We verwachten dat het coronavirus in het najaar oplaait en de besmettingen zullen toenemen. De minister heeft naar aanleiding daarvan besloten om vanaf de tweede helft van september iedereen van 12 jaar en ouder een herhaalprik tegen corona aan te bieden. 

Wanneer herhaalprik corona?

Iedereen vanaf 12 jaar kan de prik kan halen, vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of doorgemaakte besmetting. Voorwaarde is dat de basisserie is afgerond.
Als eerste worden de mensen met een medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd. Met de herhaalprik tegen corona blijf je extra goed beschermd tegen het coronavirus om ernstige ziekte en ziekenhuisopnames te voorkomen.

Welke coronaprik heb ik nodig en hoe kan ik een coronaprik halen? (Rijksoverheid.nl)

Zie ook

Er zit geen verschil in de werking van de herhaalprik en de boosterprik. Beide prikken zijn bedoeld om de afweer te verbeteren en extra te beschermen tegen het coronavirus. Vanaf nu houden we de term herhaalprik aan, dit geeft duidelijker aan dat de prik vaker herhaald kan worden. Hoe vaak hangt af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt.

In het najaar kan iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft afgerond de herhaalprik krijgen. Als eerste worden mensen met een medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd . Daarna kan iedereen van 12 jaar de coronaprik halen vanaf 3 maanden na de laatste prik of 3 maanden na de laatste coronabesmetting.
Mensen met een medisch risico:

  • Mensen vanaf 60 jaar (en mensen die in 2022 60 jaar worden).
  • Mensen vanaf 12 jaar tot 59 jaar die jaarlijks van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik krijgen.
  • Bewoners van verpleeghuizen.
  • Mensen met het syndroom van down.

Na een tijdje kan de bescherming door eerdere vaccinaties wat afnemen. Zeker nu de coronamaatregelen zijn losgelaten en het aantal besmettingen toeneemt, is het op peil houden van de bescherming tegen ernstige ziekte belangrijk. Vooral mensen die meer risico hebben om ernstig ziek te worden van corona door een onderliggende aandoening, willen we goed beschermen. 

Het immuunsysteem van ouderen maakt na vaccinatie minder afweerstoffen aan, dan het immuunsysteem van jongeren. Daarnaast daalt de bescherming bij ouderen ook sneller dan bij jongere mensen. Daardoor is bij ouderen de bescherming sneller te laag en hebben zij dus een herhaalprik nodig.

Ja, vanaf 3 maanden na de laatste prik of 3 maanden na een coronabesmetting kunt u een afspraak maken voor de herhaalprik.

U krijgt het mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). 

De vernieuwde mRNA coronavaccins van Moderna en van Pfizer zijn aangepast om beter te beschermen tegen meer varianten van het coronavirus. De vernieuwde vaccins beschermen tegen het de oorspronkelijke Wuhan-variant en tegen de huidige omikronvariant. Daarom worden deze vaccins bivalent, ofwel tweewaardig, genoemd. De verwachting is dat je na de herhaalprik met het vernieuwde vaccin beter beschermd bent tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en tegen een milde infectiedoor door een omikronvariant, dan na een coronaprik met het originele vaccin. 

Dat weten we nog niet, dat hangt ervan af of er nieuwe varianten van het coronavirus gaan ontstaan, of deze varianten veel verschillen van de omikronvariant en hoe ziekmakend een nieuwe variant is. 

Daarover maken experts zich weinig zorgen. De vaccins werken op dezelfde manier. Het enige wat er is veranderd, is dat er twee verschillende mRNA codes in het vaccin zitten. De vaccins zijn (kleinschalig) getest op enkele honderden proefpersonen. Zij meldden dezelfde soort bijwerkingen die van eerdere coronavaccinaties bekend zijn: een zere arm, vermoeidheid, wat koorts, een dagje niet lekker en allemaal van korte duur.

We weten nog niet precies hoe groot het effect zal zijn. De verwachting is de herhaalprik met de vernieuwde bivalente vaccins vooral kwetsbare mensen in de wintermaanden extra kan beschermen tegen ernstig ziek worden.

Het EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) heeft de besloten de vernieuwde vaccins te registreren voor de Europese markt voor personen van 12 jaar en ouder en uitsluitend bij gebruik als booster na een voltooide basisserie.
De originele vaccins zijn wel geregistreerd voor de basisserie en bieden nog steeds goede bescherming tegen ernstige ziekte.

