Op deze pagina vind je het archief van de wekelijkse update: Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.

28-12-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 20 december tot en met 26 december 2021

Tot en met zondag 26 december zijn in Nederland naar schatting ruim 24,6 miljoen eerste en tweede vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,3 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,3 miljoen tweede vaccinaties.  

Vaccinatiegraad basisserie

Naar schatting heeft nu 89,1% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie van de basisserie ontvangen en heeft 85,9% de basisserie afgerond. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 87,3% minimaal één vaccinatie van de basisserie ontvangen en heeft 84,3% de basisserie afgerond. 

Aantal boostervaccinaties sterk gestegen

Tot en met 26 december zijn er ruim 3.110.000 boostervaccinaties en derde prikken gezet. Bijna 2.364.400 mensen hebben hun boostervaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ontvangen. Daarnaast hebben tot en met 26 december naar schatting ruim 624.700 mensen een boostervaccinatie gekregen in een instelling of een ziekenhuis. Er hebben sinds 6 oktober ruim 130.000 mensen met een ernstige afweerstoornis hun derde vaccinatie bij de GGD ontvangen.

Vaccinatiegraad boostervaccinatie

Naar schatting heeft nu 20,9% van alle 18-plussers een boostervaccinatie ontvangen. 
 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 26 december 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 51 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.705 67.064 135.769
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 190.260 187.141 377.401
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 378.890 373.750 752.640
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 575.576 567.017 1.142.593
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 863.207 842.732 1.705.939
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 804.911 778.385 1.583.296
GGD 61-65 1956-1960   148.993 161.171 310.164
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.034.929 970.849 2.005.778
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.047.776 770.289 1.818.065
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 901.183 818.543 1.719.726
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 792.900 665.163 1.458.063
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 769.811 679.143 1.448.954
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 780.844 674.181 1.455.025
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 765.723 630.801 1.396.524
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.239.948 909.753 2.149.701
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 785.562 689.701 1.475.263
GGD Onbekend Onbekend   4.760 3.661 8.421
Huisartsen (geschat)3,4,5     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,4,6     6-1-2021 940.525 482.801 1.423.326
Totaal6       13.320.732 11.361.062 24.681.794
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 09-11-2021.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Meer informatie over de aannames die gebruikt worden voor de schattingen van het aantal gezette vaccinaties en de verdeling van de eerste en tweede dosis zijn te vinden in de rapportage van 09-11-2021. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden. Vaccinaties in het kader van een extra vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis worden primair uitgevoerd door de GGD en deze vaccinaties worden in figuur 1 gerapporteerd. Deze zijn niet te onderscheiden van de eerste en tweede dosis en werden daarom meegerekend in de schattingen voor huisartsen en overige uitvoeders tussen week 40 en week 45. De invloed hiervan zal gering zijn. Vanaf 11-11-2021 wordt aangenomen dat er door overige uitvoerders geen eerste en tweede dosis meer worden toegediend. De reden hiervoor is dat het aantal eerste en tweede doses gebaseerd wordt op het aantal uitgereden vaccins, waarbij vaccins die gebruikt worden voor de primaire serie en de boostercampagne niet onderscheiden.
 5. 222.356 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 644.860 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 6. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 51, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 87,3% 84,3%
18 en ouder 2003 en eerder 89,1% 85,9%
 1. Bron: data GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 en 4 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 2 en 3 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP Basisregistratie personen (Basisregistratie personen)) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

21-12-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 13 december tot en met 19 december 2021

Tot en met zondag 19 december zijn in Nederland naar schatting ruim 24,6 miljoen 1e en 2e vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,3 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,3 miljoen tweede vaccinaties.  

Naar schatting heeft nu 89% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 85,9% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 87,2% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,3% volledig gevaccineerd. 

Boostervaccinaties en derde vaccinaties

Tot en met 19 december zijn er ruim 1.956.600 boostervaccinaties en derde prikken gezet. Bijna 1.343.000 mensen hebben hun boostervaccinatie bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst ontvangen. Daarnaast hebben tot en met 19 december naar schatting ruim 486.000 mensen een boostervaccinatie gekregen in een instelling of een ziekenhuis. Er hebben sinds 6 oktober 127.600 mensen met een ernstige afweerstoornis hun derde vaccinatie bij de GGD ontvangen.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 19 december 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 50 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.697 67.040 135.737
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 190.240 187.052 377.292
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 378.851 373.598 752.449
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 575.568 566.771 1.142.339
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 863.170 842.045 1.705.215
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 804.807 777.395 1.582.202
GGD 61-65 1956-1960   148.875 160.095 308.970
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.034.833 969.562 2.004.395
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.047.566 769.019 1.816.585
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 900.859 817.237 1.718.096
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 792.542 663.833 1.456.375
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 769.298 677.304 1.446.602
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 780.008 671.734 1.451.742
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 764.694 628.075 1.392.769
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.238.357 904.500 2.142.857
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 782.714 684.609 1.467.323
GGD Onbekend Onbekend   4.327 3.296 7.623
Huisartsen (geschat)3,4,5     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,4,6     6-1-2021 940.525 482.801 1.423.326
Totaal6       13.312.160 11.334.883 24.647.043
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 09-11-2021.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Meer informatie over de aannames die gebruikt worden voor de schattingen van het aantal gezette vaccinaties en de verdeling van de eerste en tweede dosis zijn te vinden in de rapportage van 09-11-2021. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden. Vaccinaties in het kader van een extra vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis worden primair uitgevoerd door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en deze vaccinaties worden in figuur 1 gerapporteerd. Deze zijn niet te onderscheiden van de eerste en tweede dosis en werden daarom meegerekend in de schattingen voor huisartsen en overige uitvoeders tussen week 40 en week 45. De invloed hiervan zal gering zijn. Vanaf 11-11-2021 wordt aangenomen dat er door overige uitvoerders geen eerste en tweede dosis meer worden toegediend. De reden hiervoor is dat het aantal eerste en tweede doses gebaseerd wordt op het aantal uitgereden vaccins, waarbij vaccins die gebruikt worden voor de primaire serie en de boostercampagne niet onderscheiden. 
 5. 222.356 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 644.679 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 6. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 50, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 87,2% 84,3%
18 en ouder 2003 en eerder 89,0% 85,9%
 1. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 en 4 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 2 en 3 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

14-12-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 6 december tot en met 12 december 2021

Tot en met zondag 12 december zijn in Nederland naar schatting ruim 24,5 miljoen 1e en 2e vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,2 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,2 miljoen tweede vaccinaties.  

Naar schatting heeft nu 88,9% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 85,8% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 87,2% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,0% volledig gevaccineerd. 

Boostervaccinaties en derde vaccinaties

Tot en met 12 december zijn er bijna 1,17 miljoen boostervaccinaties en derde prikken gezet.  Ruim 630.600 mensen hebben hun boostervaccinatie bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst ontvangen. Daarnaast hebben tot en met 12 december naar schatting ruim 417.000 mensen een boostervaccinatie gekregen in een instelling of een ziekenhuis.

Sinds 6 oktober hebben ruim 121.500 mensen met een ernstige afweerstoornis hun derde vaccinatie van de GGD ontvangen. Door een storing bij de GGD zijn deze cijfers bijgewerkt tot en met woensdag 8 december.  

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 12 december 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 49 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.675 66.963 135.638
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 190.179 186.895 377.074
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 378.797 373.351 752.148
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 575.553 566.367 1.141.920
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 863.094 841.074 1.704.168
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 804.701 776.312 1.581.013
GGD 61-65 1956-1960   148.600 159.019 307.619
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.034.447 967.870 2.002.317
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.047.054 766.918 1.813.972
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 900.243 814.668 1.714.911
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 791.724 661.199 1.452.923
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 768.234 673.957 1.442.191
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 778.273 667.174 1.445.447
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 762.719 622.990 1.385.709
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.235.519 895.260 2.130.779
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 778.400 675.977 1.454.377
GGD Onbekend Onbekend   3.913 2.897 6.810
Huisartsen (geschat)3,4,5     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,4,6     6-1-2021 940.525 482.801 1.423.326
Totaal6       13.296.879 11.290.609 24.587.488

7-12-2021 | 19:30 uur

Vaccinatiecijfers 29 november tot en met 5 december 2021

Tot en met zondag 5 december zijn in Nederland naar schatting ruim 24,5 miljoen 1e en 2e vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,2 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,2 miljoen tweede vaccinaties. 

Naar schatting heeft nu 88,8% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 85,5% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 87,0% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 83,7% volledig gevaccineerd. De vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad zijn in een aantal leeftijdsgroepen met maximaal 1% toegenomen. 

Boostervaccinaties en derde vaccinaties

Tot en met 5 december hebben ruim 255.600 mensen hun boostervaccinatie bij de GGD ontvangen. Daarnaast hebben tot en met 5 december naar schatting 322.000 mensen een boostervaccinatie gekregen in een instelling of een ziekenhuis. 
Sinds 6 oktober hebben ruim 119.000 mensen met een afweerstoornis hun derde vaccinaties van de GGD ontvangen. 

 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 5 december 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 48 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.633 66.900 135.533
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 190.096 186.737 376.833
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 378.694 373.064 751.758
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 575.452 565.986 1.141.438
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 862.940 840.378 1.703.318
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 804.447 775.441 1.579.888
GGD 61-65 1956-1960   148.227 157.922 306.149
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.033.938 965.975 1.999.913
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.046.355 764.570 1.810.925
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 899.400 811.786 1.711.186
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 790.718 658.003 1.448.721
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 766.824 669.596 1.436.420
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 776.125 661.362 1.437.487
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 760.299 616.279 1.376.578
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.232.006 883.546 2.115.552
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 773.793 664.475 1.438.268
GGD Onbekend Onbekend   3.676 2.672 6.348
Huisartsen (geschat)3,4,5     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,4,6     6-1-2021 940.525 482.801 1.423.326
Totaal6       13.278.377 11.236.410 24.514.787
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 09-11-2021.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Meer informatie over de aannames die gebruikt worden voor de schattingen van het aantal gezette vaccinaties en de verdeling van de eerste en tweede dosis zijn te vinden in de rapportage van 09-11-2021. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden. Vaccinaties in het kader van een extra vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis worden primair uitgevoerd door de GGD en deze vaccinaties worden in figuur 1 gerapporteerd. Deze zijn niet te onderscheiden van de eerste en tweede dosis en werden daarom meegerekend in de schattingen voor huisartsen en overige uitvoeders tussen week 40 en week 45. De invloed hiervan zal gering zijn. Vanaf 11-11-2021 wordt aangenomen dat er door overige uitvoerders geen eerste en tweede dosis meer worden toegediend. De reden hiervoor is dat het aantal eerste en tweede doses gebaseerd wordt op het aantal uitgereden vaccins, waarbij vaccins die gebruikt worden voor de primaire serie en de boostercampagne niet onderscheiden. 
 5. 222.356 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 643.122 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 6. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 48, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 87,0% 83,7%
18 en ouder 2003 en eerder 88,8% 85,5%

Voetnoten tabel 2

 1. Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 en 4 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBS, januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 2 en 3 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

30-11-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 22 tot en met 28 november 2021

Tot en met zondag 28 november zijn in Nederland naar schatting ruim 24,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,2 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,1 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 88,7% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 85,2% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 86,9% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 83,4% volledig gevaccineerd.

Boostervaccinatie en derde vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis 

Sinds 18 november vallen de eerste uitnodigingen van het RIVM op de mat om een afspraak te maken voor een boostervaccinatie. Tot nog toe hebben ruim 81.800 mensen hun boostervaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ontvangen. Verder zijn er tussen 18 en 30 november 508.000 doses vaccin uitgereden naar ziekenhuizen en instellingen met medische dienst. Het meeste hiervan zal gebruikt worden voor een boostervaccinatie. 

Sinds 6 oktober hebben ruim 111.800 mensen met een ernstige afweerstoornis hun derde vaccinatie bij de GGD ontvangen.

Opkomst en vaccinatiegraad

In een aantal leeftijdsgroepen is de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad met maximaal 1% toegenomen.  Bij de 12 t/m 17-jarigen en de 18 t/m 25-jarigen is de opkomst in de afgelopen week voor een eerste vaccinatie wat lager dan de laatste weken: respectievelijk ruim 7.800 en 6.300. Het aantal personen dat volledig is gevaccineerd nam in beide leeftijdsgroepen in de afgelopen week wel toe met ruim 13.000.
 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 28 november 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 47 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.597 66.840 135.437
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 190.001 186.555 376.556
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 378.576 372.809 751.385
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 575.259 565.600 1.140.859
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 862.611 839.604 1.702.215
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 804.082 774.386 1.578.468
GGD 61-65 1956-1960   147.627 156.584 304.211
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.033.198 963.891 1.997.089
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.045.337 762.086 1.807.423
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 898.251 808.545 1.706.796
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 789.326 654.551 1.443.877
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 764.841 665.036 1.429.877
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 773.170 655.188 1.428.358
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 757.059 609.317 1.366.376
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.227.584 871.753 2.099.337
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 767.870 651.802 1.419.672
GGD Onbekend Onbekend   3.532 2.535 6.067
Huisartsen (geschat)3,4,5     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,4,6     6-1-2021 940.525 482.801 1.423.326
Totaal6       13.253.675  11.178.800 24.432.475
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 09-11-2021.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Meer informatie over de aannames die gebruikt worden voor de schattingen van het aantal gezette vaccinaties en de verdeling van de eerste en tweede dosis zijn te vinden in de rapportage van 09-11-2021. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden. Vaccinaties in het kader van een extra vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis worden primair uitgevoerd door de GGD en deze vaccinaties worden in figuur 1 gerapporteerd. Deze zijn niet te onderscheiden van de eerste en tweede dosis en werden daarom meegerekend in de schattingen voor huisartsen en overige uitvoeders tussen week 40 en week 45. De invloed hiervan zal gering zijn. Vanaf 11-11-2021 wordt aangenomen dat er door overige uitvoerders geen eerste en tweede dosis meer worden toegediend. De reden hiervoor is dat het aantal eerste en tweede doses gebaseerd wordt op het aantal uitgereden vaccins, waarbij vaccins die gebruikt worden voor de primaire serie en de boostercampagne niet onderscheiden. 
 5. 222.356 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 641.562 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 6. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 47, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 86,9% 83,4%
18 en ouder 2003 en eerder 88,7% 85,2%
 1. Bron: data GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 en 4 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 2 en 3 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP Basisregistratie personen (Basisregistratie personen)) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

23-11-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 15 tot en met 21 november 2021

Tot en met zondag 21 november zijn in Nederland naar schatting ruim 24,3 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,2 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,1 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 88,5% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,9% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 86,7% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 83,0% volledig gevaccineerd.

Opkomst en vaccinatiegraad

In een aantal leeftijdsgroepen is de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad met maximaal 1% toegenomen. 

Zowel bij de 12 t/m 17-jarigen en de 18 t/m 25-jarigen zijn in de afgelopen week respectievelijk ruim 11.000 en 10.000 eerste vaccinaties toegediend. Het aantal dat volledig is gevaccineerd nam in beide leeftijdsgroepen toe met ruim 11.500. 

In de grafiek hieronder is de opkomst voor een eerste vaccinatie per week per 100.000 inwoners weergegeven  van 27 september t/m 21 november. De opkomst voor een eerste vaccinatie is de afgelopen week gedaald in vergelijking met de weken ervoor. 

Aantal eerste vaccinaties per leeftijdsgroep week 39 t/m 46

Derde vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis

Sinds  2 november rapporteren wij de aantallen derde vaccinaties die vanaf 6 oktober zijn gegeven aan mensen met een ernstige afweerstoornis. Tot nu toe hebben ruim 102.200 mensen van deze groep hun derde vaccinatie bij de GGD ontvangen.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 21 november 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 46 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.557 66.774 135.331
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 189.896 186.422 376.318
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 378.379 372.561 750.940
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 575.031 565.218 1.140.249
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 862.254 838.891 1.701.145
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 803.666 773.435 1.577.101
GGD 61-65 1956-1960   146.932 155.259 302.191
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.032.224 961.768 1.993.992
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.043.956 759.450 1.803.406
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 896.590 805.298 1.701.888
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 787.327 650.950 1.438.277
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 762.000 660.423 1.422.423
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 769.383 649.135 1.418.518
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 753.049 602.661 1.355.710
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.221.285 860.724 2.082.009
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 760.039 639.540 1.399.579
GGD Onbekend Onbekend   3.413 2.417 5.830
Huisartsen (geschat)3,4,5     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,4,6     6-1-2021 940.519 482.783 1.423.302
Totaal6       13.220.729 11.122.626 24.343.355
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 9-11-2021
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Meer informatie over de aannames die gebruikt worden voor de schattingen van het aantal gezette vaccinaties en de verdeling van de eerste en tweede dosis zijn te vinden in de rapportage van 09-11-2021. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoner-aantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegedi- end door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden. Vaccinaties in het kader van een extra vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis worden primair uitgevoerd door de GGD en deze vaccinaties worden in figuur 1 gerapporteerd. Deze zijn niet te onderscheiden van de eerste en tweede dosis en werden daarom meegerekend in de schattingen voor huisartsen en overige uitvoeders tussen week 40 en week 45. De invloed hiervan zal gering zijn. Vanaf 11-11-2021 wordt aangenomen dat er door overige uitvoerders geen eerste en tweede dosis meer worden toegediend. De reden hiervoor is dat het aantal eerste en tweede doses gebaseerd wordt op het aantal uitgereden vaccins, waarbij vaccins die gebruikt worden voor de primaire serie en de boostercampagne niet onderscheiden.
 5. 222.350 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 639.376 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 6. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 46, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 86,7% 83,0%
18 en ouder 2003 en eerder 88,5% 84,9%
 1. Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBS, januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage  op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 2 en 3 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

16-11-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 8 tot en met 14 november 2021

Tot en met zondag 14 november zijn in Nederland naar schatting ruim 24,2 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,1 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 88,3% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,7% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 86,4% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,7% volledig gevaccineerd.

Lichte stijging opkomst

Er is weer een lichte stijging te zien in de vaccinatieopkomst in de verschillende leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep gaat het om een toename van maximaal 1%. 

Zowel bij de 12 t/m 17-jarigen en de 18 t/m 25-jarigen steeg het aantal dat de afgelopen week een eerste vaccinatie kreeg, met ruim 14.000. Het aantal dat volledig is gevaccineerd nam in beide leeftijdsgroepen toe met ruim 12.000. 

In de grafiek hieronder is de opkomst voor een eerste vaccinatie van 27 september t/m 14 november weergegeven per 100.000 inwoners. De stijging is relatief het hoogst onder 12 t/m 17-jarigen.

Aantal eerste vaccinaties per leeftijdsgroep week 39 t/m 45

Derde vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis

Sinds een paar weken rapporteren wij de aantallen derde vaccinaties die zijn gegeven aan mensen met een ernstige afweerstoornis. Tot nu toe hebben ruim 89.000 mensen van deze groep hun derde vaccinatie bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst ontvangen. 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 14 november 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 45 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.499 66.733 135.232
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 189.767 186.311 376.078
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 378.167 372.345 750.512
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 574.739 564.881 1.139.620
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 861.842 838.295 1.700.137
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 803.066 772.667 1.575.733
GGD 61-65 1956-1960   146.055 154.128 300.183
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.030.857 959.923 1.990.780
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.042.058 757.229 1.799.287
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 894.157 802.597 1.696.754
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 784.373 648.154 1.432.527
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 757.867 656.960 1.414.827
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 763.570 644.641 1.408.211
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 746.627 597.596 1.344.223
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.211.058 851.836 2.062.894
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 748.681 629.646 1.378.327
GGD Onbekend Onbekend   3.347 2.379 5.726
Huisartsen (geschat)3,4,5     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,4,6     6-1-2021 940.454 482.551 1.423.005
Totaal6       13.171.413 11.077.789 24.249.202
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 9-11-2021
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Meer informatie over de aannames die gebruikt worden voor de schattingen van het aantal gezette vaccinaties en de verdeling van de eerste en tweede dosis zijn te vinden in de rapportage van 09-11-2021. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoner-aantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegedi- end door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden. Vaccinaties in het kader van een extra vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis worden primair uitgevoerd door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en deze vaccinaties worden in figuur 1 gerapporteerd. Deze zijn niet te onderscheiden van de eerste en tweede dosis en werden daarom meegerekend in de schattingen voor huisartsen en overige uitvoeders tussen week 40 en week 45. De invloed hiervan zal gering zijn. Vanaf 11-11-2021 wordt aangenomen dat er door overige uitvoerders geen eerste en tweede dosis meer worden toegediend. De reden hiervoor is dat het aantal eerste en tweede doses gebaseerd wordt op het aantal uitgereden vaccins, waarbij vaccins die gebruikt worden voor de primaire serie en de boostercampagne niet onderscheiden.
 5. 222.285 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 631.650 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 6. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 45, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 86,4% 82,7%
18 en ouder 2003 en eerder 88,3% 84,7%
 1. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage  op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 2 en 3 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

9-11-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 1 tot en met 7 november 2021

Tot en met zondag 7 november zijn in Nederland naar schatting ruim 24,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 87,9% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,4% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 85,9% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,4% volledig gevaccineerd.

Lichte stijging opkomst eerste en tweede vaccinatie

Er is een lichte stijging te zien in de opkomst en vaccinatiegraad in verschillende leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep gaat het om toenames van maximaal 1%. 
Het aantal 12 t/m 17-jarigen dat de afgelopen week een eerste vaccinatie steeg met 14.000. Het aantal dat volledig is gevaccineerd nam toe met ruim 11.000. Onder de 18 t/m 25-jarigen was de stijging van het aantal eerste vaccinaties ook ruim 14.000 en het aantal dat volledig gevaccineerd is steeg met ruim 13.000.  
In de grafiek hieronder is de opkomst voor een eerste vaccinatie van de afgelopen weken weergegeven per 100.000 inwoners. Hierin is te zien dat sinds week 41 de opkomst in de meeste leeftijdsgroepen stijgt. De stijging is relatief het hoogst in de leeftijdsgroepen 12 t/m 17-jarigen en 18 t/m 25-jarigen.

Aantal eerste vaccinaties per leeftijdsgroep week 39 t/m 44

Derde vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis

Sinds een paar weken rapporteren wij de aantallen derde vaccinaties die zijn gegeven aan mensen met een ernstige afweerstoornis. Tot nu toe hebben ruim 75.000 mensen van deze groep hun derde vaccinaties bij de GGD ontvangen. 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 7 november 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 44 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-01-2021 68.457 66.693 135.150
GGD 86-90 1931-1935 29-01-2021 189.639 186.226 375.865
GGD 81-85 1936-1940 05-02-2021 377.934 372.176 750.110
GGD 76-80 1941-1945 06-03-2021 574.411 564.616 1.139.027
GGD 71-75 1946-1950 06-04-2021 861.338 837.812 1.699.150
GGD 66-70 1951-1955 19-04-2021 802.395 772.035 1.574.430
GGD 61-65 1956-1960   144.875 153.136 298.011
GGD 56-60 1961-1965 27-04-2021 1.029.080 958.260 1.987.340
GGD 51-55 1966-1970 20-05-2021 1.039.577 755.056 1.794.633
GGD 46-50 1971-1975 26-05-2021 891.055 800.027 1.691.082
GGD 41-45 1976-1980 29-05-2021 780.198 645.607 1.425.805
GGD 36-40 1981-1985 01-06-2021 751.921 653.816 1.405.737
GGD 31-35 1986-1990 07-06-2021 755.381 640.577 1.395.958
GGD 26-30 1991-1995 11-06-2021 737.537 592.908 1.330.445
GGD 18-25 1996-2003 15-06-2021 1.196.805 843.604 2.040.409
GGD 12-17 2004-2009 22-06-2021 733.914 619.530 1.353.444
GGD Onbekend Onbekend   3.253 2.326 5.579
Huisartsen (geschat)4,5,8     15-02-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,6,8     06-01-2021 940.324 481.006 1.421.330
Totaal7       13.104.323 11.034.328 24.138.651

Voetnoten:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 konden ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75◦C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 222.155 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 631.650 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.
 8. De vaccinaties in het kader van een extra vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis worden primair uitgevoerd door de GGD en deze vaccinaties worden separaat gerapporteerd. Een gering aantal wordt door overige uitvoerders uitgevoerd vanaf week 40; deze zijn echter niet te onderscheiden van de eerste en tweede dosis en worden daarom meegerekend in de schattingen voor huisartsen en overige uitvoerders. De invloed hiervan zal gering zijn.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 44, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 85,9% 82,4%
18 en ouder 2003 en eerder 87,9% 84,4%

Voetnoten:

 1. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage  op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 2 en 3 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 7 november 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 44 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-01-2021 68.457 66.693 135.150
GGD 86-90 1931-1935 29-01-2021 189.639 186.226 375.865
GGD 81-85 1936-1940 05-02-2021 377.934 372.176 750.110
GGD 76-80 1941-1945 06-03-2021 574.411 564.616 1.139.027
GGD 71-75 1946-1950 06-04-2021 861.338 837.812 1.699.150
GGD 66-70 1951-1955 19-04-2021 802.395 772.035 1.574.430
GGD 61-65 1956-1960   144.875 153.136 298.011
GGD 56-60 1961-1965 27-04-2021 1.029.080 958.260 1.987.340
GGD 51-55 1966-1970 20-05-2021 1.039.577 755.056 1.794.633
GGD 46-50 1971-1975 26-05-2021 891.055 800.027 1.691.082
GGD 41-45 1976-1980 29-05-2021 780.198 645.607 1.425.805
GGD 36-40 1981-1985 01-06-2021 751.921 653.816 1.405.737
GGD 31-35 1986-1990 07-06-2021 755.381 640.577 1.395.958
GGD 26-30 1991-1995 11-06-2021 737.537 592.908 1.330.445
GGD 18-25 1996-2003 15-06-2021 1.196.805 843.604 2.040.409
GGD 12-17 2004-2009 22-06-2021 733.914 619.530 1.353.444
GGD Onbekend Onbekend   3.253 2.326 5.579
Huisartsen (geschat)4,5,8     15-02-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,6,8     06-01-2021 940.324 481.006 1.421.330
Totaal7       13.104.323 11.034.328 24.138.651

 

 

 

2-11-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 25 tot en met 31 oktober 2021

Tot en met zondag 31 oktober zijn in Nederland naar schatting 24 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13 miljoen eerste vaccinaties en bijna 11 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 87,5% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,1% volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 85,4% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,1% volledig gevaccineerd.

Derde vaccinatie voor mensen met een afweerstoornis

Nieuw in de rapportage zijn de aantallen derde vaccinaties die zijn gegeven aan mensen met een afweerstoornis. In oktober heeft een specifieke groep mensen met een ernstige afweerstoornis (immuungecompromitteerden) een uitnodiging ontvangen voor een derde vaccinatie tegen COVID-19. Tot nu toe hebben ruim 61.700 mensen van deze groep hun derde vaccinaties bij de GGD ontvangen. 

Meeste vaccinaties in jongste leeftijdsgroepen

Er is een nog steeds een lichte toename te zien in de opkomst en vaccinatiegraad. Per leeftijdsgroep gaat het om maximaal 1% toename vergeleken met vorige week. Het aantal gezette vaccinaties neemt in de jongste leeftijdsgroepen nog het meest toe.

Het aantal 12 t/m 17-jarigen dat de afgelopen week een eerste vaccinatie ontving was ongeveer 10.100. Het aantal dat volledig is gevaccineerd nam toe met ruim 15.000. Onder de 18 t/m 25-jarigen was het aantal dat een eerste vaccinatie ontving ongeveer 7.900 en het aantal dat volledig is gevaccineerd  steeg met ruim 12.400. Ook in de leeftijdsgroepen boven de 25 jaar worden nog steeds eerste en tweede vaccinaties toegediend, maar voor deze leeftijdsgroepen zijn de aantallen wat lager.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 31 oktober 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 43 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-01-2021 68.404 66.669 135.073
GGD 86-90 1931-1935 29-01-2021 189.516 186.155 375.671
GGD 81-85 1936-1940 05-02-2021 377.659 372.009 749.668
GGD 76-80 1941-1945 06-03-2021 574.035 564.380 1.138.415
GGD 71-75 1946-1950 06-04-2021 860.757 837.358 1.698.115
GGD 66-70 1951-1955 19-04-2021 801.612 771.434 1.573.046
GGD 61-65 1956-1960   143.536 152.211 295.747
GGD 56-60 1961-1965 27-04-2021 1.027.057 956.880 1.983.937
GGD 51-55 1966-1970 20-05-2021 1.036.678 753.299 1.789.977
GGD 46-50 1971-1975 26-05-2021 887.266 797.859 1.685.125
GGD 41-45 1976-1980 29-05-2021 775.454 643.237 1.418.691
GGD 36-40 1981-1985 01-06-2021 745.282 650.478 1.395.760
GGD 31-35 1986-1990 07-06-2021 746.526 636.285 1.382.811
GGD 26-30 1991-1995 11-06-2021 727.885 588.081 1.315.966
GGD 18-25 1996-2003 15-06-2021 1.182.183 835.277 2.017.460
GGD 12-17 2004-2009 22-06-2021 719.787 610.178 1.329.965
GGD Onbekend Onbekend   3.177 2.276 5.453
Huisartsen (geschat)4,5,8     15-02-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,6,8     06-01-2021 940.275 480.840 1.421.115
Totaal7       13.033.318 10.993.823 24.027.141

Voetnoten tabel:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 222.106 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 623.207 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.
 8. De vaccinaties in het kader van een extra vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis worden primair uitgevoerd door de GGD en deze vaccinaties worden separaat gerapporteerd. Een gering aantal wordt door overige uitvoerders uitgevoerd vanaf week 40; deze zijn echter niet te onderscheiden van de eerste en tweede dosis en worden daarom meegerekend in de schattingen voor huisartsen en overige uitvoerders. De invloed hiervan zal gering zijn.

 

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 43, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 85,4% 82,1%
18 en ouder 2003 en eerder 87,5% 84,1%

Voetnoten tabel 2:

 1. Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBS, januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 2 en 3 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

26-10-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 18 tot en met 24 oktober 2021

Tot en met zondag 24 oktober zijn in Nederland naar schatting ruim 23,9 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn bijna 13 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,9 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 87,2% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen. Van alle 12-plussers heeft nu 85,2% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 81,7% volledig gevaccineerd.

Meeste vaccinaties in jongste leeftijdsgroepen

Er is een nog steeds een lichte toename te zien in de opkomst en vaccinatiegraad. Bij de meeste leeftijdsgroepen gaat het om een toename van minder dan 1%. Het aantal gezette vaccinaties neemt in de jongste leeftijdsgroepen het meest toe.

Het aantal 12 t/m 17-jarigen dat een eerste vaccinatie ontving was afgelopen week ongeveer 10.500. Het aantal dat volledig is gevaccineerd nam toe met ruim 16.700. Onder de 18 t/m 25-jarigen was het aantal dat een eerste vaccinatie ontving ongeveer 6.300 en het aantal dat volledig is gevaccineerd  nam toe met ongeveer 11.800. Ook in de leeftijdsgroepen boven de 25 jaar worden nog steeds eerste vaccinaties toegediend, maar voor deze leeftijdsgroepen zijn de aantallen kleiner.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 24 oktober 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 42 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)Gemeentelijke Gezondheidsdienst 91+ 1930 en eerder 26-01-2021 68.365 66.636 135.001
GGD 86-90 1931-1935 29-01-2021 189.420 186.071 375.491
GGD 81-85 1936-1940 05-02-2021 377.460 371.833 749.293
GGD 76-80 1941-1945 06-03-2021 573.685 564.110 1.137.795
GGD 71-75 1946-1950 06-04-2021 860.241 836.905 1.697.146
GGD 66-70 1951-1955 19-04-2021 801.026 770.806 1.571.832
GGD 61-65 1956-1960   142.550 151.241 293.791
GGD 56-60 1961-1965 27-04-2021 1.025.598 955.433 1.981.031
GGD 51-55 1966-1970 20-05-2021 1.034.614 751.384 1.785.998
GGD 46-50 1971-1975 26-05-2021 884.866 795.456 1.680.322
GGD 41-45 1976-1980 29-05-2021 772.582 640.362 1.412.944
GGD 36-40 1981-1985 01-06-2021 741.441 646.819 1.388.260
GGD 31-35 1986-1990 07-06-2021 741.352 631.157 1.372.509
GGD 26-30 1991-1995 11-06-2021 722.427 582.348 1.304.775
GGD 18-25 1996-2003 15-06-2021 1.174.221 825.625 1.999.846
GGD 12-17 2004-2009 22-06-2021 709.636 596.615 1.306.251
GGD Onbekend Onbekend   3.140 2.253 5.393
Huisartsen (geschat)4,5,8     15-02-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,6,8     06-01-2021 940.269 480.799 1.421.068
Totaal7       12.989.122 10.944.770 23.933.892
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 222.100 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 618.621 vaccinaties door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.
 8. De vaccinaties in het kader van een extra vaccinatie voor mensen met een ernstige afweerstoornis worden primair uitgevoerd door de GGD en deze vaccinaties worden separaat gerapporteerd. Een gering aantal wordt door overige uitvoerders uitgevoerd vanaf week 40; deze zijn echter niet te onderscheiden van de eerste en tweede dosis en worden daarom meegerekend in de schattingen voor huisartsen en overige uitvoerders. De invloed hiervan zal gering zijn.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 42, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 85,2% 81,7%
18 en ouder 2003 en eerder 87,2% 83,8%
 1. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)Centraal Bureau voor de Statistiek, januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 1 en 2 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP Basisregistratie personen (Basisregistratie personen)Basisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

19-10-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 11 tot en met 17 oktober 2021

Tot en met zondag 17 oktober zijn in Nederland naar schatting ruim 23,8 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,9 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,8 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 87,1% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 83,5% volledig gevaccineerd. Van iedereen vanaf 12 jaar heeft 84,9% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 81,4% volledig gevaccineerd.

Lichte toename opkomst en vaccinatiegraad

Er is nog steeds een lichte toename te zien in de opkomst en vaccinatiegraad. Bij de meeste leeftijdsgroepen gaat het om een toename van minder dan 1% in de afgelopen week. Bij de leeftijdsgroep 12-17 jarigen ligt de toename op 1% voor de eerste vaccinatie en op 2% voor volledige vaccinatie.

Meeste vaccinaties in jongste leeftijdsgroepen

Het aantal 12 t/m 17-jarigen dat een eerste vaccinatie ontving was afgelopen week ruim 8.400. Het aantal dat volledig is gevaccineerd nam toe met ruim 18.200. Onder de 18 t/m 25-jarigen was het aantal dat een eerste vaccinatie ontving ongeveer 6.400 en het aantal volledig gevaccineerden nam toe met ongeveer 13.000. Ook in de leeftijdsgroepen boven de 25 jaar worden nog steeds vaccinaties toegediend, maar voor deze leeftijdsgroepen zijn de aantallen kleiner.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 17 oktober 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 41 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-01-2021 68.334 66.607 134.941
GGD 86-90 1931-1935 29-01-2021 189.346 185.982 375.328
GGD 81-85 1936-1940 05-02-2021 377.319 371.642 748.961
GGD 76-80 1941-1945 06-03-2021 573.493 563.820 1.137.313
GGD 71-75 1946-1950 06-04-2021 859.930 836.469 1.696.399
GGD 66-70 1951-1955 19-04-2021 800.593 770.238 1.570.831
GGD 61-65 1956-1960   141.890 150.295 292.185
GGD 56-60 1961-1965 27-04-2021 1.024.620 954.025 1.978.645
GGD 51-55 1966-1970 20-05-2021 1.033.238 749.519 1.782.757
GGD 46-50 1971-1975 26-05-2021 883.082 793.165 1.676.247
GGD 41-45 1976-1980 29-05-2021 770.603 637.718 1.408.321
GGD 36-40 1981-1985 01-06-2021 738.766 643.081 1.381.847
GGD 31-35 1986-1990 07-06-2021 737.615 626.020 1.363.635
GGD 26-30 1991-1995 11-06-2021 718.331 576.596 1.294.927
GGD 18-25 1996-2003 15-06-2021 1.167.830 815.991 1.983.821
GGD 12-17 2004-2009 22-06-2021 699.011 581.419 1.280.430
GGD Onbekend Onbekend   3.120 2.233 5.353
Huisartsen (geschat)4,5     15-02-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,6     06-01-2021 940.106 480.556 1.420.662
Totaal7       12.953.456 10.894.293 23.847.749

Voetnoten:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 221.937 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 615.278 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 41, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 84,9% 81,4%
18 en ouder 2003 en eerder 87,1% 83,5%
 1. Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBS, januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 1 en 2 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

12-10-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 4 tot en met 10 oktober 2021

Tot en met zondag 10 oktober zijn in Nederland naar schatting ruim 23,7 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,9 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,8 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 86,9% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 83,2% volledig gevaccineerd. Van iedereen vanaf 12 jaar heeft 84,7% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 80,9% volledig gevaccineerd.

Lichte toename opkomst en vaccinatiegraad

Er is nog steeds een lichte toename te zien in de opkomst en vaccinatiegraad. Bij de meeste leeftijdsgroepen gaat het om een toename van minder dan 1% in de afgelopen week. Bij de leeftijdsgroep 12-17 jarigen lag de toename voor een eerste vaccinatie op 1% en voor volledige vaccinatie op 2%.

Als we kijken naar de toename in absolute aantallen zien we dat in de jongste leeftijdsgroepen het meest toenemen. Het aantal 12 t/m 17-jarigen dat een eerste vaccinatie ontving was afgelopen week ruim 11.000 en het aantal dat volledig is gevaccineerd nam toe met 21.000. Onder de 18 t/m 25-jarigen was het aantal dat een eerste vaccinatie ontving ruim 9.000 en het aantal volledig gevaccineerden nam toe met 14.500. Ook in de leeftijdsgroepen boven de 25 jaar worden nog steeds nieuwe vaccinaties toegediend maar zijn de aantallen kleiner.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 10 oktober 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 40 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-01-2021 68.315 66.572 134.887
GGD 86-90 1931-1935 29-01-2021 189.284 185.903 375.187
GGD 81-85 1936-1940 05-02-2021 377.185 371.429 748.614
GGD 76-80 1941-1945 06-03-2021 573.294 563.518 1.136.812
GGD 71-75 1946-1950 06-04-2021 859.650 835.989 1.695.639
GGD 66-70 1951-1955 19-04-2021 800.279 769.579 1.569.858
GGD 61-65 1956-1960   141.324 149.179 290.503
GGD 56-60 1961-1965 27-04-2021 1.023.748 952.458 1.976.206
GGD 51-55 1966-1970 20-05-2021 1.031.972 747.406 1.779.378
GGD 46-50 1971-1975 26-05-2021 881.455 790.586 1.672.041
GGD 41-45 1976-1980 29-05-2021 768.757 634.642 1.403.399
GGD 36-40 1981-1985 01-06-2021 736.124 638.921 1.375.045
GGD 31-35 1986-1990 07-06-2021 734.066 620.373 1.354.439
GGD 26-30 1991-1995 11-06-2021 714.100 570.412 1.284.512
GGD 18-25 1996-2003 15-06-2021 1.161.149 805.387 1.966.536
GGD 12-17 2004-2009 22-06-2021 690.275 564.367 1.254.642
GGD Onbekend Onbekend   3.108 2.227 5.335
Huisartsen (geschat)4,5     15-02-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,6     06-01-2021 939.809 479.378 1.419.187
Totaal7       12.920.123 10.837.243 23.757.366
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 221.640 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 611.333 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 40, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 84,7% 80,9%
18 en ouder 2003 en eerder 86,9% 83,2%
 1. Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBS, januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 1 en 2 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

05-10-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 27 september tot en met 3 oktober 2021

Tot en met zondag 3 oktober zijn in Nederland naar schatting  ruim 23,6 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,8 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,7 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 86,7% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,9% volledig gevaccineerd. Van iedereen vanaf 12 jaar heeft 84,4% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 80,5% volledig gevaccineerd.

Lichte toename opkomst en vaccinatiegraad

Er is nog steeds een lichte toename te zien in de opkomst en vaccinatiegraad. Bij de meeste leeftijdsgroepen gaat het meestal om een toename van minder dan 1%. Bij de leeftijdsgroep 12-17 jarigen ligt de toename tussen de 1 en 2%.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 3 oktober 2021

Kijk voor de tabellen en voetnoten in de pdf van deze week

 

28-09-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 20 tot en met 26 september

Tot en met zondag 26 september zijn in Nederland naar schatting 23,5 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,8 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,7 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 86,3% van alle 18-plussers een eerste vaccinatie ontvangen en is 82,4% volledig gevaccineerd. Van iedereen boven de 12 jaar heeft 84,0% een eerste vaccinatie ontvangen en is 80,0% volledig gevaccineerd.

De afgelopen week zijn er, met name in de jongere leeftijdsgroepen, meer vaccinaties gezet dan in de paar weken daarvoor. Daardoor is de stijging van het opkomstcijfer voor de eerste vaccinatie hoger dan in de afgelopen weken.

Lichte toename opkomst en vaccinatiegraad

Er is nog steeds een lichte toename te zien in de opkomst en vaccinatiegraad. Bij de meeste leeftijdsgroepen gaat het om een toename van ongeveer 1%. Bij 12-17-jarigen is de volledige vaccinatiegraad met 2% gestegen. 

Vaccinatiekaarten gemeenten verder uitgebreid 

Vanaf deze week zijn voor het eerst de opkomst en de volledige vaccinatiegraad van de 12-17-jarigen en de 12-plussers per gemeente te zien. Hiermee zijn de overzichten van gevaccineerde leeftijdsgroepen per gemeente compleet. 
 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 26 september 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 38 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.249 66.509 134.758
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 189.137 185.739 374.876
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 376.864 371.083 747.947
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 572.849 562.964 1.135.813
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 858.976 835.046 1.694.022
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 799.370 768.377 1.567.747
GGD 61-65 1956-1960   139.759 146.953 286.712
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.021.410 949.325 1.970.735
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.028.484 743.090 1.771.574
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 876.918 785.099 1.662.017
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 763.198 628.374 1.391.572
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 728.545 630.187 1.358.732
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 723.272 608.867 1.332.139
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 701.794 557.766 1.259.560
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.139.248 782.641 1.921.889
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 661.617 527.039 1.188.656
GGD Onbekend Onbekend   2.994 2.147 5.141
Huisartsen (geschat)4,5     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,6     6-1-2021 932.493 472.664 1.405.157
Totaal7       12.811.406 10.712.787 23.524.193
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 214.114 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 600.840  vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 38, 20211-7

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 84,0% 80,0%
18 en ouder 2003 en eerder 86,3% 82,4%
 1. Bron: data GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), januari 2020.
 2. In deze tabel is vanaf 14-09-2021 doorgemaakte COVID-19 infectie meegenomen in de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control(ECDC).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 1 en 2 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Ta bel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen.
 6. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP Basisregistratie personen (Basisregistratie personen)) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 7. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

21-09-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 13 tot en met 19 september

Tot en met zondag 19 september zijn in Nederland naar schatting 23,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,7 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,6 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 86,0% van alle 18-plussers een eerste vaccinatie ontvangen en is 82,1% volledig gevaccineerd. Van iedereen boven de 12 jaar heeft 83,5% een eerste vaccinatie ontvangen en is 79,6% volledig gevaccineerd.

De afgelopen week zijn er, met name in de jongere leeftijdsgroepen, meer vaccinaties gezet dan in de paar weken daarvoor. Daardoor is de stijging van het opkomstcijfer voor de eerste vaccinatie hoger dan in de afgelopen weken.

Vaccinaties na COVID-19-infectie nu ook in vaccinatiegraad naar leeftijd en gemeente

Vorige week rapporteerden we dat de mensen die één vaccinatie hebben ontvangen na een infectie met COVID-19, voortaan meegeteld worden als volledig gevaccineerd in de landelijke cijfers. Vanaf deze week worden deze mensen ook als volledig gevaccineerd meegeteld in de uitsplitsingen van de vaccinatiegraad naar leeftijd en gemeente.

Verbeteringen in de gegevens

In deze weekrapportage zijn twee correcties doorgevoerd, die het gevolg zijn van continue verbeteringen in de verwerking van de brongegevens. Bij een kwaliteitscontrole bleek dat bij het berekenen van de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep een aantal vaccinaties met Janssen eerder te veel meegeteld werd. Hierdoor werd de vaccinatiegraad naar leeftijd enigszins overschat (met 0,9%). In de kaarten met vaccinatiegraad naar gemeente werd de vaccinatiegraad op gemeenteniveau juist onderschat (gemiddeld 4,2%).

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 19 september 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 37 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis7 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.217 66.470 134.687
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 189.028 185.636 374.664
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 376.648 370.891 747.539
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 572.514 562.675 1.135.189
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 858.543 834.495 1.693.038
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 798.747 767.621 1.566.368
GGD 61-65 1956-1960   138.742 145.588 284.330
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.019.876 947.475 1.967.351
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.026.248 740.401 1.766.649
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 874.095 781.822 1.655.917
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 759.870 624.575 1.384.445
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 723.833 624.977 1.348.810
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 716.833 601.918 1.318.751
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 694.495 550.336 1.244.831
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.126.531 769.223 1.895.754
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 642.738 505.691 1.148.429
GGD Onbekend Onbekend   2.950 2.127 5.077
Huisartsen (geschat)3,4     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,5     6-1-2021 925.061 495.038 1.420.099
Totaal6       12.741.198 10.665.876 23.407.074

Uitleg doelgroepen en cijfers in tabel Vaccinatiecijfers

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 206.682 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 594.784 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 37, 20211-7

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 83,5% 79,6%
18 en ouder 2003 en eerder 86,0% 82,1%

Uitleg geschatte opkomst en vaccinatiegraad

 1. Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBS, januari 2020.
 2. In deze tabel is vanaf 14-09-2021 doorgemaakte COVID-19 infectie meegenomen in de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control(ECDC).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 1 en 2 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in zowel de opkomst als de vaccinatiegraad, omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 7. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen.
 8. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

14-09-2021 | 18:00 uur

Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht: Mensen met één prik na doorgemaakte COVID-19 meegeteld bij vaccinatiegraad volledige vaccinatie

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 12 september 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 36 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis7 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.194 66.435 134.629
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 188.957 185.551 374.508
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 376.470 370.712 747.182
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 572.286 562.365 1.134.651
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 858.103 833.945 1.692.048
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 798.171 766.847 1.565.018
GGD 61-65 1956-1960   137.718 144.035 281.753
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.018.326 945.542 1.963.868
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.023.986 737.558 1.761.544
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 871.221 778.144 1.649.365
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 756.393 620.658 1.377.051
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 719.037 619.380 1.338.417
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 709.974 594.419 1.304.393
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 686.663 542.111 1.228.774
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.112.166 753.810 1.865.976
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 621.582 479.543 1.101.125
GGD Onbekend Onbekend   2.713 1.963 4.676
Huisartsen (geschat)3,4     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,5     6-1-2021 925.061 493.696 1.418.757
Totaal6       12.673.250 10.585.631 23.258.881

Uitleg doelgroepen en cijfers in tabel Vaccinatiecijfers 

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75◦C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.

 6. 206.682 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 588.295 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 36, 20211-7

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 83,1% 79,0%
18 en ouder 2003 en eerder 85,6% 81,7%

 Uitleg geschatte opkomst en vaccinatiegraad

 1. Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar geboortejaar, CBS, januari 2020.
 2. Voor personen jonger dan 80 jaar die COVID-19 hebben doorgemaakt volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Personen die alleen een eerste vaccinatie bij de GGD hebben ontvangen, waarbij dat geen JANS betrof, en die bij de GGD een positieve test gehad hebben en/of aangegeven hebben COVID-19 gehad te hebben, zijn meegenomen in de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor verschilt de vaccinatiegraad in deze tabel mogelijk met het percentage voor 18 jaar en ouder dat gerapporteerd wordt door ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 1 en 2 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in zowel de opkomst als de vacci- natiegraad, omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevaren- den. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 7. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest. Voor de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad in deze tabel wordt de noemer een schatting gebruikt van het aantal jongeren dat in de huidige week 12 jaar is.

07-09-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 30 augustus t/m 5 september 2021

Tot en met zondag 5 september zijn in Nederland naar schatting ruim 23,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,6 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,5 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft 85,4% van alle 18-plussers een eerste vaccinatie ontvangen en is 77,1% volledige gevaccineerd. Van iedereen boven de 12 jaar heeft 83,1% een eerste vaccinatie ontvangen en is 74,3% volledige gevaccineerd.

Opkomst eerste vaccinatie

De vaccinatierapportage van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  laat zien dat de opkomst voor een eerste vaccinatie alleen in de leeftijdsgroepen tot 30 jaar met 1% is toegenomen. De leeftijdsgroepen boven de 31 jaar zijn gelijk gebleven.

Dat betekent niet dat er geen eerste vaccinaties meer worden gegeven, want dat gebeurt nog wel. Er zijn echter ongeveer 150.000 vaccinaties nodig om de opkomst of de vaccinatiegraad van de 12 plussers met een procent te laten stijgen. Het aantal eerste vaccinaties dat deze week is toegediend ligt rond de 50.000.

Vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad geeft weer welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.

De vaccinatiegraad onder de 12-17-jarigen is gestegen met 7% naar 39%. Dat is 41% als de jongeren uit 2009 die nog 12 jaar moeten worden niet worden meegeteld. De vaccinatiegraad onder oudere leeftijdsgroepen is ook toegenomen. De vaccinatiegraad van 18-25-jarigen is met 2% toegenomen naar 57% en de vaccinatiegraad van mensen tussen 26 en 65 jaar is met 1% toegenomen.

Op dit moment worden mensen na twee vaccinaties of één vaccinatie van Janssen, meegeteld als volledig gevaccineerd. Als iemand één vaccinatie heeft ontvangen en daarvoor COVID-19 heeft doorgemaakt, wordt diegene ook beschouwd als volledig gevaccineerd. Deze mensen worden momenteel meegeteld bij ‘opkomst eerste vaccinatie’ omdat ze één vaccinatie hebben gehad. Zij worden nog niet meegeteld bij ‘volledig gevaccineerd’, omdat we deze mensen nog niet uit de gegevens kunnen filteren. Naar verwachting kunnen we deze mensen in een van de eerstvolgende rapportages wel meetellen als volledig gevaccineerd waardoor de vaccinatiegraad hoger zal uitvallen..  


Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 5 september 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 35 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis7 Totaal
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.167 66.402 134.569
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 188.895 185.469 374.364
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 376.351 370.513 746.864
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 572.097 562.069 1.134.166
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 857.758 833.412 1.691.170
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 797.746 766.065 1.563.811
GGD 61-65 1956-1960   137.023 142.544 279.567
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.017.202 943.645 1.960.847
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.022.351 734.557 1.756.908
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 869.131 774.521 1.643.652
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 753.875 616.792 1.370.667
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 715.663 614.072 1.329.735
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 705.465 586.817 1.292.282
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 681.830 533.418 1.215.248
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.102.904 737.915 1.840.819
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 605.307 450.715 1.056.112
GGD Onbekend Onbekend   2.675 1.949 4.624
Huisartsen (geschat)3,4     15-2-2021 1.228.627 1.088.917 2.317.544
Overig (geschat)3,5     6-1-2021 925.625 493.637 1.419.262
Totaal6       12.628.782 10.503.429 23.132.211

 Uitleg doelgroepen en cijfers in tabel Vaccinatiecijfers:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 206.682 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 585.133 vaccinaties door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 35, 2021 

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 83,1% 74,3%
18 en ouder 2003 en eerder 85,4% 77,1%

 Uitleg geschatte opkomst en vaccinatiegraad

 1. Bron: data GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar geboortejaar, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek , januari 2020.
 2. De hier gerapporteerde opkomst en vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder worden tevens gerapporteerd op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control ).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 1 en 2 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in zowel de opkomst als de vaccinatiegraad, omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP Basisregistratie personen ) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 7. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Omdat gegevens hierover ontbreken in onze data, worden zij (met uitzondering van degenen die Janssen ontvingen) echter tot nader order niet meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen.
 8. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest. Voor de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad in deze tabel wordt voor de noemer een schatting gebruikt van het aantal jongeren dat in de huidige week 12 jaar is.

 

31-08-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 23 t/m 29 augustus 2021

Tot en met zondag 29 augustus zijn in Nederland naar schatting ruim 22,9 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,5 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,3 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft 85,2% van alle 18-plussers inmiddels een eerste vaccinatie ontvangen en 76,5% een volledige vaccinatie. Van iedereen boven de 12 jaar heeft 82,8% een eerste vaccinatie ontvangen en 73,3% een volledige vaccinatie. 

Opkomst eerste vaccinatie

De vaccinatierapportage van het RIVM laat zien dat de opkomst voor een eerste vaccinatie in de leeftijdsgroepen tot 55 jaar iets is gestegen. Van alle jongeren geboren in 2004 t/m 2009 heeft nu 51% een eerste vaccinatie gekregen. Jongeren die zijn geboren in 2009 maar nog 12 jaar moeten worden, kunnen nog geen afspraak maken. Als zij niet worden meegeteld, dan is de opkomst onder de 12-17-jarigen op dit moment 54%.  

Vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad geeft weer welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is. 

De vaccinatiegraad onder de jongste leeftijdsgroep is met 9% gestegen naar 32%. Dat is 34% als de jongeren uit 2009 die nog 12 jaar moeten worden niet worden meegeteld. De vaccinatiegraad onder oudere leeftijdsgroepen is ook toegenomen.

Op dit moment worden mensen na twee vaccinaties of één vaccinatie van Janssen, meegeteld als volledig gevaccineerd. Als iemand één vaccinatie heeft ontvangen en daarvoor COVID-19 heeft doorgemaakt, is diegene volledig gevaccineerd. Deze mensen worden momenteel meegeteld bij ‘opkomst eerste vaccinatie’. Naar verwachting kunnen we deze mensen in een van de eerstvolgende rapportages meetellen als volledig gevaccineerd.  


Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 29 augustus 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 34 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis7 Totaal
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.147 66.357 134.504
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 188.822 185.357 374.179
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 376.227 370.240 746.467
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 571.888 561.594 1.133.482
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 857.439 832.553 1.689.992
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 797.323 764.860 1.562.183
GGD 61-65 1956-1960   136.240 139.944 276.184
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.016.076 940.564 1.956.640
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.020.599 729.988 1.750.587
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 866.883 769.168 1.636.051
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 751.260 610.711 1.361.971
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 712.000 605.650 1.317.650
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 700.685 575.060 1.275.745
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 676.481 520.245 1.196.726
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.092.468 714.802 1.807.270
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 586.860 374.939 961.799
GGD Onbekend Onbekend   2.638 1.921 4.559
Huisartsen (geschat)3,4     15-2-2021 1.228.627 1.088.917 2.317.544
Overig (geschat)3,5     6-1-2021 925.625 493.051 1.418.676
Totaal6       12.576.288 10.345.921 22.922.209

24-08-2021 | 16:30 uur

Vaccinatiecijfers 16 t/m 22 augustus 2021

Tot en met zondag 22 augustus zijn in Nederland naar schatting ruim 22,6 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,5 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,1 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft 84,9% van alle 18-plussers inmiddels een eerste vaccinatie ontvangen en 75,7% een volledige vaccinatie. Deze week zijn deze cijfers ook beschikbaar voor iedereen boven de 12 jaar. Daarvan heeft 82,4% een eerste vaccinatie ontvangen en 72,0% een volledige vaccinatie. 

Opkomst eerste vaccinatie

In de vaccinatierapportage van het RIVM is te zien dat de opkomst voor een eerste vaccinatie in de meeste leeftijdsgroepen niet meer toeneemt. In de jongere leeftijdsgroepen is nog wel een toename te zien. Van alle jongeren geboren in 2004 t/m 2009 heeft nu bijna 49% een eerste vaccinatie gekregen. Jongeren die zijn geboren in 2009, maar nog 12 jaar moeten worden kunnen nog geen afspraak maken. Als zij niet worden meegeteld, dan is de opkomst onder de 12-17-jarigen op dit moment 52%.  

Vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad geeft weer welke leeftijdsgroepen twee vaccinaties hebben ontvangen of één vaccinatie van Janssen. De vaccinatiegraad onder de jongere leeftijdsgroepen neemt verder toe. De 12-17-jarigen hebben nu een vaccinatiegraad van ruim 23%. Dat is bijna 25% als de jongeren uit 2009 die nog 12 jaar moeten worden niet worden meegeteld. Bij de 18-25-jarigen is de vaccinatiegraad gestegen naar ruim 52% en bij de 26-30-jarigen naar 54%. In de leeftijdsgroep vanaf 30 jaar stijgt de vaccinatiegraad nog licht of stabiliseert.

