Van de mensen die in 2022 een uitnodiging voor de griepprik via de huisarts kregen heeft 56,8% de vaccinatie gehaald. Dit is iets lager dan in 2021. Toen was de vaccinatiegraad 58,3%, maar wel weer hoger dan in de jaren van de coronapandemie (52,6% in 2019).

Nadat er jarenlang sprake was van een daling in de vaccinatiegraad, kunnen we zeggen dat er sinds 2018 sprake is van een stijgende trend. In totaal is in 2022 20,7% van de Nederlandse bevolking via de huisarts gevaccineerd tegen de griep. De meest voorkomende medische risicogroepen waren in 2022 een chronische stoornis van de hartfunctie en diabetes mellitus.

In de groep die op basis van hun leeftijd een uitnodiging voor de griepprik krijgen (60 jaar en ouder) was de vaccinatiegraad 61,2%. De vaccinatiegraad was het laagst (40,1%) in de groep 60 tot en met 64 jarigen en het hoogst in de groep van 80 jaar en ouder (76,3%). In alle leeftijdsgroepen was de vaccinatiegraad hoger onder personen met een medische aandoening ten opzichte van personen zonder een medische aandoening. Binnen de groep met een medische aandoening werd de hoogste vaccinatiegraad gevonden bij mensen met chronische nierinsufficiëntie (70,8%), mensen met dementie (69,7%) en mensen met een chronische afwijking van de hartfunctie (65,8%). De laagste vaccinatiegraad werd gevonden bij mensen met een verstandelijke beperking die niet in een instelling wonen (26,2%) en mensen met morbide obesitas (43,8%).

Jaarlijkse monitor

Om ontwikkelingen in het NPG Nationaal Programma Grieppreventie (Nationaal Programma Grieppreventie) en de vaccinatiegraad te kunnen volgen, wordt een jaarlijkse monitor griepvaccinatie uitgevoerd. 

De monitor griepvaccinatie wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in opdracht van het RIVM. Voor de monitor zijn gegevens gebruikt uit de elektronische medische dossiers van ruim 870.000 patiënten uit 205 deelnemende huisartsenpraktijken. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen en worden alleen gebruikt om de doelgroep voor griepvaccinatie en het aantal mensen dat is gevaccineerd in kaart te brengen.