Heeft u twijfels over de coronaprik of heeft u vragen over de coronaprik en uw (medische) situatie? We hebben een aantal vragen en informatie voor u op een rij gezet.  

Ik twijfel omdat ik denk dat ik geen vaccinatie nodig heb.

Bijna iedereen heeft bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinaties, doorgemaakte corona-infecties een combinatie van beide. Toch kunnen mensen nog steeds erg ziek worden door het coronavirus. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, chronische aandoening (zoals een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand), of door afweer-onderdrukkende medicijnen. De coronaprik is daarom dit najaar beschikbaar voor mensen van 60 jaar en ouder, mensen die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik door hun huisarts, en volwassen en kinderen met een ernstige chronische aandoening of afweerstoornis. 

Met de coronaprik kunt u uzelf beschermen tegen ernstig ziek worden door corona.  

Lees welke groepen een groter risico lopen om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona op de pagina Risicogroepen en COVID-19.  

Ik twijfel of ik de coronaprik moet halen. Ik werk in de zorg en heb direct contact met kwetsbare patiënten.

Met de coronaprik beschermt u de mensen met een kwetsbare gezondheid voor wie u zorgt. Door de coronaprik is de kans kleiner dat u ziek wordt door het coronavirus. Daarmee is de kans ook kleiner dat u het virus doorgeeft aan anderen. Dat is belangrijk, omdat het coronavirus er nog steeds is en kan opleven. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen door het coronavirus ernstig ziek worden, in het ziekenhuis terechtkomen of zelfs overlijden. 

U kiest zelf of u zich laat vaccineren. De coronaprik is niet verplicht.  

Waarom zou ik weer de coronaprik halen? Want ik heb in het najaar van 2023 al een coronaprik gehaald en ben niet ziek geworden.

U bouwt bescherming op tegen het coronavirus door vaccinaties en doorgemaakte coronabesmettingen. Na een tijd wordt het aantal antistoffen in uw bloed minder en vermindert de bescherming. U kunt dan alsnog (erg) ziek worden van corona. Door een nieuwe coronaprik bent u weer beter beschermd tegen ernstig ziek worden en ziekenhuisopname. 

Lees meer over herkennen van betrouwbare informatie op Vaccineren tegen corona: laat u informeren.  

Blijft corona ieder jaar terugkomen, net als de griep? 

Het coronavirus is er nog steeds. Doordat het virus steeds een beetje verandert, ontwijkt het virus de afweer die mensen hebben opgebouwd. . Daardoor kan het weer opleven, waardoor mensen weer ziek worden door corona. Het virus is er het hele jaar, maar komt soms in golven vaker voor.  

Wordt er ieder najaar gevaccineerd tegen corona, net als tegen de griep? 

Dit najaar is er naast de griepprik een coronaprik beschikbaar voor mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van corona. Er wordt ieder jaar gekeken of dat nodig is en voor wie.  

Ik slik medicijnen, kan ik de coronaprik halen? 

Als u bloedverdunners slikt, dan kunt u gewoon naar uw prikafspraak gaan voor de coronaprik. Op GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) priklocatie wordt geïnformeerd naar de medicatie die u de afgelopen week heeft geslikt. 

Kan ik de coronaprik halen als ik ook een afspraak heb staan voor een andere vaccinatie? 

U mag beide vaccinaties tegelijkertijd of kort na elkaar krijgen, er hoeft niet een bepaalde tijd tussen te zitten.  

Kan ik de coronaprik samen met de griepprik krijgen?  

De coronaprik wordt bij de GGD gegeven, de griepprik wordt bij de huisarts gegeven. Woont u in een zorginstelling? Dan krijgt u daar waarschijnlijk de griep en de corona prikt.   

Slikt u medicijnen die het afweersysteem beïnvloeden? U kunt de coronaprik krijgen. Het is wel mogelijk dat de coronaprik minder goed werkt doordat u deze medicijnen slikt. Heeft u twijfels, overleg met uw behandelend arts of GGD arts via 0800-7070.  

Wat moet ik doen als ik koorts (38 graden of meer) heb? 

U dient de coronaprik afspraak uit te stellen. Wanneer de klachten over zijn, kunt u een nieuwe afspraak maken voor de coronaprik via planjeprik.nl of 0800-7070.  

Ik word binnenkort geopereerd, kan ik de coronaprik halen? 

In de 2 dagen vóór de operatie kunt u niet gevaccineerd worden. Het kan zijn dat u bijwerkingen van de coronaprik krijgt en hierdoor niet geopereerd kan worden. Na een operatie, ook met narcose, kunt u de coronaprik halen. U hoeft niet een aantal dagen te wachten met de vaccinatie. 

Kan ik de coronaprik halen als ik post-COVID heb? 

Valt u in een van de doelgroepen van de najaarsronde? Dan kunt u de coronaprik krijgen.  

Heeft u post-COVID, maar valt u buiten de doelgroepen van de najaarsronde? Dan adviseert de Gezondheidsraad geen coronaprik voor u. De coronaprik wordt gegeven om ziekenhuisopname, IC intensive care (intensive care) opname en sterfte door het coronavirus te voorkomen. Er zijn geen aanwijzingen dat post-COVID een verhoogd risico geeft op een ziekenhuisopname, IC-opname of sterfte door corona.   

Is vaccineren veilig bij een zwangerschapswens, tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode? 

Een coronaprik kan tijdens de zwangerschap veilig gegeven worden, maar is meestal niet nodig. Het risico op ernstige ziekte en complicaties door corona tijdens de zwangerschap is niet meer verhoogd. Dit komt waarschijnlijk door een combinatie van de milder verlopende omikronvariant, en door de opgebouwde immuniteit door eerdere vaccinaties en doorgemaakte infecties. 

Valt u in een van de doelgroepen van de najaarsronde? Dan kunt u de coronaprik krijgen.  

Uit onderzoek is gebleken dat mRNA-vaccins veilig zijn voor de zwangere en het kind. Het bijwerkingencentrum Lareb heeft geen bijzondere bijwerkingen bij zwangeren vastgesteld. U kunt veilig geprikt worden met een mRNA-vaccin op elk moment in de zwangerschap, bij een zwangerschapswens en tijdens de borstvoedingsperiode.