De ziekte COVID-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. 
Hoe verspreidt het virus zich en wat kun je doen om verspreiding te voorkomen?

Van mens tot mens

Je kunt ziek worden als je besmet raakt met SARSsevere acute respiratory syndrome severe acute respiratory syndrome -CoVcoronavirus coronavirus -2, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Je lichaam verdedigt zich op verschillende manieren tegen het virus. Het bekendst is je huid. Die vormt als het ware een muur om je lichaam die voor veel ziekteverwekkers ondoordringbaar is. Daarnaast zijn er tal van andere verdedigingslinies waar een ziekteverwekker langs moet komen voordat je ziek kunt worden, zoals het immuunsysteem – vaak afweer genoemd. Eén virusdeeltje is dan ook zelden genoeg om ziek van te worden. Je moet (meestal) in contact komen met een grote hoeveelheid virusdeeltjes voordat je ziek wordt.

Een persoon met COVID-19 maakt in zijn lichaam miljoenen kopieën aan van het virus. Deze deeltjes zitten vooral veel in de longen, maar ook op andere ‘natte’ plekken, zoals je keel of neusholte. Als je schreeuwt, niest of hoest, komen er behalve lucht ook heel veel druppeltjes uit je longen, keel of neusholte. Het virus verspreidt zich via deze druppels. Als andere mensen die druppels inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Grote of kleine druppels

Ondanks dat het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 nog een vrij nieuw virus is waarvan nog lang niet alles bekend is, weten we dat andere mensen vooral via de wat grotere druppels besmet worden. De grote druppels  komen niet zo ver (zelden verder dan 1,5 meter).  

Het is op dit moment niet duidelijk of de kleine druppels (aerosolen) die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Mochten ze een rol spelen in de verspreiding, dan is dit een minder belangrijke verspreidingsroute dan van de grotere druppels. Het beeld van de verspreiding van SARS-CoV-2 is hetzelfde als dat van andere virussen die door grote druppels worden overgedragen.

SARS-CoV-2 lijkt zich niet via ventilatiesystemen (zoals aircosystemen) te verspreiden (Lees de onderbouwing 'Aerogene verspreiding SARS-CoV-2 en ventilatiesystemen' en ‘Ventilatie en COVID-19’). Het lijkt erop dat het virus wel in de fijne kleine druppeltjes kan zitten, maar dat de hoeveelheid virus daarin meestal niet voldoende is om iemand te infecteren.

In sommige situaties kunnen er heel veel kleine druppels vrijkomen, zoals bij het aansluiten van patiënten op beademingsmachines op de intensive care en in veel mindere mate mogelijk ook bij sporten of zingen. In deze situaties worden daarom extra maatregelen genomen. Bijvoorbeeld goede bescherming van ICintensive care-medewerkers of controle op gezondheidsklachten, goede ventilatie en voldoende afstand bij binnensporten.

De duidelijkste aanwijzing hiervoor is het reproductiegetal (Ro) van het virus. Dit getal is een maat voor hoeveel mensen besmet raken door een ziek persoon als je geen maatregelen treft. Voor het coronavirus SARS-CoV-2 ligt het reproductiegetal tussen de 2 en 4. Ziekten die zich via fijne kleine druppeltjes verspreiden en lang in de lucht blijven ‘hangen’ hebben een hoger reproductiegetal. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn tuberculose en mazelen. Iemand met mazelen besmet (als er geen maatregelen zoals isolatie of vaccinaties getroffen zijn) ongeveer 17 personen.

Verspreiding in beeld

Klik op de afbeelding om de poster Verspreiden en bestrijden te vergroten.

Meer info over verspreiding van het virus. Klik hierop voor meer info.

Houd afstand

In Nederland raden we aan om 1,5 meter afstand tot anderen te houden. Hierdoor is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten en het virus zich verspreidt. 
Bekend is dat de meeste druppels die vrijkomen bij het hoesten of niezen niet verder komen dan 1 tot 2 meter.  The Lancet liet onlangs in een artikel zien dat het beleid om 1 meter afstand te houden effectief was, maar stelde dat 2 meter wellicht beter kon zijn, al was daar geen hard bewijs voor. Verschillende landen gaan verschillend met deze informatie om. Daarom geldt in sommige landen 1 meter afstand houden (bijv. Denemarken of China), in andere landen 2 meter (zoals in Spanje of Groot Brittannië), en in veel landen 1,5 meter (Nederland, Australië, België).

Oppervlakten

Ook lijkt de kans klein dat SARS-CoV-2 zich verspreidt via pakketjes of oppervlakten (van een deur tot winkelwagen). In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij ideale omstandigheden die zelden zullen voorkomen. Het belangrijkste blijft: houd de kans zo klein mogelijk en was regelmatig je handen.

Hoe voorkom je verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2?

 • Was vaak je handen met zeep, hiermee verwijder je het virus van je handen en kun je jezelf of anderen minder makkelijk besmetten
 • Raak je gezicht zo min mogelijk aan met je handen, op die manier is de kans kleiner dat je besmet raakt als je het virus op je handen hebt en besmet je anderen minder snel.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, zo blijven je handen eerder virusvrij.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen, zo kan het virus zich minder gemakkelijk via handen verspreiden
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Zo kan het virus zich minder makkelijk verspreiden door (ongewild) hoesten of niezen
 • Werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan. Als mensen minder contact met elkaar hebben, kan het virus zich minder gemakkelijk verspreiden.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis.

De overheid heeft maatregelen ingesteld om verspreiding te komen. Zie Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus SARS-CoV-2

Vragen over de verspreiding

Kun je door voedsel besmet worden met het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2?

