Het bevolkingsonderzoek darmkanker vereist een goede organisatie van de kwaliteitsborging, zodat kwalitatief verantwoorde en duurzame uitvoering van het bevolkingsonderzoek gegarandeerd is.

Om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te bewaken is een goede monitoring en evaluatie van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek eveneens noodzakelijk.