Hier vindt u informatie die u als zorginstelling nodig heeft voor de uitvoering van de coronavaccinatie van uw bewoners

Welke bewoners?

In de Werkinstructie vaccinatie cliënten eigen medische dienst (zie onderaan deze pagina) staat beschreven welke bewoners in aanmerking komen voor de vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech (genaamd Comirnaty).   

Uitnodigingen

Instellingen kunnen een uitnodigingspakket downloaden van deze website. Het uitnodigingspakket bevat een brief, toestemmingsformulier, informatie over het vaccin en uitleg over de registratie. Daarnaast is er een praatplaat die begeleiders kunnen gebruiken om het onderwerp te bespreken met de bewoners. U vindt de documenten onderaan deze pagina.

Schriftelijke toestemming

Er is schriftelijke toestemming nodig voor de vaccinatie en voor de registratie van gegevens. Hiervoor gebruikt u het toestemmingsformulier. Voor ieder vaccin is een apart toestemmingsformulier gemaakt. De toestemmingsformulieren vindt u onderaan deze pagina.

Inlogcode bestelapplicatie

U bestelt vaccins en toebehoren bij de SNPGStichting Nationaal Programma Grieppreventie. Als u zich voor het eerst aanmeldt, worden de inlogcodes voor de SNPG portal telefonisch aan u doorgegeven. Het kan een paar dagen duren voordat u deze ontvangt. Mocht u daar nog vragen over hebben, bel dan naar 088-6788900, (optie 1).

Levering 

Movianto levert aan de afleverlocatie die de instelling heeft opgegeven in de SNPG bestelapplicatie. Per bestelling kan er maar één afleverlocatie worden ingevuld. Dit geldt ook voor de vaccinatieregistratiekaartjes en vaccintoebehoren. 

Er wordt geleverd op basis van gemiddeld 5,5 vaccins per flacon. De hulpmiddelen op basis van zes.

Transport

De instellingen moeten zelf zorgen voor het goed vaccintransport van het vaccin naar andere locaties van de instelling. Zie hiervoor de bijlage goed vaccinbeheer in de Werkinstructie vaccinatie cliënten eigen medische dienst. Als u dit zelf niet kunt organiseren, kunt u hiervoor hulp vragen bij uw instellingsapotheek.

Vaccineren van bewoners in quarantaine

Er zijn bewoners die in quarantaine zitten vanwege recent contact met een besmet persoon met COVID-19, maar van wie het onbekend is of ze zelf zijn besmet. Deze bewoners mogen in principe worden gevaccineerd als zij zelf geen klachten hebben die passen bij een COVID-19-infectie. Zie hiervoor de Uitvoeringsrichtlijn, bijlage 4 (Vaccineren tijdens de COVID-19-pandemie). Wilt u ondersteuning bij het beoordelen van uw situatie, bel dan naar 088-6788900, optie 2.

Voor wie zijn de overgebleven vaccins?

In de Werkinstructie vaccinatie cliënten eigen medische dienst en het Nieuwsbericht 2de vaccinatie - spillage (23-2-2021) staat beschreven volgens welke prioritering de overgebleven vaccins kunnen worden aangeboden. 

Teveel vaccins door onvoorziene omstandigheden?

Wanneer u veel vaccins overhoudt omdat er binnen uw instelling een COVID-19-uitbraak plaatsvindt, stuur dan zo snel mogelijk een mail naar Covid-19vaccinatiebewoners@rivm.nl. Vermeld in de mail de AGBAlgemeen GegevensBeheer-code van uw instelling en een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Een RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-medewerker neemt dan contact met u op om te kijken wat mogelijk is.

Formulieren en documenten

Hieronder vindt u de toestemmingsformulieren en andere documenten die meegestuurd worden met de uitnodigingen voor bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. Van sommige documenten zijn twee verschillende versies beschikbaar: een versie voor het vaccin Comirnay van Pfizer/BioNTech en een versie voor het vaccin Moderna.