Informatie, adviezen, richtlijnen en veelgestelde vragen rondom zwangerschap en vaccinatie.


  Zwangerschap  Prikangst

  • Zes tips om prikangst te overwinnen
   Van flinke weerzin tot totale paniek: maar liefst 1 op de 3 Nederlanders is bang voor prikken. Ook de GGD zet zich dagelijks in om mensen met prikangst te helpen. Zes dingen die je kunt doen als iemand het vaccineren spannend vindt, maar tóch die prik wil halen.