Opkomst en vaccinatiegraad per gemeente

De vaccinatiegraad per gemeente is weergegeven voor mensen in verschillende leeftijdsgroepen, die twee vaccinaties hebben ontvangen of één vaccinatie van Janssen. Deze week is de kaart voor de vaccinatiegraad in de leeftijdsgroep van 18 t/m 25 jaar toegevoegd.


Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 22 augustus 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 33 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis7 Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.119 66.304 134.423
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 188.741 185.210 373.951
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 376.084 369.977 746.061
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 571.659 561.105 1.132.764
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 857.059 831.658 1.688.717
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 796.803 763.467 1.560.270
GGD 61-65 1956-1960   135.322 136.897 272.219
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.014.679 937.184 1.951.863
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.018.528 725.403 1.743.931
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 864.316 763.301 1.627.617
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 748.162 604.149 1.352.311
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 707.652 596.004 1.303.656
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 694.952 561.882 1.256.834
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 670.142 505.562 1.175.704
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.081.831 686.825 1.768.656
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 561.747 268.403 830.150
GGD Onbekend Onbekend   2.525 1.846 4.371
Huisartsen (geschat)3,4     15-2-2021 1.228.627 1.088.917 2.317.544
Overig (geschat)3,5     6-1-2021 925.625 488.375 1.414.000
Totaal6       12.512.573 10.142.469 22.655.042

 Voetnoot:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 206.682 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 578.547 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ‘Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ‘Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

17-08-2021 | 16:15 uur

Vaccinatiecijfers 9 t/m 15 augustus 2021

Tot en met zondag 15 augustus zijn in Nederland naar schatting 22,3 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 9,9 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft bijna 75% van alle 18-plussers inmiddels een volledige vaccinatie ontvangen. Bijna 85% heeft een eerste vaccinatie ontvangen.

Opkomst eerste vaccinatie

In de vaccinatierapportage van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is te zien dat de opkomst voor een eerste vaccinatie in de meeste leeftijdsgroepen niet meer toeneemt. Er komen nog wel eerste vaccinaties per leeftijdsgroep bij, maar dat aantal is gering op het totaal. In de jongste leeftijdsgroepen is wel een kleine toename te zien. Van alle jongeren geboren in 2004 t/m 2009 heeft nu 46% een eerste vaccinatie gekregen. Jongeren die zijn geboren in 2009, maar nog 12 jaar moeten worden kunnen nog geen afspraak maken. Als zij niet worden meegeteld, dan is de opkomst onder de 12-17-jarigen op dit moment 49%.  

Vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad geeft weer welke leeftijdsgroepen twee vaccinaties hebben ontvangen of één vaccinatie van Janssen. De vaccinatiegraad onder de jongeren is verder toegenomen. De 12-17-jarigen hebben een vaccinatiegraad van 14 %. Dat is 15% als de jongeren uit 2009 die nog 12 jaar moeten worden niet worden meegeteld. Voor de 18-25-jarigen is de vaccinatiegraad gestegen naar 49% en voor de 26-30-jarigen naar 52%. In de leeftijdsgroep van 30 t/m 39 jaar is de vaccinatiegraad ook nog wat toegenomen. Vanaf 40 jaar stabiliseert de vaccinatiegraad of stijgt nog licht.

Vaccinatiegraad per gemeente

De vaccinatiegraad per gemeente is weergegeven voor mensen in verschillende leeftijdsgroepen, die twee vaccinaties hebben ontvangen of één vaccinatie van Janssen. In de leeftijdsgroep van 26 t/m 45 jaar is de vaccinatiegraad gestegen in vooral het oosten en zuidoosten van het land en in de Randstad. De toename in die gebieden is ook te zien in vaccinatiegraad van 18 jaar en ouder.


Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 15 augustus 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 32 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis3 Tweede dosis Totaal
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.089 66.246 134.335
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 188.672 185.097 373.769
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 375.906 369.756 745.662
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 571.366 560.638 1.132.004
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 856.610 830.827 1.687.437
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 796.215 762.052 1.558.267
GGD 61-65 1956-1960   134.149 133.271 267.420
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.013.072 934.077 1.947.149
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.016.102 720.892 1.736.994
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 861.340 757.520 1.618.860
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 744.854 597.128 1.341.982
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 702.983 584.925 1.287.908
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 688.462 545.639 1.234.101
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 663.199 485.128 1.148.327
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.070.400 640.717 1.711.117
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 532.599 165.636 698.235
GGD Onbekend Onbekend   2.434 1.767 4.201
Huisartsen (geschat)4,5     15-2-2021 1.228.627 1.088.917 2.317.544
Overig (geschat)4,6     6-1-2021 925.625 488.108 1.413.733
Totaal7       12.440.704 9.918.341 22.359.045

Voetnoten:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. Jongeren geboren in juli en augustus 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest, de strategie voor september en daarna is nog niet bekend.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75◦C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwonereraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 206.682 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 574.932 vaccinaties door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 33, 2021 

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 82,4% 72,0%
18 en ouder 2003 en eerder 84,9% 75,7%

 

 1. Bron: data GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar geboortejaar, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), januari 2020.
 2. De hier gerapporteerde opkomst en vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder worden tevens gerapporteerd op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 1 en 2 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in zowel de opkomst als de vaccinatiegraad, omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP Basisregistratie personen (Basisregistratie personen)) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 7. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Omdat gegevens hierover ontbreken in onze data, worden zij (met uitzondering van degenen die Janssen ontvingen) echter tot nader order niet meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen.
 8. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest. Voor de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad in deze tabel wordt voor de noemer een schatting gebruikt van het aantal jongeren dat in de huidige week 12 jaar is.

10-08-2021 | 16:30 uur

Vaccinatiecijfers 2 t/m 8 augustus 2021

Tot en met zondag 8 augustus zijn in Nederland naar schatting 21,6 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,3 miljoen eerste vaccinaties en ruim 9,2 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting is ruim 71% van alle 18-plussers inmiddels volledig gevaccineerd. Op basis van de geregistreerde vaccinaties is van alle 51-plussers ruim 84% volledig gevaccineerd, oplopend tot  91% van de 76−80 jarigen. 

Opkomst jongeren en jongvolwassenen stijgt verder door

In de 29e vaccinatierapportage van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is te zien dat de opkomst in de groep 12-17 jarigen verder is toegenomen. Van alle jongeren geboren in 2004 t/m 2009 heeft ruim 43% t/m week 31 een eerste vaccinatie gekregen. Een deel van de jongeren geboren in 2009 kan nog geen afspraak maken, omdat zij nog 12 jaar moeten worden. Als je deze groep niet meetelt, dan is de opkomst onder de 12-17 jarigen op dit moment 47%.  In de groep 18-25 jarigen heeft 64% een eerste vaccinatie gehad.

Opkomst per gemeente

De opkomst per gemeente is onder andere weergegeven voor mensen van 18 jaar en ouder die tenminste één vaccinatie hebben ontvangen. In de opkomst zijn de regionale verschillen klein. We zien in alle leeftijdsgroepen een beeld van een iets hogere opkomst in het oosten en zuidoosten van het land en een lagere opkomst in enkele gemeenten in de Biblebelt en in enkele grote steden.

Verschillende correcties uitgevoerd

Er zijn enkele correcties doorgevoerd in de dataset van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  en er heeft een correctie plaatsgevonden aan de kant van het RIVM. Zo zijn bijvoorbeeld de heterologe vaccinaties na AstraZeneca niet als 1e maar als 2e vaccinatie aangemerkt en zijn geannuleerde afspraken uit de GGD GHOR dataset gehaald. Hierdoor is het aantal vaccinaties dat gedurende de gehele vaccinatiecampagne is toegediend door de GGD’en op vrijdag 6 augustus gecorrigeerd. Het betreft ongeveer 160.000 vaccinaties. Dit leidt tot lichte veranderingen in de cijfers voor 1e en 2e prikken. Op basis van de verbeterde dataset blijkt dat ruim 84% van de 18-plussers tot en met zondag 8 augustus tenminste één vaccinatie heeft gekregen. 


Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 8 augustus 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 31 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis3 Tweede dosis Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.057 66.113 134.170
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 188.600 184.853 373.453
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 375.716 369.246 744.962
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 571.112 559.520 1.130.632
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 856.159 828.699 1.684.858
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 795.547 759.110 1.554.657
GGD 61-65 1956-1960   132.921 125.112 258.033
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.011.263 926.896 1.938.159
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.013.472 709.106 1.722.578
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 858.167 740.902 1.599.069
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 741.450 576.268 1.317.718
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 698.033 550.041 1.248.074
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 681.111 488.483 1.169.594
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 655.415 391.412 1.046.827
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.058.635 366.233 1.424.868
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 501.760 54.244 556.004
GGD Onbekend Onbekend   2.315 1.641 3.956
Huisartsen (geschat)4,5     15-2-2021 1.228.627 1.088.917 2.317.544
Overig (geschat)4,6     6-1-2021 925.625 483.251 1.408.876
Totaal7       12.363.985 9.270.047 21.634.032

Voetnoten:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  worden zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021), thuiswonende jongeren geboren in 2003-2005 met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021) en mobiele thuiswonenden per geboortejaar gevaccineerd. De startdatum in de tabel heeft betrekking op het geboortejaar. Op de Waddeneilanden is vanaf 16-02-2021 gestart met het vaccineren van mensen geboren in 1941-1945 (mensen geboren in 1941-1960 voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25-05-2021 mensen geboren in 2003 of later. De mensen geboren in 1956-1960 werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 05-06-2021 mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/SPX. De mensen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1953-1955, kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956-1960. Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd omdat deze groep eerst 12 moet worden voordat ze het vaccin mogen krijgen. Jongeren geboren in juli en augustus kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest, de strategie voor september en daarna is nog niet bekend.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering).  Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de prakrijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 206.682 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 570.335 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

04-08-2021 | 11:15 uur

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 3 augustus 2021

Lees het nieuwsbericht: Bijna 85% van de 18-plussers heeft tenminste één vaccinatie gekregen

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 30 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis3 Tweede dosis Totaal
GGD 91+ 1930 en eerder 26-01-2021 68.467 66.007 134.474
GGD 86-90 1931-1935 29-01-2021 189.653 184.756 374.409
GGD 81-85 1936-1940 05-02-2021 377.546 368.854 746.400
GGD 76-80 1941-1945 06-03-2021 574.250 558.204 1.132.454
GGD 71-75 1946-1950 06-04-2021 861.649 826.667 1.688.316
GGD 66-70 1951-1955 19-04-2021 802.114 756.009 1.558.123
GGD 61-65 1956-1960   154.943 94.843 249.786
GGD 56-60 1961-1965 27-04-2021 1.026.950 924.052 1.951.002
GGD 51-55 1966-1970 20-05-2021 1.024.370 697.107 1.721.477
GGD 46-50 1971-1975 26-05-2021 869.515 720.141 1.589.656
GGD 41-45 1976-1980 29-05-2021 748.325 541.554 1.289.879
GGD 36-40 1981-1985 01-06-2021 702.005 472.974 1.174.979
GGD 31-35 1986-1990 07-06-2021 679.484 332.499 1.011.983
GGD 26-30 1991-1995 11-06-2021 648.597 189.851 838.448
GGD 18-25 1996-2003 15-06-2021 1.051.459 219.439 1.270.898
GGD 12-17 2004-2009 22-06-2021 462.014 17.748 479.762
GGD Onbekend Onbekend   2.461 1.613 4.074
Huisartsen (geschat) 4,5     15-02-2021 1.228.627 1.088.917 2.317.544
Overig (geschat) 4, 6     06-01-2021 925.625 482.411 1.408.036
Totaal7       12.398.054 8.543.646 20.941.700

voetnoten:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = OVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. Door de GGD worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen naar leeftijd, zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende jongeren geboren in 2003-2005 (toen 16-18-jaar) met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de leeftijdsgroep. Op de Waddeneilanden is vanaf 16-02-2021 gestart met het vaccineren van mensen geboren in 1941-1945, toen 75-79-jarigen (mensen geboren in 1941-1960 (toen 60-79-jaar) voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25-05-2021 mensen geboren in 2003 of later (toen 18-plussers). De mensen geboren in 1956-1960 (toen 60-64-jaar) werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 05-06-2021 mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/SPX. De mensen geboren in 1956-1960 (toen 60-64-jaar) in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (toen 65-67-jaar), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956-1960 (toen 60-64-jaar). Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd omdat deze groep eerst 12 moet worden voordat ze het vaccin mogen krijgen. Jongeren geboren in juli en augustus kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest, de strategie voor september en daarna is nog niet bekend.
 3. Vanaf 16-07-2021 krijgen personen die gevaccineerd zijn met VAX als eerste dosis, de mogelijkheid om voor de tweede dosis gevaccineerd te worden met COM bij de GGD. Dit betreft met name personen met geboortejaren 1956-1960 (61-65 jarigen). Zolang deze vaccinaties nog niet te herkennen zijn als tweede dosis in de data zullen deze meegeteld worden bij de eerste dosis. Dit geldt voor alle tweede doses gegeven door de GGD waarbij de eerste vaccinatie door een andere uitvoerder dan de GGD is toegediend.
 4. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 5. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de prakrijk nog toediening plaatsvinden.
 6. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 7. 206.682 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 561.728 vaccinaties door de GGD, betre˙en JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

27-07-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 19 t/m 25 juli

Tot en met zondag 25 juli zijn in Nederland naar schatting 20,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,2 miljoen eerste vaccinaties en bijna 8 miljoen tweede vaccinaties. In de groep 30-39 jaar hebben inmiddels ruim 1,4 miljoen mensen een eerste vaccinatie gehad. Van alle 50-plussers is ruim 80 procent volledig gevaccineerd, oplopend tot 88% van alle 80 – 89 jarigen.

Opkomst 12-17 jaar stijgt verder door

In de 27e vaccinatierapportage  van het RIVM is te zien dat de opkomst in de groep 12-17 jarigen verder is toegenomen. In deze groep hebben 482.186 jongeren (41%) t/m week 29 een eerste vaccinatie gekregen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Geografische spreiding

Kijkend naar Nederland is te zien dat de opkomst in het oosten en zuiden, met uitzondering van Zeeland, in meerdere leeftijdsgroepen hoger is dan in andere delen van ons land. We zien dit zowel onder de 65 plussers die volledig gevaccineerd zijn, als in de opkomst voor de groep 45 – 64 jarigen. Ook in de groep 25 - 44 jarigen tekent dit beeld zich al voorzichtig af.
Geheel nieuw is dit niet. Landelijke cijfers van de opkomst voor vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma laten eenzelfde beeld zien. Ook hier zien we een hogere opkomst in het oosten en zuidoosten van het land en een lagere opkomst in gemeenten in de Biblebelt en in enkele grote steden.

Vaccinatiegraad stijgt nog steeds

In de verschillende leeftijdsgroepen van 70 jaar en ouder neemt de vaccinatiegraad nog maar licht toe; de meeste mensen in deze groepen zijn al volledig gevaccineerd. In de groep 70-79 jaar is 90% volledig gevaccineerd. In de jongere leeftijdsgroepen neemt vaccinatiegraad wekelijks nog toe. In de groep 45 - 49 jaar en de groep 40 - 44 jaar nam de vaccinatiegraad in de afgelopen week toe tot respectievelijk 65% en 56%.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 25 juli 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 29 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Startdatum2 Eerste dosis3 Tweede dosis Totaal
GGD 90-plussers 26-1-2021 68.451 65.844 134.295
GGD 85-89-jarigen 29-1-2021 189.615 184.643 374.258
GGD 80-84-jarigen 5-2-2021 377.492 368.607 746.099
GGD 75-79-jarigen 6-3-2021 574.353 557.760 1.132.113
GGD 70-74-jarigen 6-4-2021 862.491 826.466 1.688.957
GGD 65-69-jarigen 19-4-2021 803.526 755.797 1.559.323
GGD 60-64-jarigen   148.498 76.851 225.349
GGD 55-59-jarigen 27-4-2021 1.026.103 916.302 1.942.405
GGD 50-54-jarigen 20-5-2021 1.021.180 668.444 1.689.624
GGD 45-49-jarigen 26-5-2021 865.719 673.519 1.539.238
GGD 40-44-jarigen 29-5-2021 742.590 466.714 1.209.304
GGD 35-39-jarigen 1-6-2021 690.917 307.481 998.398
GGD 30-34-jarigen 7-6-2021 664.068 158.740 822.808
GGD 25-29-jarigen 11-6-2021 634.295 123.181 757.476
GGD 18-24-jarigen 15-6-2021 903.180 163.743 1.066.923
GGD 12-17-jarigen 22-6-2021 482.186 15.574 497.760
GGD Leeftijd onbekend   22.650 1.292 23.942
Huisartsen (geschat)4,5   15-2-2021 1.228.627 1.088.917 2.317.544
Overig (geschat)4,6   6-1-2021 925.625 477.990 1.403.615
Totaal7     12.231.566 7.897.865 20.129.431

Voetnoten:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. Door de GGD worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen naar leeftijd, zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de leeftijdsgroep. Op de Waddeneilanden is vanaf 16-02-2021 gestart met het vaccineren van 75-79-jarigen (60-79-jarigen voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25-05-2021 met 18-plussers. De 60-64-jarigen werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 05-06-2021 mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/SPX. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (65-67-jarigen), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van 60-64-jarigen. Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Vanaf 16-07-2021 krijgen personen die gevaccineerd zijn met VAX als eerste dosis, de mogelijkheid om voor de tweede dosis gevaccineerd te worden met COM bij de GGD. Dit betreft met name 60-64 jarigen. Zolang deze vaccinaties nog niet te herkennen zijn als tweede dosis in de data zullen deze meegeteld worden bij de eerste dosis. Dit geldt voor alle tweede doses gegeven door de GGD waarbij de eerste vaccinatie door een andere uitvoerder dan de GGD is toegediend.
 4. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 5. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 6. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft. 
 7. 206.682 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 554.260 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

20-07-2021 | 16:00 uur

Lees het nieuwsbericht: Vaccinatieopkomst 25-44-jarigen: 66% tenminste één keer gevaccineerd

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 18 juli 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 28 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Doelgroep Startdatum2 Eerste dosis3 Tweede dosis Totaal4
GGD
 • 90-plussers
26-01-2021 68.094 65.458 133.552
GGD
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 188.727 183.719 372.446
GGD
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 375.784 366.866 742.650
GGD
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 571.210 554.740 1.125.950
GGD
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 855.872 820.341 1.676.213
GGD
 • 65-69-jarigen
19-04-2021 794.377 746.750 1.541.127
GGD
 • 60-64-jarigen
  136.930 65.793 202.723
GGD
 • 55-59-jarigen
27-04-2021 1.005.134 881.468 1.886.602
GGD
 • 50-54-jarigen
20-05-2021 996.038 567.120 1.563.158
GGD
 • ​​45-49-jarigen
26-05-2021 836.359 497.470 1.333.829
GGD
 • 40-44-jarigen
29-05-2021 727.570 297.942 1.025.512
GGD
 • 35-39-jarigen
01-06-2021 678.308 178.141 856.449
GGD
 • 30-34-jarigen
07-06-2021 652.329 113.775 766.104
GGD
 • 25-29-jarigen
11-06-2021 622.659 100.144 722.803
GGD
 • 18-24-jarigen
15-06-2021 880.580 144.955 1.025.535
GGD
 • 12-17-jarigen
22-06-2021 376.238 13.114 389.352
GGD

Leeftijd onbekend

  10.868 892 11.760
Huisartsen (geschat)4,5   15-02-2021 1.228.627 1.088.917 2.317.544
Overig (geschat)4,6   06-01-2021 925.607 476.251 1.401.858
Totaal7     11.931.311 7.163.856 19.095.167

Voetnoten:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen naar leeftijd, zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de leeftijdsgroep. Op de Waddeneilanden is vanaf 16-02-2021 gestart met het vaccineren van 75-79-jarigen (60-79-jarigen voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25-05-2021 met 18-plussers. De 60-64-jarigen werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 05-06-2021 mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/SPX. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (65-67-jarigen), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van 60-64-jarigen. Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Vanaf 16-07-2021 krijgen personen die gevaccineerd zijn met VAX als eerste dosis, de mogelijkheid om voor de tweede dosis gevaccineerd te worden met COM bij de GGD. Zolang deze vaccinaties nog niet te herkennen zijn als tweede dosis in de data zullen deze meegeteld worden bij de eerste dosis, dit is zo wanneer de eerste vaccinatie door een andere uitvoerder dan de GGD is toegediend.
 4. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75◦C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 5. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 6. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COMleveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 7. 206.664 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 546.414 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

 

13-07-2021 | 16:40 uur

Lees het nieuwsbericht: Vaccinatiegraad stijgt, gegevens steeds completer

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 11 juli 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 27 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Doelgroep Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
GGD
 • 90-plussers
26-01-2021 68.041 64.539 132.580
GGD
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 188.628 181.265 369.893
GGD
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 375.620 362.206 737.826
GGD
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 570.864 546.431 1.117.295
GGD
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 855.265 802.284 1.657.549
GGD
 • 65-69-jarigen
19-04-2021 792.928 722.239 1.515.167
GGD
 • 60-64-jarigen
  126.414 60.175 186.589
GGD
 • 55-59-jarigen
27-04-2021 1.002.245 754.446 1.756.691
GGD
 • 50-54-jarigen
20-05-2021 991.443 367.379 1.358.822
GGD
 • ​​45-49-jarigen
26-05-2021 830.760 249.527 1.080.287
GGD
 • 40-44-jarigen
29-05-2021 721.140 145.385 866.525
GGD
 • 35-39-jarigen
01-06-2021 668.766 105.590 774.356
GGD
 • 30-34-jarigen
07-06-2021 637.822 90.119 727.941
GGD
 • 25-29-jarigen
11-06-2021 603.987 84.801 688.788
GGD
 • 18-24-jarigen
15-06-2021 844.123 126.239 970.362
GGD
 • 12-17-jarigen
22-06-2021 256.779 10.260 19.440
GGD

Leeftijd onbekend

  4.717 579 43.4343
Huisartsen (geschat)4,5   15-02-2021 1.228.627 1.089.034 2.317.670
Overig (geschat)4,6   06-01-2021 925.580 465.738 1.391.318
Totaal7     11.693.749 6.228.245 17.960.1323

Voetnoten:

 1. COM = Comirnaty R  (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax R  (Moderna); VAX = Vaxzevria R  (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen R . Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. Door de GGD worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen naar leeftijd, zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de leeftijdsgroep. Op de Waddeneilanden is vanaf 16-02-2021 gestart met het vaccineren van 75-79-jarigen (60-79-jarigen voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25-05-2021 met 18-plussers. De 60-64-jarigen werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 05-06-2021 mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/SPX. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (65-67-jarigen), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van 60-64-jarigen. Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Wegens het niet volledig doorkomen van gegevens van vaccinaties van GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland in CoronIT, is een deel van het aantal vaccinaties door de GGD voor week 23-25 2021 geschat op basis van het aantal geregistreerde afspraken, waarbij rekening gehouden is met een gemiddeld aantal afspraken dat niet is doorgegaan. Het betreft naar schatting in totaal 38.138 vaccinaties welke tijdelijk geplaatst worden bij ’leeftijd onbekend’ en waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste en de tweede dosis. Deze vaccinaties worden daarom enkel weergegeven in de kolom ’Totaal’ en niet in de kolommen ’Eerste dosis’ en ’Tweede dosis’. 
 4. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en  instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 5. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat het geschatte aantal vaccinaties van de huisartsen niet meer toeneemt, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 6. Voor VAX wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 7. 206.637 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 532.289 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

06-07-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 28 juni t/m 4 juli 2021

Tot en met zondag 4 juli zijn in Nederland naar schatting ruim 16,7 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 10,8 miljoen eerste vaccinaties en ruim 5,8 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette vaccinaties staat op het Coronadashboard.

Opkomst eerste vaccinatie

Bij de 65-plussers is de opkomst voor een eerste vaccinatie hoog: 92%. Bij de leeftijdsgroepen onder de 60 jaar is een stijgende lijn te zien bij de opkomst voor een eerste vaccinatie. De 50-54 en 55-59-jarigen hebben een opkomst van 81 en 85% en de 40-44 en 45-49-jarigen van 72 en 76%. Voor mensen van 30-34 en 35-39 jaar is dat 55 en 64% en de 20-24- en 25-29-jarigen staan nu op een opkomst van 38 en 47%. De 17-19-jarigen hebben een opkomst van 29% bereikt. De jongste leeftijdsgroep van 12-16 jaar is voor het eerst in deze rapportage opgenomen, zij kunnen sinds afgelopen vrijdag een afspraak maken. Jongeren van 12-17 jaar met een medische indicatie konden dat eerder. De opkomst van 12-16-jarigen staat nu op 2%.

Opkomst per gemeente

De opkomst per gemeente is weergegeven voor mensen boven de 65 en mensen tussen de 45 en 64 jaar, die tenminste één vaccinatie hebben ontvangen. In vrijwel alle gemeenten is de opkomst van 65-plussers minstens 85%. De opkomst van mensen tussen de 45 en 64 jaar ligt in de meeste gemeenten boven 75% en in een groot aantal gemeenten boven 85%. In deze leeftijdsgroepen is nog altijd groei te zien in de opkomstcijfers over de laatste weken.

Vaccinatiegraad neemt toe

De vaccinatiegraad geeft aan welk deel van de bevolking volledig is gevaccineerd. Dat zijn mensen die twee vaccinaties of één vaccinatie met het Janssen-vaccin hebben ontvangen. Mensen met één vaccinatie na een infectie met COVID-19 worden in deze rapportage nog niet meegeteld als volledig gevaccineerd, omdat de gegevens nog niet compleet zijn.

Van alle volwassen Nederlanders heeft inmiddels 72% tenminste een eerste vaccinatie ontvangen en  minimaal 41% is volledig gevaccineerd. Deze gegevens zijn gebaseerd op geregistreerde vaccinaties in het landelijk vaccinatiesysteem.

De vaccinatiegraad voor 65-plussers ligt op 84%. Een steeds groter deel van de mensen tussen de 50 en 60 jaar is volledig gevaccineerd: 57% van de 55-59-jarigen en 41% van de 50-54-jarigen. De komende periode zal deze vaccinatiegraad nog verder stijgen.

De vaccinatiegraad van 50-54-jarigen vertoonde de eerste weken na de start een snellere stijging dan de afgelopen weken. Dit is te verklaren doordat aan een deel van de mensen uit deze leeftijdsgroep (geboren in 1967 en 1968) het Janssen-vaccin is gegeven. Deze mensen tellen na één vaccinatie mee als volledig gevaccineerd. Mensen uit andere geboortejaren binnen deze leeftijdsgroep hebben nog een tweede vaccinatie nodig voordat zij volledig gevaccineerd zijn.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 4 juli 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 26 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Doelgroep Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
GGD
 • 90-plussers
26-01-2021 67.918 64.457 132.375
GGD
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 188.380 181.043 369.423
GGD
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 375.086 361.632 736.718
GGD
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 569.649 545.525 1.115.174
GGD
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 853.013 800.241 1.653.254
GGD
 • 65-69-jarigen
19-04-2021 789.732 718.385 1.508.117
GGD
 • 60-64-jarigen
  116.856 58.909 175.765
GGD
 • 55-59-jarigen
27-04-2021 993.945 653.597 1.647.542
GGD
 • 50-54-jarigen
20-05-2021 976.784 263.947 1.240.731
GGD
 • ​​45-49-jarigen
26-05-2021 810.607 165.209 975.816
GGD
 • 40-44-jarigen
29-05-2021 695.802 115.087 810.889
GGD
 • 35-39-jarigen
01-06-2021 628.691 91.265 719.956
GGD
 • 30-34-jarigen
07-06-2021 572.562 80.934 653.496
GGD
 • 25-29-jarigen
11-06-2021 490.166 76.324 566.490
GGD
 • 20-24-jarigen
15-06-2021 383.883 82.543 466.426
GGD
 • 17-19-jarigen
18-06-2021 172.834 39.390 212.224
GGD
 • 12-16-jarigen
22-06-2021 18.985 455 19.440
GGD

Leeftijd onbekend

  1.756 376 40.2703
Huisartsen (geschat)4,5   15-02-2021 1.228.643 1.068.688 2.297.331
Overig (geschat)4,6   06-01-2021 925.580 459.707 1.385.287
Totaal7     10.860.872 5.827.714 16.726.7243
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer);MOD = COVID-19 Vaccine Moderna®; VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. Door de GGD worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen naar leeftijd, zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de leeftijdsgroep. Op de Waddeneilanden is vanaf 16-02-2021 gestart met het vaccineren van 75-79-jarigen (60-79-jarigen voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25-05-2021 met 18-plussers. De 60-64-jarigen werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 05-06-2021 mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/MOD. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (65-67-jarigen), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van 60-64-jarigen. Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Wegens het niet volledig doorkomen van gegevens van vaccinaties van GGD GHOR Nederland in CoronIT, is een deel van het aantal vaccinaties door de GGD voor week 23-25 2021 geschat op basis van het aantal geregistreerde afspraken, waarbij rekening gehouden is met een gemiddeld aantal afspraken dat niet is doorgegaan. Het betreft naar schatting in totaal 38.138 vaccinaties welke tijdelijk geplaatst worden bij ’leeftijd onbekend’ en waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste en de tweede dosis. Deze vaccinaties worden daarom enkel weergegeven in de kolom ’Totaal’ en niet in de kolommen ’Eerste dosis’ en ’Tweede dosis’.
 4. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor MOD, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 5. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf week 20 wordt ervan uitgegaan dat het 100 procent tweede doses betreft. 
 6. Voor VAX wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor MOD wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 7. 206.637 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 462.641 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

29-06-2021 | 16:30 uur

Lees het nieuwsbericht: Ook vaccinatieopkomst 45-64-jarigen per gemeente in beeld: 79% tenminste één keer gevaccineerd

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 27 juni 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 25 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Doelgroep Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
 • 90-plussers
26-01-2021 67.714 64.362 132.076
GGD
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 188.164 180.765 368.929
GGD
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 374.558 360.957 735.515
GGD
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 568.142 544.453 1.112.595
GGD
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 851.056 797.956 1.649.012
GGD
 • 65-69-jarigen
19-04-2021 786.971 712.536 1.449.507
GGD
 • 60-64-jarigen
  105.502 57.643 163.145
GGD
 • 55-59-jarigen
27-04-2021 984.335 500.423 1.484.758
GGD
 • 50-54-jarigen
20-05-2021 956.235 191.051 1.147.286
GGD
 • ​​45-49-jarigen
26-05-2021 779.706 130.993 910.699
GGD
 • 40-44-jarigen
29-05-2021 651.841 94.097 745.938
GGD
 • 35-39-jarigen
01-06-2021 540.885 75.127 616.012
GGD
 • 30-34-jarigen
07-06-2021 394.175 67.108 461.283
GGD
 • 25-29-jarigen
11-06-2021 226.531 63.357 289.888
GGD
 • 20-24-jarigen
15-06-2021 188.431 69.151 257.582
GGD
 • 17-19-jarigen
18-06-2021 98.513 32.056 130.569
GGD

Leeftijd onbekend

  3.072 426 43.3253
Huisartsen (geschat)4,5   15-02-2021 1.228.660 911.296 2.139.956
Overig (geschat)4,6   06-01-2021 923.700 531.213 1.454.913
Totaal7     9.918.191 5.384.970 15.342.9883
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst ) = COVID-19 Vaccine Moderna®; VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  worden thuiswonende personen die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen naar leeftijd, zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021) gevaccineerd. De startdatum in de tabel heeft betrekking op de leeftijdsgroep. Op de Waddeneilanden is vanaf 16-02-2021 gestart met het vaccineren van 75-79-jarigen (60-79-jarigen voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25-05-2021 met 18-plussers. De 60-64-jarigen werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 05-06-2021 mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/MOD. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (65-67-jarigen), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van 60-64-jarigen.
  Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Wegens het niet volledig doorkomen van gegevens van vaccinaties van GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland in CoronIT, is een deel van het aantal vaccinaties door de GGD voor week 23-25 2021 geschat op basis van het aantal geregistreerde afspraken, waarbij rekening gehouden is met een gemiddeld aantal afspraken dat niet is doorgegaan. Het betreft naar schatting in totaal 39.827 vaccinaties welke tijdelijk geplaatst worden bij ’leeftijd onbekend’ en waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste en de tweede dosis. Deze vaccinaties worden daarom enkel weergegeven in de kolom ’Totaal’ en niet in de kolommen ’Eerste dosis’ en ’Tweede dosis’.
 4. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering).
  Voor alle andere vaccins, en als COM bij -750C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit door huisartsen binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor MOD, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 5. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf week 20 wordt ervan uitgegaan dat het 100 procent tweede doses betreft.
 6. Voor VAX wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor MOD wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders
  aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 7. 205.302 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 333.225 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS.
  Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

22-06-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 14 t/m 20 juni

Tot en met zondag 20 juni zijn in Nederland naar schatting bijna 13,9 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 8,6 miljoen eerste vaccinaties en 4,4 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard.

Opkomst hoog

De opkomst onder alle leeftijdsgroepen is hoog of is sterk gestegen. Bij de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar zien we een hoge opkomst tussen de 84 en 92% voor de eerste vaccinatie. 

De 55-59-jarigen hebben tot nu toe een opkomst van 81% en de 50-54-jarigen 71% voor een eerste vaccinatie. De opkomst van mensen tussen de 45-49 jaar en 40-44 jaar is gestegen naar 60% en 48%. 

De meest recent uitgenodigde leeftijdsgroepen nemen toe in opkomst. De 35-39-jarigen naar 27%, de 30-34-jarigen naar 16% en de mensen tussen 25-29 jaar staan op 14%.

Opkomst per gemeente

De opkomst per gemeente is weergegeven voor mensen boven de 65 die tenminste één vaccinatie hebben ontvangen. In de opkomst zijn de regionale verschillen minimaal. De meeste gemeenten hebben een opkomst van minstens 85%. Volgende week verwachten we ook een weergave met de opkomst van mensen onder de 65 jaar te publiceren.

Vaccinatiegraad neemt toe

De vaccinatiegraad geeft aan welk deel van de bevolking volledig is gevaccineerd. Volledig gevaccineerd zijn mensen die twee vaccinaties met Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebben ontvangen, of één vaccinatie met Janssen. Ook mensen met één vaccinatie na een infectie met COVID-19 zijn volledig gevaccineerd. Deze laatste groep wordt in aantal nog meegeteld bij de groep die één keer is gevaccineerd. In de aanlevering van gegevens aan het RIVM is het aantal mensen met één vaccinatie na infectie met COVID-19 niet te onderscheiden van andere eenmalig gevaccineerde mensen. 

De vaccinatiegraad voor de 65-plussers is toegenomen en ligt nu tussen ruim 65% en bijna 87%. De komende weken zullen veel leeftijdsgroepen onder de 65 jaar een tweede vaccinatie kunnen halen. De vaccinatiegraad zal nog verder toenemen naarmate het vaccinatieprogramma vordert.

Gegevens

De opkomst wordt berekend met GGD-gegevens en gegevens van andere vaccinatie-uitvoerders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en instellingen. De gegevens van andere uitvoerders komen uit het landelijk registratiesysteem (CIMS). Het RIVM heeft nog niet alle gegevens ontvangen. De registratie is daarom nog niet compleet en de daadwerkelijke opkomst ligt daardoor wat hoger.

Storing  GGD

Bij de GGD is door een storing een aantal vaccinaties, op een aantal dagen in de afgelopen twee weken, niet volledig doorgegeven aan het RIVM. Daarom is een schatting doorgegeven op basis van het aantal afspraken op die dagen. Het gaat om ongeveer 840.000 vaccinaties. Met deze schatting is het niet mogelijk om onderscheid te maken op leeftijd of tussen de eerste en tweede vaccinatie. Daarom zijn de 840.000 vaccinaties alleen bij het totaal aantal vaccinaties opgeteld. De GGD is bezig met het oplossen van de storing.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 20 juni 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 24 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Doelgroep Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
GGD
 • 90-plussers
26-01-2021   67.414    63.874    131.288
GGD
 • 85-89-jarigen
29-01-2021   187.792   179.358    367.150
GGD
 • 80-84-jarigen
05-02-2021   373.753  357.555    731.308
GGD
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021   566.477 539.413  1.105.890
GGD
 • 70-74-jarigen
06-04-2021    848.286   779.227  1.627.513
GGD
 • 65-69-jarigen
19-04-2021   782.299   620.747 1.403.046
GGD
 • 60-64-jarigen
     74.529   54.100    128.629
GGD
 • 55-59-jarigen
27-04-2021   952.394  231.470  1.183.864
GGD
 • 50-54-jarigen
20-05-2021   860.990    84.534    945.524
GGD
 • ​​45-49-jarigen
26-05-2021    628.273    60.997    689.270
GGD
 • 40-44-jarigen
29-05-2021    459.110   46.085     505.195
GGD
 • 35-39-jarigen
01-06-2021    248.200    38.342     286.542
GGD
 • 30-34-jarigen
07-06-2021    140.047     35.655      175.702
GGD
 • 25-29-jarigen
11-06-2021    118.114     34.497      152.611
GGD
 • 20-24-jarigen
15-06-2021   118.301    40.858      159.159
GGD
 • <20 jaar
18-06-2021     59.841      17.395       77.236
GGD

Leeftijd onbekend

         1.194           339    841.9443
Huisartsen (geschat)4,5   15-02-2021 1.228.660  755.904 1.984.564
Overig (geschat)4,6   06-01-2021    906.753   471.976 1.378.729
Totaal7     8.622.427 4.412.326 13.875.1643

Voetnoten:

 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD = COVID-19 Vaccine Moderna®; VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. Door de GGD worden thuiswonende personen die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen naar leeftijd, zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021) gevaccineerd. De startdatum in de tabel heeft betrekking op de leeftijdsgroep. Op de Waddeneilanden is vanaf 16-02-2021 gestart met het vaccineren van 75-79-jarigen (60-79-jarigen voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25-05-2021 met 18-plussers. De 60-64-jarigen werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 05-06-2021 mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/MOD. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (65-67-jarigen), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van 60-64-jarigen.
  Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Wegens het niet volledig doorkomen van gegevens vanvaccinaties van GGD GHOR Nederland in CoronIT, is een deel van het aantal vaccinaties door de GGD voor week 23-24 2021 geschat op basis van het aantal
  geregistreerde afspraken, waarbij rekening gehouden is met een gemiddeld aantal afspraken dat niet is doorgegaan.
  Het betreft naar schatting in totaal 840.411 vaccinaties welke tijdelijk geplaatst worden bij ’leeftijd onbekend’ en waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste en de tweede dosis. Deze vaccinaties worden daarom enkel weergegeven in de kolom ’Totaal’ en niet in de kolommen ’Eerste dosis’ en ’Tweede dosis’.
 4. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering).
  Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit door huisartsen binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor MOD, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 5. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf week 20 wordt ervan uitgegaan dat het 100 procent tweede doses betreft.
 6. Voor VAX wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor MOD wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 7. 190.762 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 259.183 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

15-06-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 7 t/m 13 juni

Tot en met zondag 13 juni zijn in Nederland naar schatting ruim 12,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 8,3 miljoen eerste vaccinaties en 4 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard.

Opkomst hoog

De opkomst onder alle leeftijdsgroepen is hoog of is sterk gestegen. Bij de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar zien we een hoge opkomst van tussen de 83 en 92% voor de eerste vaccinatie. De 55-59-jarigen hebben tot nu toe een opkomst van 80% en de 50-54-jarigen van 68% voor een eerste vaccinatie. De leeftijdsgroepen van 45-49 jaar en 40-44 jaar zijn in opkomst gestegen naar 51% en 41% en de 35-39-jarigen naar 22%. De leeftijdsgroepen van 30-34 jaar en van 25-29 jaar zijn toegevoegd en hebben een opkomst van 14% en 13% voor de eerste vaccinatie.

Opkomst per gemeente

De opkomst per gemeente is weergegeven voor mensen boven de 65 die tenminste één vaccinatie hebben ontvangen. In de opkomst zijn de regionale verschillen minimaal. De meeste gemeenten hebben een opkomst van minstens 85%.

Vaccinatiegraad neemt toe

De vaccinatiegraad geeft aan welk deel van de bevolking volledig is gevaccineerd. Dat zijn mensen die twee vaccinaties of één vaccinatie met het Janssen vaccin hebben ontvangen. Van de mensen met één vaccinatie na een infectie met COVID-19 ontbreken de gegevens nog.

De vaccinatiegraad voor de 65-plussers ligt nu tussen 58% en 86%. Een aantal leeftijdsgroepen boven de 65 waarvan de vaccinatiegraad nog niet zo hoog is ontvangen nog een tweede vaccinatie en dat geldt ook voor de meeste mensen onder de 60 jaar. De vaccinatiegraad zal nog verder toenemen naarmate het vaccinatieprogramma vordert.

Gegevens

De opkomst wordt berekend met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -gegevens en gegevens van andere vaccinatie-uitvoerders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en instellingen. De gegevens van andere uitvoerders komen uit het landelijk registratiesysteem (CIMS). Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft nog niet alle gegevens ontvangen. De registratie is daarom nog niet compleet en de daadwerkelijke opkomst ligt daardoor wat hoger.

Storing vaccinatiecijfers GGDGHOR

Bij GGDGHOR is door een storing een aantal vaccinaties op een aantal dagen niet volledig doorgegeven aan het RIVM. Alle gezette vaccinaties zijn wel geregistreerd bij de GGD. Er is een schatting gemaakt op basis van het aantal afspraken op die dagen. Het gaat om ongeveer 137.000 vaccinaties. Het was op basis van deze schatting niet mogelijk om onderscheid te maken op leeftijd of tussen de eerste en tweede vaccinatie. Daarom zijn de 137.000 vaccinaties alleen bij het totaal aantal vaccinaties opgeteld. GGDGHOR is bezig met het oplossen van de storing. Wij verwachten dat deze vaccinaties in de volgende weekupdate volledig zijn verwerkt.

 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 13 juni 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 23 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Doelgroep Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
GGD
 • 90-plussers
26-01-2021   67.371    63.682    131.053
GGD
 • 85-89-jarigen
29-01-2021   187.692   178.686    366.378
GGD
 • 80-84-jarigen
05-02-2021   373.525  356.208    729.733
GGD
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021   566.025 537.346  1.103.371
GGD
 • 70-74-jarigen
06-04-2021    847.571   770.343  1.617.914
GGD
 • 65-69-jarigen
19-04-2021   780.899   556.888 1.337.787
GGD
 • 60-64-jarigen
     71.075   52.308    123.383
GGD
 • 55-59-jarigen
27-04-2021   942.324  151.859  1.094.183
GGD
 • 50-54-jarigen
20-05-2021   816.512    70.902    887.414
GGD
 • ​​45-49-jarigen
26-05-2021    537.788    51.596    589.384
GGD
 • 40-44-jarigen
29-05-2021    381.997   39.259     421.256
GGD
 • 35-39-jarigen
01-06-2021    193.934    32.820     226.754
GGD
 • 30-34-jarigen
07-06-2021    122.654     30.814      153.468
GGD
 • 25-29-jarigen
11-06-2021    109.098     30.145      139.243
GGD
 • 20-24-jarigen
    114.731    36.327      151.058
GGD
 • <20 jaar
      58.260      15.251       73.511
GGD

Leeftijd onbekend

         1.134           312    138.5333
Huisartsen (geschat)4,5   15-02-2021 1.228.637  610.185 1.838.822
Overig (geschat)4,6   06-01-2021    884.441   434.660 1.319.101
Totaal7     8.285.668 4.019.591 12.442.3463
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD = COVID-19 Vaccine Moderna®; VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  worden thuiswonende personen die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen naar leeftijd, zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021) gevaccineerd. De startdatum in de tabel heeft betrekking op de leeftijdsgroep. Op de Waddeneilanden is vanaf 16-02-2021 gestart met het vaccineren van 75-79-jarigen (60-79-jarigen voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25-05-2021 met 18-plussers. De 60-64-jarigen werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 05-06-2021 mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/MOD. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (65-67-jarigen), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van 60-64-jarigen. Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Wegens een storing in de registratie van de vaccinaties door GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland in CoronIT, is een deel van het aantal vaccinaties door de GGD voor week 23 2021 geschat op basis van het aantal geregistreerde afspraken, waarbij rekening gehouden is met een gemiddeld aantal afspraken dat niet is doorgegaan. Het betreft naar schatting in totaal 137.087 vaccinaties welke tijdelijk geplaatst worden bij ’leeftijd onbekend’ en waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste en de tweede dosis. Deze vaccinaties worden daarom enkel weergegeven in de kolom ’Totaal’ en niet in de kolommen ’Eerste dosis’ en ’Tweede dosis’.
 4. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit door huisartsen binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor MOD, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 5. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf week 20 wordt ervan uitgegaan dat het 100 procent tweede doses betreft.
 6. Voor VAX wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor MOD wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 7. 172.542 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 258.536 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

01-06-2021 | 16:10 uur

Vaccinatiecijfers 24 tot en met 30 mei 2021

Tot en met zondag 30 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 9,3 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 6,5 miljoen eerste vaccinaties en 2,8 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard. Het werkelijk aantal toegediende vaccinaties ligt circa 78.000 hoger. Dat heeft te maken met de nog te verwerken registratie van het Janssen vaccin door de GGD, waarmee sinds 28 mei wordt gevaccineerd.

Opkomst
Vanaf deze week wordt de opkomst niet alleen berekend met GGD-gegevens, maar nu ook aangevuld met gegevens van andere vaccinatie-uitvoerders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en instellingen. De gegevens van andere uitvoerders komen uit het landelijk registratiesysteem (CIMS). De registratie van die gegevens is nog niet compleet, dat geldt met name voor de 60-64-jarigen die door de huisarts wordt gevaccineerd. De daadwerkelijke opkomst zal daardoor wat hoger liggen.  

De opkomst onder de leeftijdsgroepen vanaf 65 jaar varieert per leeftijdsgroep van 82% tot 92% voor de eerste vaccinatie. De opkomst voor de eerste vaccinatie van de 55-59-jarigen ligt nu op 59% en die van de 50-54-jarigen op 25%. Gemiddeld heeft 87% van de mensen van 65 jaar en ouder nu hun eerste vaccinatie gehaald. Het RIVM rapporteerde hier afgelopen vrijdag al over.

Opkomst per gemeente

Regionaal zijn er weinig verschillen te zien. In de meeste gemeenten ligt de opkomst boven de 75% en nog vaker boven de 85%.

 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 30 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 21 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Leeftijdsgroepen (inclusief zorgmedewerkers) gevaccineerd door GGD2   COM/AZ/MOD      
 • 90-plussers
26-01-2021     67.905    62.934    130.839
 • 85-89-jarigen
29-01-2021     189.202   176.321    365.523
 • 80-84-jarigen
05-02-2021     375.683  352.054    727.737
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021     567.149 522.095  1.089.244
 • 70-74-jarigen
06-04-2021      828.936   564.086  1.393.022
 • 65-69-jarigen
19-04-2021     728.180   120.281   848.461
 • 60-64-jarigen
       63.461   47.051    110.512
 • 55-59-jarigen
27-04-2021     678.160    60.859   739.019
 • 50-54-jarigen
20-05-2021     279.132    52.675    331.807
 • ​​45-49-jarigen
       175.291   38.122    213.413
 • 40-44-jarigen
       121.894   28.975     150.869
 • 35-39-jarigen
       97.225    24.409     121.634
 • 30-34-jarigen
       86.961    23.038      109.999
 • 25-29-jarigen
      81.829    23.146      104.975
 • 20-24-jarigen
       87.838   28.663      116.501
 • <20 jaar
       41.950      12.210       54.160

Leeftijd onbekend

            868         202          1.070
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3,4 15-02-2021 AZ 1.228.601   300.383 1.528.984
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,5,6 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS    851.812   367.570 1.219.382
Totaal     6.552.077 2.805.074 9.357.151

Voetnoot tabel:

 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Door de GGD worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen minder vaak het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen), zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die normaliter in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de eerst genoemde groep. Op de Waddeneilanden is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25 mei 2021 met personen van 18 jaar en ouder. De 60-64-jarigen worden voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd. De toegediende vaccinaties met het vaccin van Janssen zijn nog niet meegenomen in deze cijfers. Dat zijn ongeveer 26.000 vaccinaties per dag. De GGD is op 28-05-2021 gestart met het Janssenvaccin. Dit betekent dat er een onderschatting van ongeveer 78.000 vaccinaties is in het cijfer van door de GGD toegediende vaccinaties van afgelopen week.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor AZ toegediend; op basis van het uitrolschema voor AZ en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60% eerste dosis en 40% tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70% eerste dosis en 30% tweede dosis voor AZ-vaccinaties toegediend door huisartsen. Vanaf week 20 wordt er van uitgegaan dat het 100% tweede doses betreft.
 5. 156.277 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreffen vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin. 6. Voor AZ wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie voetnoot 4). Voor MOD wordt aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 is voor leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.

25-05-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 17 tot en met 23 mei 2021

Tot en met zondag 23 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 8,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 6,1 miljoen eerste vaccinaties en 2,3 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Vaccinatiegraad op basis van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke Gezondheidsdienst -gegevens
Het aantal mensen dat door de GGD wordt gevaccineerd neemt wekelijks snel toe. De vaccinatiegraad van de 55-59- jarigen voor de eerste vaccinatie is gestegen naar 42%. De vaccinatiegraad voor de 50-54-jarigen is voor het eerst opgenomen en staat nu op 16% voor de eerste vaccinatie.

De vaccinatiegraad onder de thuiswonende leeftijdsgroepen vanaf 65 jaar en ouder is ook gestegen en varieert per leeftijdsgroep van 73% tot 91% voor de eerste vaccinatie. Dit neemt nog steeds elke week iets toe. De leeftijdsgroep 60-64-jarigen is niet in deze grafieken met GGD-gegevens opgenomen, omdat die mensen vooral door de huisartsen zijn gevaccineerd.

Aantallen toegediende vaccinaties
De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 23 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 20 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Leeftijdsgroepen (inclusief zorgmedewerkers) gevaccineerd door GGD2   COM/AZ/MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst )      
 • 90-plussers
26-01-2021     67.802    62.198    130.000
 • 85-89-jarigen
29-01-2021     188.890   174.689    363.579
 • 80-84-jarigen
05-02-2021     374.898   347.665    722.563
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021     563.578   460.534  1.024.112
 • 70-74-jarigen
06-04-2021      813.695   336.600  1.150.295
 • 65-69-jarigen
19-04-2021     717.866    40.202    758.068
 • 60-64-jarigen
       62.067    42.376    104.443
 • 55-59-jarigen
27-04-2021     525.395    51.648    577.043
 • 50-54-jarigen
20-05-2021     204.615    44.783    249.398
 • ​​45-49-jarigen
       140.507    32.300    172.807
 • 40-44-jarigen
       101.353   24.239     125.592
 • 35-39-jarigen
       81.381    20.383     101.764
 • 30-34-jarigen
       73.234    19.370      92.604
 • 25-29-jarigen
       69.031    19.610       88.641
 • 20-24-jarigen
       74.600    24.246       98.846
 • <20 jaar
       34.312      10.444       44.756

Leeftijd onbekend

             833         147              980
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3,4 15-02-2021 AZ 1.228.601   226.737 1.455.338
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,5,6 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS    830.697   366.391 1.197.088
Totaal     6.153.355 2.304.562 8.457.917
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen minder vaak het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen), zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die normaliter in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de eerst genoemde groep. Op de Waddeneilanden is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog). De 60-64-jarigen worden voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor AZ toegediend; op basis van het uitrolschema voor AZ en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60% eerste dosis en 40% tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70% eerste dosis en 30% tweede dosis voor AZ-vaccinaties toegediend door huisartsen. Vanaf week 20 wordt er van uitgegaan dat het 100% tweede doses betreft.
 5. 142.069 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreffen vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen omde eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Voor AZ wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie voetnoot 4). Voor MOD wordt aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 is voor leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.

18-05-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 10 tot en met 16 mei 2021

Tot en met zondag 16 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 7,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 5,6 miljoen eerste vaccinaties en bijna 1,8 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Vaccinatiegraad op basis van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -gegevens
Vanaf deze week zijn er weer grafieken te zien met de vaccinatiegraad. Het gaat om de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep op basis van de gegevens van de GGD.  Het aantal mensen dat door de GGD wordt gevaccineerd stijgt nu wekelijks snel. De vaccinatiegraad onder thuiswonende 65-plussers ligt op dit moment boven de 70% voor de eerste vaccinatie en neemt nog toe. 

De vaccinatiegraad onder alle 65-plussers is hoger dan wat we op basis van GGD cijfers rapporteren, omdat in deze groep ook mensen in instellingen en door de huisarts zijn gevaccineerd. De leeftijdsgroep 60-64-jarigen is niet in deze grafieken opgenomen. Die groep wordt vooral door de huisartsen gevaccineerd en de registratie van de gegevens is nog niet volledig. 

Aantallen toegediende vaccinaties
De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 16 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 19 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Leeftijdsgroepen (inclusief zorgmedewerkers) gevaccineerd door GGD2   COM/AZ/MOD      
 • 90-plussers
26-01-2021      67.584    61.386    128.970
 • 85-89-jarigen
29-01-2021     188.360   172.739    361.099
 • 80-84-jarigen
05-02-2021     373.439   341.726    715.165
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021     558.072   322.516    880.588
 • 70-74-jarigen
06-04-2021      802.828   146.983    949.811
 • 65-69-jarigen
19-04-2021     704.934    16.417    721.351
 • 60-64-jarigen
       60.773    40.814    101.587
 • 55-59-jarigen
27-04-2021     359.812    49.536    409.348
 • 50-54-jarigen
      126.847    42.794    169.641
 • ​​45-49-jarigen
       90.420    30.659    121.079
 • 40-44-jarigen
       67.020    22.730      89.750
 • 35-39-jarigen
       55.203    19.036      74.239
 • 30-34-jarigen
       50.781    18.153      68.934
 • 25-29-jarigen
       48.235    18.256       66.491
 • 20-24-jarigen
       54.660    22.797       77.457
 • <20 jaar
       23.777      9.912       33.689

Leeftijd onbekend

             770         128              898
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3,4 15-02-2021 AZ 1.228.601   90.322  1.318.923
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,5,6 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS    799.914   359.995 1.159.909
Totaal     5.662.030 1.786.899 7.448.929
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen minder vaak het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen), zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en personen die normaliter in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de eerst genoemde groep. Op de Waddeneilanden is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog). De 60-64-jarigen worden voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021) en personen die normaliter in aanmerking komen voor de griepvaccinatie. Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor AZ toegediend; op basis van het uitrolschema voor AZ en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60% eerste dosis en 40% tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70% eerste dosis en 30% tweede dosis voor AZ-vaccinaties toegediend door huisartsen.
 5. 124.373 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreffen vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Voor AZ wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie voetnoot 4). Voor MOD wordt aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 is voor leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.

11-05-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 3 tot en met 9 mei 2021

Tot en met zondag 9 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 6,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 5 miljoen eerste vaccinaties en ruim 1,4 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

De huisartsen zijn de afgelopen week gestart met toedienen van de tweede vaccinatie aan met name 60-64-jarigen. Mensen van 65+ die eerder niet op de uitnodiging voor vaccinatie zijn ingegaan, kunnen nog steeds een afspraak maken: Oproep aan alle 65-plussers: maak nu een vaccinatie-afspraak.

