Bijwerkingen

U kunt van de griepprik de eerste dag wat pijn, roodheid of een lichte zwelling hebben op de plaats van de prik (de bovenarm). Dit gaat vanzelf over binnen één tot twee dagen.

Heeft de griepprik bijwerkingen?

Sommige mensen voelen zich na de griepprik een aantal dagen wat minder lekker. Klachten als lusteloosheid, hoofdpijn en verhoging kunnen voorkomen op de dag nadat de griepprik is toegediend. Dit gebeurt dan vooral bij kinderen die nog niet met een griepvirus in aanraking zijn gekomen. In zeer zeldzame gevallen worden mogelijke ernstige bijwerkingen gemeld.

Van de griepprik kunt u geen griep krijgen. Het vaccin bevat een onschadelijk gemaakte variant van het virus.

Melden van een bijwerking

Als u denkt een bijwerking te hebben van de griepprik, bespreek dit dan met uw huisarts. Die kan mogelijke bijwerkingen melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

U kunt ook zelf mogelijke bijwerkingen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Het Bijwerkingencentrum Lareb brengt jaarlijks een rapport uit over de gemelde bijwerkingen van seizoensgriepvaccinatie.

Rapportage meldingen griepvaccin seizoen 2015-2016

In het seizoen 2015-2016 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 283 spontane meldingen, waarin 601 mogelijke bijwerkingen werden gerapporteerd na vaccinatie met een griepvaccin. Bij 482 van de gevallen ging het over bekende bijwerkingen. 119 keer ging de melding over overige vermoedde bijwerkingen die niet bekend zijn. Het aantal spontane meldingen is gelijk gebleven ten opzichte van het seizoen 2014 - 2015.

Er waren 9 meldingen ernstig volgens de internationale CIOMS-criteria.

Naast de spontane meldingen werd een aantal patiënten gevolgd via deelname aan Lareb Intensive Monitoring (LIM). Van de 1.339 patienten die deelnamen, vermeldde 35% één of meerdere bijwerkingen. Er waren geen ernstige meldingen.

De aard van de meldingen is in lijn met de afgelopen jaren. Bij veel meldingen ging het om één of meerdere bekende bijwerkingen, zoals een ontsteking of pijn op de injectieplaats, hoofdpijn, spierpijn, koorts of een algeheel gevoel van malaise.

De meldingen hebben geen signaal gegeven voor bijzondere, nieuwe verontrustende bijwerkingen.

Meer informatie over het melden van bijwerkingen, bijwerkingen en Bijwerkingencentrum Lareb is te vinden via www.lareb.nl.

Home / Onderwerpen / G / Griep en griepprik / Griepprik / Bijwerkingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu