De kwaliteitseisen voor het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek worden gebruikt bij de selectie, toelating en auditing van de verschillende uitvoerders.

Selectie

De selectie van de laboratoriumdiensten voor de uitvoering van de FIT-analyses van het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft plaatsgevonden via een Europese aanbesteding. De geselecteerde laboratoria voldoen aan het programma van eisen dat bij de aanbesteding is geformuleerd. In de overeenkomsten die met de laboratoria zijn afgesloten, wordt naar de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen verwezen.

Toelating coloscopie

Alleen coloscopiecentra en endoscopisten die voldoen aan alle landelijke toelatingseisen, kunnen coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek uitvoeren. Na toetsing en positief advies door de Regionaal Coördinerend MDL-functionaris (RCMDLregionaal coördinerende maag, lever, darm-functionaris) sluit een coloscopiecentrum met de regionale screeningsorganisatie een overeenkomst af. Dat gebeurt op basis van een landelijke modelovereenkomst.

Individuele endoscopisten worden afzonderlijk getoetst. Na een succesvol doorlopen toelating wordt met elke endoscopist een kwaliteitsovereenkomst opgesteld, als onderdeel van de overeenkomst met het coloscopiecentrum. Voor de aios is een speciale toelatingsprocedure ontwikkeld zodat zij zich in het laatste jaar van hun opleiding al kunnen voorbereiden op de toelating tot coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek.

Toelating pathologie

Alleen pathologielaboratoria die voldoen aan alle landelijke toelatingseisen, kunnen de pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek beoordelen. Na toetsing en positief advies door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCPRegionale Coördinatie Programma's) wordt een laboratorium opgenomen in het register van geselecteerde laboratoria. Coloscopiecentra mogen histologisch materiaal vanuit het bevolkingsonderzoek alleen sturen naar laboratoria die in dit register vermeld staan.

Auditing

Een professional die een overeenkomst of registratie heeft ontvangen, neemt deel aan de periodieke audits van de screeningsorganisatie. Jaarlijks wordt door de referentiefunctie een audit op deelaspecten uitgevoerd, waarbij intervalcarcinomen, benchmarkrapportages en mogelijkheden tot verbetering worden besproken. Eens in de drie of vijf jaar wordt een volledige audit uitgevoerd om naleving van de overeenkomst of registratie te toetsen en mogelijkheden tot verbetering te bespreken. De referentiefunctie voert deze periodieke controle uit door te auditeren op basis van de landelijk vastgestelde auditeisen.

Protocollen kwaliteitsborging, toelating en auditing

De kwaliteitsborging van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en de aansluitende diagnostiek is vastgelegd in landelijk vastgestelde protocollen: