Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt voortdurend verbeterd. Dat gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van evaluaties of nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Aan welke ontwikkelingen wordt op dit moment gewerkt? Op deze pagina meer informatie over DENSEaanvullende MRI screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit studie, risicostratificatie, PRISMAPiloting responsible research and innovation in industry-studie, onderzoek naar pijnreductie.

DENSEaanvullende MRI screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit studie: mogelijkheden onderzoek bij hoge borstdensiteit

De DENSE studie onderzoekt vrouwen met heel dicht borstweefsel (denseaanvullende MRI screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit borsten). Deze vrouwen hebben ongeveer twee keer zoveel kans op borstkanker als de ‘gemiddelde’ Nederlandse vrouw. Door de dichtheid van het borstweefsel kun je met een röntgenfoto (die gebruikt wordt in het bevolkingsonderzoek borstkanker) afwijkingen in de borsten minder goed zien.

In de DENSE studie wordt onderzocht of dit met MRImagnetic resonance imaging-onderzoek (een serie foto’s door middel van een sterk magnetisch veld) beter gaat. 

Meer informatie:

Risicostratificatie

De inzet van risicostratificatie voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, is een screening waarbij rekening wordt gehouden met de kans die een individuele vrouw heeft om borstkanker te krijgen. Ook wel ‘screening op maat’ (personalized screening). Het doel hiervan is het verhogen van de gezondheidswinst en het verder verminderen van de nadelen van screening. Er zijn verschillende initiatieven om de mogelijkheden van risicostratificatie binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker te onderzoeken.

PRISMAPiloting responsible research and innovation in industry-studie: "Personalized RISk-based MAmmascreening”

Met de PRISMA-studie wordt de meerwaarde van ‘borstkankerscreening op maat’ onderzocht.

De studie richt zich op:

  1. het verzamelen van informatie over risicofactoren en biomarkers onder vrouwen die aan de huidige screening deelnemen,
  2. het ontwikkelen van een risicopredictiemodel voor het schatten van de kans op borstkanker,
  3. het onderzoeken wat de impact is van screeningsstrategieën op basis van het risico op borstkanker,
  4. het in kaart brengen hoe acceptabel ‘screening op maat’ is voor vrouwen en medisch specialisten en welke rol ethische, psychologische, juridische, logistieke en financiële aspecten daarbij spelen.

De studie wordt uitgevoerd door het RadboudumcRadboud University Medical Centre Nijmegen in samenwerking met het LRCBNational Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening, UMCUUniversitair Medisch Centrum Utrecht/Julius Centrum, NKINederlands Kanker Instituut/AvLAntoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Erasmus MCErasmus University Medical Center, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de screeningsorganisaties en het Wolfson Institute.

Meer informatie:

 

Onderzoek naar pijnreductie

Onderzoek vindt plaats naar methoden en technieken om pijn veroorzaakt door het samendrukken van de borst te reduceren. Voorbeeld hiervan is een onderzoek naar het verschil in pijnbeleving wanneer in plaats van kracht gekeken wordt naar druk op de borst.

Het onderzoek naar het verschil in pijnbeleving bij druk in plaats van kracht op de borst betreft een onderzoek waarin de pijnbeleving, de toegepaste stralingsdosis en de kwaliteit van de borstfoto bij druk-geleide compressie vergeleken wordt met de resultaten bij kracht-geleide compressie. De standaardmethode voor het maken van een mammogram is dat bij elke vrouw evenveel kracht wordt gebruikt om de borst samen te drukken, ongeacht de grootte van de borst (kracht-geleide compressie). In dit onderzoek is gekeken of een andere manier van aandrukken de pijn bij het maken van de borstfoto kan verminderen door de kracht die gebruikt wordt aan te passen aan de grootte en de stevigheid van de borst (druk-geleide compressie).

In 2017 zijn nieuwe mammografen aangekocht voor het bevolkingsonderzoek, welke momenteel in gebruik worden genomen in alle onderzoekscentra in Nederland. Er wordt gekeken naar welke pijnverminderende oplossingen er zijn voor deze nieuwe mammografen. Dit moet zorgvuldig gebeuren, kost tijd en geld en zal in elk geval een paar jaar duren.

 De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat de bruikbaarheid van veel nieuwe technieken nog onvoldoende onderzocht is voor de screeningssetting. Ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden.