De meeste bewoners van zorginstellingen en revalidatiezorg zijn al gevaccineerd. De bewoners die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen een vaccin krijgen in de permanente veegronde (vanaf 17 mei).

Hier vindt u informatie die u als zorginstelling nodig heeft voor de uitvoering van de coronavaccinatie van uw bewoners. 

Welke bewoners?

In de werkinstructies staat beschreven welke bewoners in aanmerking komen voor de COVID-19 vaccinatie. U vindt de meest recente versie van de werkinstructie bij ‘Formulieren en documenten’ onderaan deze pagina.

Permanente veegronde

Vanaf 17 mei start de permanente veegronde voor bewoners zorginstellingen en cliënten in de medisch specialistische revalidatie. Zorginstellingen kunnen kiezen uit de volgende opties:

  • De instelling bestelt bij SNPGStichting Nationaal Programma Grieppreventie en vaccineert zelf. 
  • Thuisvaccinatie komt naar de instelling om te vaccineren.

In de werkinstructies permanente veegronde staat alle benodigde informatie over deze opties.

Vaccin

Bewoners van zorginstellingen worden gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin. Cliënten in de medisch specialistische revalidatie worden gevaccineerd met het Janssen vaccin. 

Uitnodigingen

Instellingen kunnen een uitnodigingspakket downloaden van deze website. Het uitnodigingspakket bevat een brief, toestemmingsformulier, informatie over het vaccin en uitleg over de registratie. Daarnaast is er een praatplaat die begeleiders kunnen gebruiken om het onderwerp te bespreken met de bewoners. U vindt de documenten onderaan deze pagina.

Schriftelijke toestemming

Er is schriftelijke toestemming nodig voor de vaccinatie en voor de registratie van gegevens. Hiervoor gebruikt u het toestemmingsformulier. Voor ieder vaccin is een apart toestemmingsformulier gemaakt, let dus op dat u het juiste formulier gebruikt. De toestemmingsformulieren vindt u onderaan deze pagina.

Bestellen bij de SNPG

U bestelt vaccins en toebehoren bij de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG). Als u zich voor het eerst aanmeldt, worden de inlogcodes voor de SNPG portal telefonisch aan u doorgegeven. Het kan een paar dagen duren voordat u deze ontvangt. Mocht u daar nog vragen over hebben, bel dan naar (088) 678 89 00, (optie 1).

Nadat u de inlogcode heeft ontvangen, kunt u zelf inloggen in de SNPG bestelapplicatie en de bestelling plaatsen.

Aanmelden bewoners voor mobiele vaccinatieteams

Na 17 mei is het mogelijk om uw bewoners te laten vaccineren door mobiele vaccinatieteams. U kunt hiervoor dit aanmeldformulier gebruiken. Meer informatie over het aanmelden vindt u in de werkinstructie. 

Vaccineren van bewoners in quarantaine

Er zijn bewoners die in quarantaine zitten vanwege recent contact met een besmet persoon met COVID-19, maar van wie het onbekend is of ze zelf zijn besmet. Deze bewoners mogen in principe worden gevaccineerd als zij zelf geen klachten hebben die passen bij een COVID-19-infectie. Zie hiervoor de uitvoeringsrichtlijn, bijlage 4 (Vaccineren tijdens de COVID-19-pandemie). Wilt u ondersteuning bij het beoordelen van uw situatie, bel dan naar (088) 678 89 00, optie 2.

Interval BioNTech/Pfizer

Het geadviseerde interval voor BioNTech/Pfizer is minimaal 21 dagen. In de uitvoeringsrichtlijn, hoofdstuk 5.2 Comirnaty (BioNTech/Pfizer),  vindt u alle informatie over de toediening van het vaccin en het interval tussen de eerste en tweede vaccinatie. Als door omstandigheden van dit interval wordt afgeweken, hoeft geen derde vaccinatie gegeven te worden. 

Als u verder vragen heeft over het interval kunt u bellen naar: (088) 678 89 00, Beloptie 2 (08.30-20.00) voor medisch-inhoudelijke vragen.

Teveel vaccins door onvoorziene omstandigheden?

  • Aangebroken flacons: bekijk in de werkinstructie volgens welke prioritering de overgebleven vaccins kunnen worden aangeboden. 
  • Gesloten flacons: als u dichte flacons van BioNTech/Pfizer, Moderna of Janssen overhoudt, moet u dit doorgeven aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu door een mail te sturen naar vaccinmakelaar@rivm.nl.  Vul de checklist in voor het vaccin van BioNTech/Pfizer,  Janssen of Moderna en stuur deze mee in de mail (deze vindt u onderaan deze pagina). Een RIVM-medewerker neemt vervolgens contact met u op. Wij vragen u dit zo snel mogelijk te doen, zodat er voldoende tijd is om de procedure te doorlopen. 
    Ongeopende flacons van AstraZeneca kunt u aanmelden bij het LCC. 
    Bekijk de uitgebreide instructies  in het formulier van LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding.

Wanneer ben ik aan de beurt voor vaccinatie?

Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccinatie op www.coronavaccinatie.nl.

Formulieren en documenten

Hieronder vindt u de toestemmingsformulieren en andere documenten die meegestuurd worden met de uitnodigingen voor bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. Van sommige documenten zijn twee verschillende versies beschikbaar: een versie voor het vaccin Comirnaty van Pfizer/BioNTech en een versie voor het vaccin Moderna.