Als je eten klaarmaakt is het sowieso belangrijk om altijd de hygiënemaatregelen te volgen. Dit voorkomt besmettingen met allerlei ziekteverwekkers zoals bijvoorbeeld salmonella. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich verspreidt via het eten of bereiden van voedsel. Daarnaast hebben coronavirussen een levend dier of mens nodig om in te groeien en te vermeerderen, in tegenstelling tot bacteriën zoals bijvoorbeeld Salmonella. 
SARS-CoV-2 kan dus niet groeien in voedsel.

Kan SARS-CoV-2 zich verspreiden via glazen, serviesgoed of bestek? 

Besmetting door een bacterie of virus via oppervlakken is mogelijk. Op dit moment is de kans klein dat je een glas krijgt dat is gebruikt door iemand die het virus uitscheidt. Mensen met klachten moeten namelijk thuisblijven. De kans dat je het virus krijgt door uit een glas te drinken dat is gebruikt door iemand die nog geen klachten heeft en toch het virus blijkt te hebben, is klein, maar aanwezig. Om die kans zo klein mogelijk te houden, is het belangrijk dat het glas goed schoongemaakt is. Hetzelfde geldt voor serviesgoed en bestek. Besmetting gebeurt in de meeste gevallen via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden.

Kun je besmet raken door het gebruik van de douche of toiletruimte bijvoorbeeld op de camping / zwembad?

De kans dat het virus zich verspreidt door het gebruik van een gemeenschappelijke douche of toiletruimte op camping of zwembad is heel erg klein. Het virus kan wel aanwezig zijn in ontlasting of urine, maar er is geen bewijs voor besmetting via een toilet.
Het virus wordt overgedragen via kleine druppeltjes die vrijkomen bij hoesten en niezen door een besmette persoon. Als je dichtbij staat en die druppeltjes inademt, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgt, kun je besmet raken met het virus. 
Houd daarom minimaal 1,5 meter afstand tot anderen en was regelmatig je handen met water en zeep; ook bij het verlaten van het douche- of toiletgebouw.
Verder is het belangrijk dat publieke toiletten en doucheruimtes regelmatig schoongemaakt worden volgens de algemene hygiënerichtlijn en dat er goed gelucht wordt. 

Kan ik een ventilator of airconditioning gebruiken? 

Op de pagina Hitte en COVID-19 vind je het antwoord op deze vraag en andere vragen over Hitte en COVID-19.  Of bekijk de notitie waarin verder wordt ingegaan op de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2.

Is het veilig om te zingen met een band/koor/groep/muziekvereniging?

Hierover heeft het OMT begin november een advies gegeven. Er zijn aanwijzingen dat zingen een verhoogd risico geeft op de verspreiding van SARS-CoV-2. Daarom zijn er aparte regels voor (mee)zingen en zangkoren. Zie hiervoor Rijksoverheid.nl.

Kunnen mensen het virus overdragen voordat ze klachten hebben?

Ook voordat je ziek wordt, kan je het virus al bij je dragen. En vlak voordat je klachten hebt, kun je ook al besmettelijk zijn. Maar hoe meer klachten je hebt, bijvoorbeeld hoesten en/of niezen, hoe meer virus je dus kan verspreiden. 

Ik heb hooikoorts of een allergie. Mag ik naar buiten of naar mijn werk?

In principe wel. Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Hetzelfde geldt voor klachten die typisch passen bij een allergie. Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.

Kan ik besmet raken door sigarettenrook van een persoon met COVID-19?

Het uitblazen van sigarettenrook zal waarschijnlijk niet anders zijn dan het uitblazen van gewone adem. De kans op besmetting is daardoor hetzelfde als bij een niet-roker. Rokers kunnen wel meer hoesten dan mensen die niet roken. Maar sowieso moeten mensen al 1,5 meter afstand van elkaar houden, om onderlinge besmetting te voorkomen.
Mensen die zelf roken, moeten rekening houden met grotere risico’s. Wie rookt, is kwetsbaarder voor COVID-19.

Kan ik seks hebben?

Je kunt COVID-19 krijgen en doorgeven aan een ander door seks. Je bent dan dichter dan 1,5 meter bij elkaar.
Door seks met jezelf of seks op 1,5 meter afstand (bijvoorbeeld online) loop je geen risico op besmetting. Door seks met een partner waarmee je samenwoont, loop je geen extra risico, je bent immers toch al veel dichtbij elkaar.
Wil je seks met iemand waarmee je niet samenwoont? Dan is het belangrijk om het risico op besmetting met SARS-CoV-2 zo klein mogelijk te houden.

In de volgende situaties is het advies om geen seks te hebben:

 • Je hebt (milde) klachten die kunnen wijzen op COVID-19. Blijf thuis en laat je testen. Worden de klachten erger? Neem dan contact op met je huisarts.
 • Is je test negatief? Dan kun je weer seks hebben.
 • Je hebt een bewezen COVID-19-infectie en bent in isolatie.
 • Iemand in je huishouden heeft een bewezen COVID-19-infectie of heeft (milde) klachten met koorts en/of benauwdheid en je bent in quarantaine.

Kijk voor meer informatie over seks en het coronavirus SARS-CoV-2 op:

Kun je zoenen met je partner?

Je kunt zoenen met je partner. Je kunt het virus krijgen en doorgeven via zoenen. Heeft je partner klachten die passen bij COVID-19? Zoen dan niet. Het advies om 1,5 meter afstand van andere mensen te houden betekent dus ook dat je niet met andere mensen zoent.