Mensen kunnen kort op elkaar of tegelijkertijd een uitnodiging voor de herhaalprik tegen corona en de griepprik ontvangen. 
De coronavaccinatie haalt u bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De griepprik haalt u bij de huisarts. Daarom ontvangt u verschillende uitnodigingen. 
U mag beide prikken tegelijkertijd of kort na elkaar krijgen. Bekijk de veelgestelde vragen over de griepprik en COVID-19.

Ja, de reactie van het immuunsysteem is vaak beter als er een langere tijd zit tussen twee prikken. Daarom worden de prikken met een interval (tussentijd) gegeven. Het is verstandig om je te houden aan het interval van minimaal 3 maanden tussen de laatste coronaprik en de volgende prik. 

Een herhaalprik zorgt ervoor dat je lichaam in korte tijd veel antistoffen aanmaakt. Dat is nodig, want het afweersysteem dat je hebt opgebouwd door eerdere (basis)prikken herkent de variant Omikron minder goed. Omikron kan daardoor gemakkelijker je afweer omzeilen. 

Dankzij een herhaalprik krijg je meer antistoffen tegen Omikron en is je afweersysteem beterl in staat om Omikron te herkennen en tegen Omikron te beschermen. Dit geldt ook als je een infectie met Omikron hebt doorgemaakt. 

Het vaccin van Janssen is door de EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) geregistreerd als booster. Mensen die om medische redenen geen herhaalprik met een mRNA-vaccin mogen, of mensen die geen herhaalprik met een mRNA-vaccin willen, kunnen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) een afspraak maken voor een boostervaccinatie met Janssen. Dit kan via het telefoonnummer: 0800-1295. 

Omdat een mRNA-vaccin een betere bescherming geeft, is er bij niet-medische redenen voorkeur voor het mRNA-vaccin als herhaalprik. Ook heeft een mRNA-vaccin de voorkeur, omdat bij het Janssen-vaccin de zeer zeldzame maar ernstige bijwerking TTS kan optreden.

Er wordt op de priklocatie gebruik gemaakt van een informed consent, zodat mensen een goed overwogen beslissing kunnen maken.
 

Voor een herhaalprik kunnen beide mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) ingezet worden. Het maakt niet uit welk merk vaccin is gebruikt bij eerdere vaccinaties: Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Janssen.

Ook als je corona hebt gehad, kun je een herhaalprik halen. Dit kan vanaf 3 maanden na je laatste prik of 3 maanden na een coronabesmetting (na de laatste prik). De vaccinatie beschermt je beter tegen het ziek worden door een infectie en ook is de kans dat je besmettelijk wordt voor de mensen om je heen kleiner.

Ja. Als je eerst corona hebt gehad en daarna 1 prik, dan heb je de basisserie afgerond. Je kunt vanaf  3 maanden na je prik een herhaalprik halen. 

Alleen wanneer je Janssen hebt gehad. Als je een eerste prik met een ander vaccin hebt gehad en daarna corona hebt gehad, dan heb je eerst nog een tweede prik nodig. Daarmee heb je de basisserie afgerond. Daarna kun je na minimaal 3 maanden een herhaalprik halen. Dit geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.

De herhaalprik is  7 dagen na vaccinatie effectief.

Er kunnen bijwerkingen optreden na de herhaalprik zoals dat ook kan na eerdere prikken of andere vaccinaties. Bij een groot deel van de mensen treden bijwerkingen op als koorts, hoofdpijn en moeheid na vaccinatie met COVID-19-vaccins. Het Lareb monitort de bijwerkingen en publiceert de gegevens daarvan op haar website. 

Ja, de 15 minuten wachttijd (observatietijd) is aanbevolen door de EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) en de WHO World Health Organization (World Health Organization ) voor alle COVID-19-vaccins en dus ook voor de herhaalprik. De wachttijd is ook opgenomen in de bijsluiters van de vaccins.

Ook als je zwanger bent, kun je de herhaalprik krijgen. Als zwangere vrouw loop je meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Dit kan gevolgen hebben voor jou en voor je kind. Voor zwangere vrouwen geldt dat mRNA vaccins (Pfizer en Moderna) veilig zijn bevonden en is de herhaalprik aangeraden.

Je kunt dan het beste contact opnemen met je huisarts. De huisarts kan besluiten om een verwijzing te maken naar de allergoloog, afhankelijk van de aard van de reactie die is opgetreden bij de laatste vaccinatie. De huisarts kan ook concluderen dat je gewoon de herhaalprik bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kunt halen. Als je verwezen wordt naar de allergoloog, dan zal deze beoordelen of je een herhaalprik kan krijgen en zo ja, waar: in het ziekenhuis of bij de GGD.