Aantallen toegediende vaccinaties
De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 9 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 18 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 67.112 60.713 127.825
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 186.785 170.996 357.781
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 370.079 336.728 706.807
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 COM 550.946 230.068 781.014
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  783.223 49.591 832.814
 • 65-69-jarigen
19-04-2021 COM/AZ 592.880 13.810 606.690
 • 60-64-jarigen
divers COM/AZ 59.357 36.918 96.275
 • 55-59-jarigen
27-04-2021 COM/AZ 173.845 43.875 217.720

Zorgmedewerkers 18-54 jaar gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 353.256 156.965 510.221
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3,4 15-02-2021 AZ 1.115.125 41.945  1.157.070
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,5,6 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS 738.620 329.659 1.068.279
Totaal     4.991.228 1.471.268 6.462.496
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen minder vaak het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen) en zorgmedewerkers. De startdatum in de tabel heeft betrekking op de eerst genoemde groep. Op de Waddeneilanden is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog). Zorgmedewekers werden al vanaf 06-01-2021 gevaccineerd door de GGD. De 60-64-jarigen worden in principe via de huisarts uitgenodigd voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreft dus niet dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en daarnaast inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), kunnen ook door hun huisarts worden benaderd voor een vaccinatie. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor AZ toegediend; op basis van het uitrolschema voor AZ en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60% eerste dosis en 40% tweede dosis voor AZ-vaccinaties toegediend door huisartsen.
 5. 95.466 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreffen vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Voor AZ wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie voetnoot 4). Voor MOD wordt aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 is voor leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.

04-05-2021 | 16:45 uur

Vaccinatiecijfers 26 april tot en met 2 mei 2021

Tot en met zondag 2 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 5,6 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 4,4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 1,2 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Aantallen toegediende vaccinaties
In de rapportage over  de afgelopen week zijn de aantallen toegediende vaccinaties weergegeven. In deze rapportage zijn bij door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gevaccineerde groepen nu ook de leeftijdsgroepen van 55-59 jarigen en 60-64 jarigen opgenomen. Binnen die laatste leeftijdsgroep worden mensen meestal door de huisartsen gevaccineerd maar in bijzondere situaties door de GGD. Denk aan zorgmedewerkers of bewoners van de Waddeneilanden.

De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 2 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 17 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 66.623 60.006 126.629
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 184.976 169.095 354.071
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 367.143 329.635 696.778
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 COM 542.819 133.453 676.272
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  744.418 4.738 749.156
 • 65-69-jarigen
19-04-2021 COM/AZ 360.019 12.404 372.423
 • 60-64-jarigen
divers COM/AZ 58.296 32.415 90.711
 • 55-59-jarigen
27-04-2021 COM/AZ 89.310 37.814 127.124

Overige personen gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 318.505 130.806 449.311
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 1.052.207 1.052.207
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,4,5 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS 664.414 292.747 957.161
Totaal     4.448.730 1.203.113 5.651.843

 

 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Behalve door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  kunnen ouderen ook door de huisarts gevaccineerd worden. Dit is het geval als mensen niet mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen vaker het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen). In principe worden 60-64-jarigen via de huisarts uitgenodigd voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreft zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021) die door de GGD zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin of Comirnaty®. Verder kunnen mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), woonachtig in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Zeeland ook door hun huisarts worden benaderd voor een vaccinatie. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd. Omdat we deze personen niet kunnen onderscheiden, zijn deze wel meegeteld in deze categorie.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend.
  Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. 48.422 geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreft vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.
 5. T/m week 12 wordt van leveringen van Pfizer aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Wanneer er geen onderscheid mogelijk is tussen eerste en tweede dosis (dit geldt voor 54.083 vaccinaties) dan is de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 wordt deze aanname toegepast voor alle uitvoerders behalve GGD en huisartsen, en niet toegepast voor AZ. Voor Moderna geldt dat aangenomen is dat alle 2e doses exact 4 weken na de 1e doses plaatsvinden.

29-04-2021 | 10:00 uur

Vaccinatiecijfers 19 tot en met 25 april 2021

Tot en met zondag 25 april zijn in Nederland naar schatting bijna 5 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 1 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Aantallen toegediende vaccinaties
In de rapportage van week 16 zijn de aantallen toegediende vaccinaties weergegeven. In deze rapportage wordt nu ook de leeftijdsgroep 66-69 jarigen genoemd, omdat deze groep nu ook voor vaccinatie in aanmerking komt.

De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)  en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Op 28 april is een correctie doorgevoerd van vaccinatiecijfers gerapporteerd op 13 en 20 april. Zie hiervoor het nieuwsbericht: Correctie vaccinatiecijfers: totaal aantal prikken naar beneden bijgesteld.

Aantal toegeleverde vaccins
Het aantal aan Nederland toegeleverde doses COVID-19-vaccins worden voortaan op het Coronadashboard getoond.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 25 april 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 16 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 66.116 59.420 125.536
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 183.571 167.105 350.676
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 364.462 319.766 684.228
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 COM 532.614   86.637 619.251
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  587.801      3.597  591.398
 • 66-69-jarigen
19-04-2021 COM 122.563      6.199 128.762

Overige personen gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 435.434 204.838 640.272
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 963.629               0 963.629
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,4,5 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS 624.222 263.829 888.051
Totaal     3.880.412 1.111.391 4.991.803
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst )= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Behalve door de GGD kunnen ouderen ook door de huisarts gevaccineerd worden. Dit is het geval als mensen niet mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen vaker het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen). Verder kunnen mensen geboren in 1955, 1954, 1953, woonachtig in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Zeeland ook door hun huisarts worden benaderd voor een vaccinatie. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd. Omdat we deze personen niet kunnen onderscheiden, zijn deze wel meegeteld in deze categorie.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend.
  Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. 8.883 geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreft vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.

T/m week 12 wordt van leveringen aan zorginstellingen van hetzelfde product (merknaam en opslagconditie) die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Wanneer er geen onderscheid mogelijk is tussen eerste en tweede dosis (dit geldt voor 53.506 vaccinaties) dan is de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis).


20-04-2021 | 16:00 uur (herzien 28-04-2021)

Vaccinatiecijfers 12 tot en met 18 april 2021

Tot en met zondag 18 april zijn in Nederland naar schatting ruim 4,3 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 3,4 miljoen eerste vaccinaties en bijna 1 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Aantallen toegediende vaccinaties
In de rapportage van week 15 zijn de aantallen toegediende vaccinaties weergegeven. Dit is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.

Aantal toegeleverde vaccins
Het aantal aan Nederland toegeleverde doses COVID-19-vaccins worden voortaan op het Coronadashboard getoond.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 18 april 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 15 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 65.393 58.372 123.765
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 181.906 162.770 344.676
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 360.218 289.845 650.063
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 474.724   37.456 512.180
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM 355.683      2.423  358.106

Overige personen gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 458.394 208.146 666.540
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 862.524               0 862.524
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,4 06-01-2021 COM/MOD/AZ 605.016 235.085 840.101
Totaal     3.363.858 994.097 4.357.955
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); voor alle vaccins die op dit moment worden ingezet worden 2 doses aanbevolen.
 2. Thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het
  zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGD gevaccineerd, en personen geboren in 1947 en 1948 konden al iets eerder een afspraak maken dan dat zij een uitnodiging ontvingen.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle
  andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca). Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn
  toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. T/m week 12 wordt van leveringen van Pfizer aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Wanneer er geen onderscheid mogelijk is tussen eerste en tweede dosis (dit geldt voor 48.057 vaccinaties) dan is de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Voor Moderna geldt dat aangenomen is dat alle 2e doses exact 4 weken na de 1e doses plaatsvinden.

13-04-2021 | 21:24 uur (herzien 28-04-2021)

Vaccinatiecijfers 5 tot en met 11 april 2021

De vaccinatiecijfers die vandaag zijn gepubliceerd in de rapportage van het RIVM en op het coronadashboard, vallen hoger uit dan in de voorgaande weken. In het nieuwsbericht over de vaccinatiecijfers staat dit verder toegelicht.

Tot en met zondag 11 april zijn in Nederland naar schatting ruim 3,5 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 2,7 miljoen eerste vaccinaties en ruim 900.000 tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard. 

Aantallen toegediende vaccinaties
In de rapportage over week 14 zijn de aantallen toegediende vaccinaties weergegeven. Dat gebeurt op basis van het aantal gezette vaccinaties door de GGD en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van de vaccinaties.

Aantal toegeleverde vaccins
In week 14 heeft Nederland 487.890 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen en 55.440 doses van AstraZeneca.
 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 11 april 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 14 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 64.514 56.751 121.265
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 179.931 156.123 336.054
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 354.126 241.389 595.515
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 339.357  16.927 356.284
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  158.082      2.007  160.089

Overige personen gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 428.410 205.150 633.560
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 583.254               0 583.254
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,4 06-01-2021 COM/MOD/AZ 553.078 225.164 778.242
Totaal     2.660.752 903.511 3.564.263
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 2. Thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een
  instelling wonen door de GGD gevaccineerd, en personen geboren in 1947 en 1948 konden al iets eerder een afspraak maken dan dat zij een uitnodiging ontvingen. 
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend  (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty®  (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca). Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. T/m week 12 wordt van Pfizer leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Wanneer er geen onderscheid mogelijk is tussen eerste en tweede dosis (dit geldt voor 36.033 vaccinaties) dan is de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Voor Moderna geldt dat aangenomen is dat alle 2e doses exact 4 weken na de 1e doses plaatsvinden.

09-04-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 29 maart tot en met 4 april 2021

Tot en met zondag 4 april zijn in Nederland naar schatting ruim 2,8 miljoen vaccinaties toegediend. In week 13 heeft Nederland 326.430 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen, 145.200 doses van Moderna en 430.320 doses van AstraZeneca.

In de rapportage over week 13 wordt, net als in vorige rapportages, schattingen weergegeven van het totaal aantal toegediende vaccinaties op basis van het aantal uitgeleverde vaccins. Het is echter niet meer mogelijk om voor alle uitvoerders een onderscheid te maken tussen het totaal aantal gezette eerste en tweede doses. Dit komt doordat dezelfde doelgroepen nu zowel een eerste als tweede vaccinatie kunnen ontvangen. Een vaccinatiegraad voor thuiswonende ouderen is ook niet meer te berekenen. Deze groep wordt nu namelijk niet alleen door de GGD maar ook door huisartsen.  Het RIVM ontvangt op dit moment alleen van de door de GGD gevaccineerde personen volledige informatie over het aantal toegediende vaccinaties. 

Een dagelijkse schatting van het aantal uitgevoerde vaccinaties is terug te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 4 april 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 13 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 63.731 54.566 118.297
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 177.945 145.706 323.651
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 346.431 157.544 503.975
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 242.759    7.303 250.062
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  54.790    1.670  56.460

Overige personen gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 423.573 202.057 625.630
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 331.774               0 331.774
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3 06-01-2021 COM/MOD/AZ 416.559 237.578 654.137
Totaal     2.057.562 806.424 2.863.986
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 2. Thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGD gevaccineerd, en personen geboren in 1947 en 1948 konden al iets eerder een afspraak maken dan dat zij een uitnodiging ontvingen.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor leveren van diepgevroren Comirnaty® wordt aangenomen dat dit in tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor Vaxzevria ® (AstraZeneca) over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van Vaxzevria ® (AstraZeneca) of COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca).
 4. Vanaf week 13 kan op dit moment geen onderscheid gemaakt worden tussen eerste en tweede doses voor vaccinaties door overige uitvoerders en wordt de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling tot en met week 12 voor overige uitvoerders (dwz 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Dit onderscheid kan weer gemaakt worden zodra het landelijke registratiesysteem CIMS gebruikt kan worden voor rapportage.

30-03-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers  21 tot en met 28 maart 2021

Tot en met zondag 28 maart hebben naar schatting bijna 1,7 miljoen mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen en bijna 700.000 mensen een tweede vaccinatie. 

Vaccinatiegraad

De voorlopige vaccinatiegraad onder de thuiswonende 90-plussers staat nu op 68% voor de eerste vaccinatie en 55% voor de tweede vaccinatie. Onder thuiswonende 85-89-jarigen is de vaccinatiegraad 79% voor de eerste vaccinatie en 57% voor de tweede. Voor de thuiswonende 80-84-jarigen is dat 82% voor de eerste vaccinatie en 24% voor de tweede. Bij de thuiswonende 75-79-jarigen is de vaccinatiegraad voor de eerste vaccinatie naar 23% gestegen. 

De vaccinatiegraad binnen de leeftijdsgroepen boven de 80 jaar neemt minder toe. Mensen binnen deze leeftijdsgroepen kunnen nog steeds bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) terecht om een afspraak voor vaccinatie te maken. De vaccinatiegraad binnen de leeftijdsgroepen boven de 80 jaar neemt minder toe. Mensen binnen deze leeftijdsgroepen kunnen nog steeds bij de GGD terecht om een afspraak voor vaccinatie te maken. Dat kan via het landelijk afspraaknummer dat in de uitnodigingsbrief staat. 

Vanaf volgende week worden mensen die niet mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen thuis gevaccineerd. De huisarts vaccineert hen met het vaccin van AstraZeneca. De vaccins worden gefaseerd geleverd per provincie. De huisartsen in Drenthe krijgen eind deze week extra vaccins geleverd voor deze groep. Volgende week volgen leveringen aan de huisartsen in Noord-Holland, Overijssel, Groningen en Friesland. De niet-mobiele thuiswonenden in andere provincies zijn daarna aan de beurt, wanneer daarvoor weer voldoende vaccins zijn geleverd. 

Toegeleverde vaccins

In de afgelopen week heeft Nederland 326.430 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen en 44.880 doses van AstraZeneca.

Rapportage

Binnenkort gaat het RIVM de vaccinatiecijfers vanuit het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) weergeven. 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 28 maart 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD 14.300 14.050
Andere zorgmedewerkers & thuiswonende ouderen <75 jaar 06-01-2021 COM/AZ 400.946 201.123
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 62.986 50.953
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 175.827 127.491
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 338.640 97.129
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 144.754 4.400
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 198.945          0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts & GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)
18-01-2021 COM/MOD/AZ 199.827 149.497
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 112.265 5.419
Totaal     1.688.490 690.062
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC intensive care (intensive care)), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen)-ondersteuning en PGB persoonsgebonden budget (persoonsgebonden budget)-zorgverleners.
 • Thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gevaccineerd.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMI Body Mass Index (Body Mass Index)) >40 kg kilogram (kilogram)/m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg): dit betreft zowel cliënten in de intramurale GGZ als zorgmedewerkers in de GGZ en GGZ-crisisdiensten.
 • Bewoners overige instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • De vaccinaties die sinds week 12 aan medisch hoog-risico patiënten worden gegeven in de ziekenhuizen zijn met de huidige methode niet te onderscheiden van de vaccinaties die in GGZ instellingen worden gezet.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst )= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZeneca®’; voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 75 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <75 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor vaccinaties in GGZ-instellingen wordt uitgegaan van leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van COVID-19 Vaccine AstraZeneca® of COVID-19 Vaccine Moderna®, waarbij wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Als een instelling een tweede keer beleverd wordt, met minstens 3 weken er tussen, wordt ervan uitgegaan dat dit een tweede doses betreft. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.
 • In week 11 zijn, na advies van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), uit voorzorg tijdelijk geen vaccins van AstraZeneca toegediend. Op 18 maart heeft de minister de tijdelijke pauze opgeheven en zijn de vaccinaties met AstraZeneca weer zo spoedig mogelijk hervat.

23-03-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 14 tot en met 21 maart 2021

Tot en met zondag 21 maart hebben naar schatting bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen en ruim 600.000 mensen een tweede vaccinatie. Afgelopen week werd op 19 maart de 2 miljoenste vaccinatie gezet.

Het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin was tijdelijk gepauzeerd. Dat heeft effect op de vaccinatiecijfers van afgelopen week. Het gevolg van de tijdelijke pauze was dat mensen van 60 tot en met 64 jaar, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas, patiënten en medewerkers in de GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) en zorgmedewerkers in de langdurige zorg, vorige week niet gevaccineerd zijn met AstraZeneca-vaccin. De vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca zijn deze week weer gestart.

Vaccinatiegraad

De voorlopige vaccinatiegraad onder de thuiswonende 90-plussers staat nu op 67% voor de eerste vaccinatie en 48% voor de tweede vaccinatie. Onder thuiswonende 85-89-jarigen is de vaccinatiegraad 78% voor de eerste vaccinatie en 45% voor de tweede. De vaccinatiegraad voor de thuiswonende 80-84-jarigen is gestegen naar 80% voor de eerste vaccinatie en 13% voor de tweede. Bij de thuiswonende 75-79-jarigen is de vaccinatiegraad voor de eerste vaccinatie naar 15% gestegen. 

De meeste mensen uit de leeftijdsgroepen boven de 80 hebben hun vaccinatie(s) ontvangen. De vaccinatiegraad in deze leeftijdsgroepen neemt minder snel toe dan in de eerste weken na de start van vaccinatie. Er zijn binnen deze leeftijdsgroepen mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Het is belangrijk dat mensen uit deze leeftijdsgroepen die een vaccinatie willen, zo snel mogelijk een afspraak maken. Op dit moment kunnen alle mensen uit deze oudere leeftijdsgroepen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) terecht om een vaccinatie-afspraak te maken. Zij kunnen een afspraak maken via het landelijk afspraaknummer dat in de uitnodigingsbrief staat. Voor thuiswonende ouderen die niet mobiel genoeg zijn om naar de GGD te kunnen komen, start binnenkort de vaccinatie door huisartsen. 

Toegeleverde vaccins

In de afgelopen week heeft Nederland 218.790 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen, van AstraZeneca 44.880 doses en van Moderna 96.000 doses.

Rapportage

Binnenkort rapporteert het RIVM de vaccinatiecijfers vanuit het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Op basis van de gegevens in CIMS is het mogelijk de vaccinatiegraad weer te geven naar leeftijdsgroep, regio, gemeente en  geslacht. Het blijft mogelijk om het aantal toegediende vaccinaties uit te splitsen naar merk vaccin en type uitvoerder. De uitsplitsing naar doelgroep (zorgmedewerkers, huisartsen, instellingsbewoners en personen met een hoog risico op een ernstig beloop van COVID-19) vervalt.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 21 maart 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD 14.300 14.050
Andere zorgmedewerkers & thuiswonende ouderen <75 jaar 06-01-2021 COM/AZ 360.417 198.194
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 62.328 44.874
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 173.620 99.124
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 328.646 51.984
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 94.649 2.349
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 154.803          0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts & GGZ
18-01-2021 COM/MOD/AZ 171.929 149.497
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 91.797 5.419
Totaal     1.492.489 605.491
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC intensive care (intensive care)), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen)-ondersteuning en PGB persoonsgebonden budget (persoonsgebonden budget)-zorgverleners.
 • Thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gevaccineerd.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMI Body Mass Index (Body Mass Index)) >40 kg kilogram (kilogram)/m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg): dit betreft zowel cliënten in de intramurale GGZ als zorgmedewerkers in de GGZ en GGZ-crisisdiensten.
 • Bewoners overige instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst )= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZeneca®’; voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 75 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <75 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor vaccinaties in GGZ-instellingen wordt uitgegaan van leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van COVID-19 Vaccine AstraZeneca® of COVID-19 Vaccine Moderna®, waarbij wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Als een instelling een tweede keer beleverd wordt, met minstens 3 weken er tussen, wordt ervan uitgegaan dat dit een tweede doses betreft. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.
 • In week 11 zijn vanuit het voorzorgprincipe, na advies van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), tijdelijk geen vaccins van AstraZeneca toegediend.

