“Ik heb nu last” App (S/122091) Wesseling, dr. J.P. (Joost)

Inleiding en motivatie

De lucht in Nederland wordt steeds schoner. Toch zijn er nog veel mensen die last hebben van luchtverontreiniging. Vanuit de maatschappij is er een roep om informatie op maat: laat mij, liefst van te voren, weten wanneer ik last krijg van luchtverontreiniging zodat ik mijn activiteiten en medicatie daarop kan afstemmen. Voor de Nederlandse populatie kunnen we schatten bij welke niveaus mensen last krijgen. Maar daar heeft een individu niets aan. Wanneer heb IK last?

Doel(en)

Met behulp van de “Ik heb last” App kunnen mensen aangeven wanneer ze last hebben van hun luchtwegen. Door koppeling van deze melding aan diverse omstandigheden wordt een patroon in kaart gebracht, waardoor op persoonsniveau een voorspelling van de gevoeligheid kan worden gemaakt. En dankzij deze voorspelling kan de gebruiker (in combinatie met de nationale luchtkwaliteit App) activiteiten en medicijngebruik beter plannen. De met de App verzamelde informatie van alle terugmeldingen van gebruikers is voor het RIVM en de wetenschap zeer relevant als hulpmiddel bij het nader en in meer detail identificeren van oorzaken van (verergering van) luchtwegaandoeningen.

Innovatieve aspecten

Door de melding van de klachten te koppelen aan de locatie, kan het RIVM een analyse maken van de omstandigheden, en op basis van deze ‘big data’ patronen herkennen. Hiermee wordt op persoonsbasis inzichtelijk gemaakt hoe gevoelig men is voor luchtverontreiniging onder wisselende (meteorologische) omstandigheden. Tevens is dit een test om te kijken op welke manier gegevens bij burgers opgehaald kunnen worden, en welke incentive zij belangrijk vinden bij deelname.

Aanpak, externe partners, geplande resultaten en producten en verdienmodel

Door informatie aan te leveren over last die ervaren wordt bij verschillende omstandigheden, kan een persoon die omstandigheden beter begrijpen en uiteindelijk op maat informatie ontvangen als die omstandigheden zich weer voor (gaan) doen. Het RIVM krijgt tegelijk met deze informatie beter inzicht in omstandigheden die last kunnen veroorzaken.

Beoogd vervolg

De App helpt gevoelige mensen om optimaal gebruik te maken van de nationale luchtkwaliteit verwachting. Het is daarmee van blijvende waarde.