Van de mensen die in 2021 een uitnodiging voor de griepprik via de huisarts kregen heeft 58,3% de vaccinatie gehaald. Dit is meer dan in 2020. Toen was de vaccinatiegraad 54,0%. In totaal is in 2021 22,9% van de Nederlandse bevolking via de huisarts gevaccineerd tegen de griep.

Een mogelijke verklaring voor deze stijging is dat vanwege de COVID-19-pandemie het belang van vaccinatie tegen griep werd benadrukt en veel mensen zich mogelijk ook meer bewust waren van het belang van vaccineren. In de groep van 60 jaar en ouder was de vaccinatiegraad 66,6%. De vaccinatiegraad is lager bij de groep 60 tot en met 64 jarigen (49,4%) dan in de groep 65-plussers (72,6%). In beide groepen was de vaccinatiegraad hoger wanneer mensen ook een medische aandoening hadden. De hoogste vaccinatiegraad (77,5%) was bij personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische aandoening hadden. Personen onder de 60 jaar met een medische aandoening hadden de laagste vaccinatiegraad (27%). Bij alle verschillende medische aandoeningen steeg de vaccinatiegraad in 2021. De vaccinatiegraad was het hoogst bij mensen met een chronische nierinsufficiëntie (69,6%) en mensen met cardiovasculaire aandoeningen (69,1%) en het laagst onder mensen met HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) (50,6%). Tot slot zijn er grote verschillen tussen huisartsenpraktijken. De laagste vaccinatiegraad in een praktijk was 35,2% en de hoogste vaccinatiegraad was 66,5%.

 

Jaarlijkse monitor

Om ontwikkelingen in het NPG Nationaal Programma Grieppreventie (Nationaal Programma Grieppreventie) en de vaccinatiegraad te kunnen volgen, wordt een jaarlijkse monitor griepvaccinatie uitgevoerd. 

De monitor griepvaccinatie wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)  in opdracht van het RIVM. Voor de monitor zijn gegevens gebruikt uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsenpraktijken. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen en worden alleen gebruikt om de doelgroep voor griepvaccinatie en het aantal mensen dat is gevaccineerd in kaart te brengen.