16-03-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 8 tot en met 14 maart 2021

Tot en met zondag 14 maart hebben naar schatting bijna 1,4 miljoen mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen en bijna 500.000 mensen een tweede vaccinatie.

Vaccinatiegraad
De voorlopige vaccinatiegraad onder de thuiswonende 90-plussers is toegenomen naar 66% voor de eerste vaccinatie en naar 37% voor de tweede vaccinatie. Onder thuiswonende 85-89-jarigen is de vaccinatiegraad 76% voor de eerste vaccinatie en ruim 21%% voor de tweede. De vaccinatiegraad van de thuiswonende 80-84-jarigen is nu 74% voor de eerste vaccinatie en van de thuiswonende 75-79-jarigen is dat 7%.

Mensen uit deze leeftijdsgroepen kunnen nog steeds bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) terecht om een afspraak voor vaccinatie te maken. Ook wordt binnenkort gestart met het vaccineren van de niet-mobiele thuiswonende ouderen die niet naar de GGD kunnen komen voor een afspraak. 

Toegeleverde vaccins
In de afgelopen week heeft Nederland 218.790 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen en van AstraZeneca 95.040 doses. Moderna heeft in de afgelopen week geen vaccins geleverd. 
 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 14 maart 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD 14.300 13.300
Andere zorgmedewerkers & thuiswonende ouderen <75 jaar 06-01-2021 COM/AZ 356.972 196.083
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 61.258 34.345
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 169.045 47.681
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 305.321 5.713
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 44.066 572
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 154.803 0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts & GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)
18-01-2021 COM/MOD/AZ 168.241 150.010
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 80.597 5.419
Totaal     1.394.603 493.123

voetnoot Uitleg doelgroepen

 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC intensive care (intensive care)), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen)-ondersteuning en PGB persoonsgebonden budget (persoonsgebonden budget)-zorgverleners.
 • Thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gevaccineerd.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMI Body Mass Index (Body Mass Index)) >40 kg kilogram (kilogram)/m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg): dit betreft zowel cliënten in de intramurale GGZ als zorgmedewerkers in de GGZ en GGZ-crisisdiensten.
 • Bewoners overige instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst )= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZeneca®’; voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 75 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <75 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor vaccinaties in GGZ-instellingen wordt uitgegaan van leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van COVID-19 Vaccine AstraZeneca® of COVID-19 Vaccine Moderna®, waarbij wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Als een instelling een tweede keer beleverd wordt, met minstens 3 weken er tussen, wordt ervan uitgegaan dat dit een tweede doses betreft. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.

09-03-2021 | 16:30 uur

Vaccinatiecijfers 28 februari tot en met 7 maart 2021

Tot en met zondag 7 maart hebben naar schatting ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen en ruim 400.000 mensen een tweede vaccinatie.

Vaccinatiegraad

De voorlopige vaccinatiegraad onder de thuiswonende 90-plussers staat op 64% voor de eerste vaccinatie en op 12% voor de tweede vaccinatie. De vaccinatiegraad onder thuiswonende 85-89-jarigen voor de eerste vaccinatie is 73% en bij de thuiswonende 80-84-jarigen is dat 63%. Onder de thuiswonende 75-79-jarigen is er een klein aandeel van 3% dat een eerste vaccinatie heeft gehad.

De leeftijdsgroep 75-79-jarigen ontvangt sinds afgelopen week een uitnodiging. Een klein aantal heeft iets eerder een eerste vaccinatie ontvangen. Het kan gaan om mensen die gelijk met de groep 80-84-jarigen zijn uitgenodigd, maar die toen nog net geen 80 waren en inwoners van de Waddeneilanden.

Toegeleverde vaccins

In de afgelopen week heeft Nederland 208.260 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen en van AstraZeneca 216.480 doses. Moderna heeft in de afgelopen week geen vaccins geleverd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 7 maart 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst ) 14.300 8.300
Andere zorgmedewerkers & thuiswonende ouderen <75 jaar 06-01-2021 COM/AZ 304.991 195.581
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 59.162 11.421
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 161.916 1.376
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 259.307 338
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 19.259 289
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 120.674 0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts & GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) geestelijke gezondheidszorg 
18-01-2021 COM/MOD/AZ 162.603 149.711
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 65.692 4.919
Totaal     1.207.904 411.935
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC intensive care (intensive care) intensive care ), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie, gehandicaptenzorg en wijkverpleging, WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen -ondersteuning en PGB persoonsgebonden budget (persoonsgebonden budget) persoonsgebonden budget -zorgverleners.
 • Thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gevaccineerd.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMI Body Mass Index (Body Mass Index) Body Mass Index ) >40 kg kilogram (kilogram) kilogram /m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) geestelijke gezondheidszorg : dit betreft zowel cliënten in de intramurale GGZ als zorgmedewerkers in de GGZ en GGZ-crisisdiensten.
 • Bewoners overige instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst ) Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZenceca®’; voor de op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 75 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <75 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor vaccinaties in GGZ-instellingen wordt uitgegaan van leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van COVID-19 Vaccine AstraZenceca® of COVID-19 Vaccine Moderna®, waarbij wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Als een instelling een tweede keer beleverd wordt, met minstens 3 weken er tussen, wordt ervan uitgegaan dat dit een tweede doses betreft. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.

02-03-2021 | 16:30 uur

Vaccinatiecijfers 21 tot en met 28 februari

Tot en met zondag 28 februari hebben naar schatting ruim 1.000.000 mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen.

Sinds vorige week worden in vier grote instellingen de GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) geestelijke gezondheidszorg -cliënten die daar wonen en de GGZ-zorgmedewerkers gevaccineerd door de medische dienst van de instelling. Wijkverpleegkundigen ontvangen ook sinds vorige week hun vaccinatie.

De vaccinatiegraad onder de thuiswonende ouderen is toegenomen. Van de 90-plussers heeft 61% een eerste prik gehad, van de thuiswonende 85-89-jarigen 68% en van de thuiswonende 80-84-jarigen 42%. Deze percentages stijgen nog meer in de komende periode, als meer mensen uit deze groepen hun vaccinatie hebben ontvangen.

Tweede vaccinatie
Naar schatting hebben ruim 331.000 mensen een tweede vaccinatie ontvangen.

Toegeleverde vaccins
In de afgelopen week heeft Nederland 200.070 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen, 72.000 van Moderna en 148.390 vaccins van AstraZeneca. 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 28 februari 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst ) 14.300 3.000
Andere zorgmedewerkers & thuiswonende ouderen <80 jaar 06-01-2021 COM/AZ 297.919 192.556
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 56.747 196
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 150.859 200
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 172.523 214
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 63.002 0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts & GGZ
18-01-2021 COM/MOD/AZ 156.477 92.988
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 52.930 2.517
Totaal     1.004.757 331.671
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC intensive care (intensive care) intensive care ), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie, gehandicaptenzorg en wijkverpleging.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMI Body Mass Index (Body Mass Index) Body Mass Index ) >40 kg kilogram (kilogram) kilogram /m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) geestelijke gezondheidszorg : dit betreft zowel cliënten in de intramurale GGZ als zorgmedewerkers in de GGZ en GGZ-crisisdiensten.
 • Bewoners overige instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst ) Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZenceca®’; voor de op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke Gezondheidsdienst  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 80 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <80 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor vaccinaties in GGZ-instellingen wordt uitgegaan van leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van COVID-19 Vaccine AstraZenceca® of COVID-19 Vaccine Moderna®, waarbij wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Als een instelling een tweede keer beleverd wordt, met minstens 3 weken er tussen, wordt ervan uitgegaan dat dit een tweede doses betreft. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.

23-02-2021 | 16:00 uur

Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht: Eerste cijfers vaccinatiegraad in beeld

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 28 februari 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD 14.300 0
Andere zorgmedewerkers / thuiswonende ouderen <80 jaar 06-01-2021 COM/AZ 252.615 161.520
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 53.280 106
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 134.687 104
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 109.727 154
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 13.386 0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts
18-01-2021 COM 152.061 16.829
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 25.270 0
Totaal     795.326 218.713
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC intensive care (intensive care)), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie en gehandicaptenzorg.
 • Bewoners instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMI Body Mass Index (Body Mass Index)) >40 kg kilogram (kilogram)/m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst )= COVID-19 Vaccine Moderna ®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZenceca®’; voor de op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 80 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <80 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna ® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca ® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna ® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca ®.

16-02-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 7 tot en met 14 februari

Tot en met zondag 14 februari hebben naar schatting ongeveer 629.000 mensen in Nederland een eerste coronavaccinatie ontvangen. Sinds vorige week ontvangen de eerste zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg en revalidatiezorg de eerste vaccinatie van AstraZeneca. Dat gebeurt ook met verpleeghuismedewerkers die nog niet eerder een afspraak konden plannen. 

Sinds gisteren worden de eerste mensen uit de leeftijdsgroep 60-64-jarigen bij de huisarts gevaccineerd en mensen die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Daarbij gaat het om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI Body Mass Index  >40). Zij krijgen ook het vaccin van AstraZeneca.

Tweede vaccinatie
Naar schatting hebben ruim 154.400 mensen een tweede vaccinatie ontvangen. Voor een optimale bescherming tegen het coronavirus is met de huidige vaccins een tweede vaccinatie nodig.

Toegeleverde vaccins
In de afgelopen week heeft Nederland 159.120 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen, 95.040 vaccins van AstraZeneca en 38.400 van Moderna.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 14 februari 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD 14.300 0
Andere zorgmedewerkers / thuiswonende 80-plussers 06-01-2021 COM/AZ 414.776 97.616
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts
18-01-2021 COM 152.006 16.829
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD 7.911 0
Totaal     628.993 154.445
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie en gehandicaptenzorg.
 • Bewoners instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna ®; AZ= COVID-19 Vaccine. AstraZenceca®’; voor de op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHOR Nederland uit CoronIT kan nog geen onderscheid worden gemaakt tussen zorgmedewerkers, en thuiswonende 80-plussers.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen. Daarom wordt voor deze doelgroep tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Deze schatting is gebaseerd op de aantallen doses die in opdracht van het RIVM zijn uitgeleverd op de vaccinatielocaties. Deze doses worden op dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna toegediend. Hierbij geldt de aanname dat dit in gelijke delen (25% per dag) gebeurt. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) en 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna ®.

09-02-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 1 tot en met 7 februari

Tot en met zondag 7 februari hebben ruim 500.000  mensen in Nederland een eerste coronavaccinatie ontvangen. Daar bevinden zich ook ongeveer 13.600 huisartsen onder. Vorige week vrijdag hebben de eerste mensen uit de leeftijdsgroep 80-84-jarigen een uitnodiging ontvangen om een afspraak te maken voor een coronavaccinatie bij een GGD. 

Tweede vaccinatie
Ruim 66.000 mensen hebben een tweede vaccinatie ontvangen. Daarvan zijn 40.000 mensen werkzaam in de direct gerelateerde COVID-19 zorg in de ziekenhuizen. Deze groep is nu volledig gevaccineerd. Voor een optimale bescherming tegen het coronavirus is met de huidige vaccins een tweede vaccinatie nodig.

Toegeleverde vaccins
Verder heeft Nederland vorige week de eerste vaccins van AstraZeneca ontvangen: 79.200 doses. Daarnaast zijn er in de afgelopen week nog 159.120 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 7 februari 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Verpleeghuismedewerkers/thuiswonende 80-plussers

06-01-2021 COM 294.633 26.409

Huisartsen

22-01-2021 MOD 13.600 0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts
18-01-2021 COM 151.584 0
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD 4.919 0
Totaal     504.736 66.409
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Bewoners instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • COM=Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna ®; voor de op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHOR Nederland uit CoronIT kan nog geen onderscheid worden gemaakt tussen verpleeghuismedewerkers en thuiswonende 80-plussers.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen. Daarom wordt voor deze doelgroep tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Deze schatting is gebaseerd op de aantallen doses die in opdracht van het RIVM zijn uitgeleverd op de vaccinatielocaties. Deze doses worden op dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna toegediend. Hierbij geldt de aanname dat dit in gelijke delen (25% per dag) gebeurt. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) en 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna ®.

 02-02-2021 | 16:30 uur

Vaccinatiecijfers 25 tot en met 31 januari

Tot en met zondag 31 januari hebben 327.834 mensen in Nederland een eerste coronavaccinatie ontvangen. 15.692 zorgprofessionals hebben inmiddels een tweede vaccinatie gekregen. Verder heeft Nederland afgelopen week 191.880 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen en 19.200 doses van het Moderna-vaccin. 

Naast de doelgroepen die al werden gevaccineerd, is afgelopen week ook een start gemaakt met het vaccineren van de 90-plussers. Op vrijdag 29 januari hebben de eerste 85-89-jarigen een uitnodiging ontvangen om een vaccinatieafspraak te maken bij een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -vaccinatielocatie. 

Tweede vaccinatie
Voor optimale bescherming tegen het coronavirus is met de huidige vaccins die gebruikt worden een tweede vaccinatie nodig. In de week van 25 tot en met 31 januari hebben 13.500 medewerkers in de acute COVID-zorg een tweede vaccinatie ontvangen. Zij zijn nu volledig gevaccineerd. Ook is de tweede vaccinatieronde van verpleeghuismedewerkers afgelopen week gestart.  

Vaccinatiecijfers 6 t/m 31 januari 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Aantal personen bij wie de vaccinatie gestart is Aantal personen volledig gevaccineerd

Directe COVID-19-zorg

06-01-2021 COM   40.000 13.500

Verpleeghuismedewerkers/thuiswonende 85-plussers

06-01-2021 COM 186.008 2.192

Huisartsen

22-01-2021 MOD  6.000 0
Instellingen voor langdurige zorg (schatting) 18-01-2021 COM/MOD  95.826 0
Totaal     327.834 15.692
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC intensive care ), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen afgerond op duizendtallen.
 • Vaccinatie gestart = één dosis ontvangen
 • Volledig gevaccineerd = gevaccineerd met het totale aantal doses dat voor het betreffende merk vaccin wordt aanbevolen door de fabrikant. Voor de op dit moment beschikbare vaccins is dat 2 doses. COM=Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD = COVID-19 Vaccine Moderna ®.
 • In de data van GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland uit CoronIT kan nog geen onderscheid worden gemaakt tussen doelgroepen. Daarom wordt in de tabel de gecombineerde groep ‘Verpleeghuismedewerkers / thuiswonende 85-plussers’ weergegeven.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen. Daarom wordt voor deze doelgroep tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal op vaccinatielocaties afgeleverde doses. Deze schatting is gebaseerd op de aantallen doses die in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  zijn afgeleverd op de vaccinatielocaties. Deze doses worden op dag van aflevering zelf en gedurende de drie dagen daarna toegediend. Hierbij geldt de aanname dat dit in gelijke delen (25% per dag) gebeurt. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) en 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna.

26-01-2021 | 16:45 uur

In totaal ruim 160 duizend mensen gevaccineerd

In de week van 18 t/m 24 januari zijn ruim 80 duizend mensen gevaccineerd. Dit zijn voornamelijk zorgmedewerkers. Ook bewoners van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en verpleeghuizen ontvingen een eerste prik. Alle gevaccineerde mensen moeten nog een tweede vaccinatie krijgen voor optimale bescherming. In totaal zijn tot en met 24 januari ruim 160.000 mensen gevaccineerd.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  publiceert sinds 19 januari wekelijks een update met cijfers uit het vaccinatieprogramma. Ook op het coronadashboard van de Rijksoverheid worden sinds vandaag vaccinatiecijfers gepubliceerd. In de rapportage van het RIVM zijn nog geen cijfers over vaccinaties in de verpleeghuizen en van de huisartsen opgenomen, omdat er nog geen continue datastroom is gerealiseerd.

Verpleeghuisbewoners, mensen met een verstandelijke beperking in een instelling en huisartsen
Maandag 18 januari is gestart met de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij ontvangen het vaccin Comirnaty® van fabrikant BioNTech/Pfizer. Uit een eerste inventarisatie van het RIVM onder de 12 verpleeghuizen en zorginstellingen waar het vaccineren is gestart, blijkt dat circa 17.000 personen een vaccinatie hebben ontvangen. Onder hen zijn circa 2000 zorgmedewerkers. Vrijdag 22 januari is ook een start gemaakt met het vaccineren van de eerste huisartsen. Zij ontvangen het COVID-19 Vaccine® van fabrikant Moderna. De vaccinatie van de huisartsen is op dit moment nog bezig.

Nieuwe gegevens
De rapportage is deze week uitgebreid met aantallen geleverde doses COVID-19-vaccins. Nederland ontving in de week van 18 tot en met 24 januari 92.430 doses van de fabrikant BioNTech/Pfizer. Deze week worden ruim 200 duizend vaccinaties gezet. Op dit moment is het aandeel gevaccineerde personen in de bevolking nog niet hoog genoeg om een effect te kunnen zien op het beloop van de epidemie.

 

Vaccinatiecijfers 6 t/m 24 januari 2021

Doelgroep   Startdatum Aantal personen bij wie de vaccinatie gestart is
Zorgmedewerkers     146.612
  Directe COVID-19-zorg 06-01-2021   40.000
  Verpleeghuizen 06-01-2021 106.612
Totaal     146.612

• Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC intensive care (intensive care) intensive care ), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
• Vaccinatie gestart = één dosis ontvangen


19-1-2021 | 13:20 uur

Wekelijkse update vaccinatiecijfers vanuit RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Vanaf vandaag publiceert het RIVM elke dinsdag een update met cijfers uit het COVID-19-vaccinatieprogramma. Deze week worden de eerste cijfers over het aantal toegediende vaccinaties gemeld. De komende weken zal de data geactualiseerd en aangevuld worden. Op termijn is de data ook beschikbaar in open data sets en op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Op 6 januari is Nederland gestart met vaccineren. Tot en met zondag 17 januari hebben in totaal circa 77.000 zorgmedewerkers een eerste COVID-19-vaccinatie ontvangen. In de ziekenhuizen zijn in anderhalve week circa 40.000 zorgmedewerkers werkzaam in de direct COVID-gerelateerde acute zorg gevaccineerd. Via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke Gezondheidsdienst  ’en hebben in dezelfde periode circa 37.000 verpleeghuismedewerkers een vaccin ontvangen.  Deze gevaccineerden ontvingen het vaccin Comirnaty® van fabrikant Pfizer/BioNTech en krijgen de komende weken een tweede vaccinatie. Op basis van de huidige cijfers is er nog geen effect te zien op het beloop van de epidemie.

Vaccinatiecijfers 6 t/m 17 januari 2021

Doelgroep   Aantal personen bij wie de vaccinatie gestart is
Zorgpersoneel   77.000
  Ziekenhuismedewerkers acute zorg  40.000
  Verpleeghuizen 37.000
Totaal   77.000

• Ziekenhuismedewerkers acute zorg: verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-19-afdelingen en ambulancemedewerkers.