Infectieziekte-informatie voor professionals

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de signalering, bestrijding en preventie van infectieziekten in Nederland.

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) staat onder leiding van prof. dr. Jaap van Dissel. Het CIb bestaat uit vijf centra waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Signalerings- en responsservices

Het CIb beheert verschillende berichtenservices die zijn bedoeld om professionals in de infectieziektebestrijding op de hoogte te houden van infectieziektesignalen:

Signaleringsoverleg (Zoönosen) en Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties & Antimicrobiële resistentie

Deze geven een overzicht van infectieziektesignalen en verschijnen op vaste momenten.

Infact, Labinfact (en Vetinfact via het GD)

Dit zijn ‘alarmeringsservices’ en ze verschijnen onregelmatig. Ze worden verstuurd op die momenten dat het bestrijdingsbeleid wijzigt of als er reden is om te vragen om extra alertheid.

Signaleringsoverleg Zoönosen en Vetinfact

Humane en veterinaire partijen zorgen gezamenlijk voor deze berichten.

U kunt zich hiervoor aanmelden via:

http://signalen.rivm.nl

 

 

 

 

Home / Onderwerpen / I / Infectieziekte-informatie voor professionals

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu