De meeste bewoners van zorginstellingen en revalidatiezorg zijn al gevaccineerd. De bewoners die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen een vaccin krijgen in de permanente herkansingronde (gestart vanaf 17 mei).

Op deze pagina vindt u informatie die u als zorginstelling nodig heeft voor de uitvoering van de coronavaccinatie van uw bewoners. 

Welke bewoners?

In de werkinstructie staat beschreven welke bewoners in aanmerking komen voor de COVID-19 vaccinatie. U vindt de meest recente versie van de werkinstructie bij ‘Formulieren en documenten’ onderaan deze pagina.

Permanente veegronde

Vanaf 17 mei is de permanente veegronde gestart voor bewoners uit zorginstellingen en cliënten in de medisch specialistische revalidatie. Zorginstellingen kunnen kiezen uit de volgende opties:

  • De instelling bestelt vaccins bij SNPG Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie)  en vaccineert zelf. 
  • Thuisvaccinatie komt naar de instelling om te vaccineren.

In de werkinstructies ‘permanente veegronde’  staat alle benodigde informatie over deze opties.

 Vaccins bestellen en zelf vaccineren

U kunt de vaccins en uitnodigingsmaterialen bestellen via de SNPG webapplicatie
U kunt ook ervoor kiezen om de uitnodigingsmaterialen te downloaden. U vindt het uitnodigingspakket onderaan deze pagina. Het uitnodigingspakket bevat een brief, toestemmingsformulier, informatie over het vaccin en uitleg over de registratie. Daarnaast is er een praatplaat die begeleiders kunnen gebruiken om het onderwerp te bespreken met de bewoners.  
De instellingen versturen de uitnodiging naar de cliënten.

Aanmelden bewoners bij Thuisvaccinatie.nl

De instellingen inventariseren in overleg met de huisartsen welke cliënten in aanmerking komen voor vaccinatie via de mobiele vaccinatieteams.
Om bewoners aan te melden moet de instelling een aanmeldformulier invullen en deze naar de mobiele vaccinatieteams mailen. In de werkinstructie instellingen veegronde instellingen HA staat uitgelegd hoe u uw bewoners kan aanmelden. 

Schriftelijke toestemming

Er is schriftelijke toestemming nodig voor de vaccinatie en voor de registratie van gegevens. Hiervoor gebruikt u het toestemmingsformulier. Voor ieder vaccin is een apart toestemmingsformulier gemaakt, let dus op dat u het juiste formulier gebruikt. De toestemmingsformulieren vindt u onderaan deze pagina.

Formulieren en documenten

Hieronder vindt u de toestemmingsformulieren en andere documenten die meegestuurd worden met de uitnodigingen voor bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. Van sommige documenten zijn twee verschillende versies beschikbaar: een versie voor het vaccin Comirnaty van Pfizer/BioNTech en een versie voor het vaccin Moderna.

Nieuwsberichten